VELUX Gruppen vil være ”Lifetime Carbon Neutral” i 2041

VERDENSMÅLSUGE: Hvilken rolle kan erhvervslivet spille i forhold til at begrænse den globale opvarmning? Gennem et partnerskab med WWF Verdensnaturfonden tager VELUX Gruppen frem mod 2041 ansvar for hele koncernens historiske CO2-aftryk.

Klimaforpligtelsen indebærer, at 5,6 mio. tons CO2 skal bindes i en række store skovprojekter, der samtidigt bevarer nogle af verdens mest værdifulde og biodiversitetsrige regnskove. Samtidig forpligter VELUX Gruppen sig til at blive CO2 neutral i 2030, og allerede i 2023 have en 100% vedvarende energibaseret strømforsyning. Oveni dette forpligter VELUX Gruppen sig til frem mod 2030 at halvere dets CO2 aftryk på tværs af hele virksomhedens værdikæde, hvilket også omfatter leverandører. Det omfatter for eksempel de rå-materialer, der bruges til produktion af ovenlysvinduer samt transport af materialer og produkter. Præsenteres af Vice President Ingrid Reumert, Global Communications, Sustainability & Public Affairs

Debattører:

Ingrid Reumert, VP i VELUX
Sara Falk, dir. i Global Compact
Jacob Fjalland, Conservation Director i WWF Verdensnaturfonden Denmark

Login