Debat

Lektor: Stigende mistrivsel fordrer tværprofessionelt samarbejde

Inklusion og rettidig hjælp til børn i vanskeligheder afhænger blandt andet af karakteren og organiseringen af det tværprofessionelle samarbejde, skriver Anne Morin.

Børnenes udfordringer er så komplekse, at der er behov for, at både lærere, psykologer og pædagoger arbejder tæt sammen om barnet, skriver Anne Morin.
Børnenes udfordringer er så komplekse, at der er behov for, at både lærere, psykologer og pædagoger arbejder tæt sammen om barnet, skriver Anne Morin.Foto: Maurizio Gambarini/AP/Ritzau Scanpix
Anne Morin
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

På trods af mange års indsatser og initiativer med fokus på inklusion og forebyggelse af mistrivsel og eksklusion har der i de senere år kunnet iagttages en stigning i antal af børn og unge, som oplever psykiske problemer og mistrivsel.

Også daginstitutioner, skoler og børnepsykiatrien oplever, at en stadig større andel børn bliver henvist til udredning for eventuelle udviklingsforstyrrelser og diagnoser.

Tendensen afspejles også i for eksempel KL's nøgletal for socialt udsatte, der i 2019 viser, at en væsentlig del af denne børnegruppe har komplekse og sammensatte problemer, som både rummer sociale, skolemæssige og psykiske aspekter.

Der er for at imødekomme denne kompleksitet – for eksempel når børn eller unge diagnostiseres med flere diagnoser – at skoler og daginstitutioner sætter tidligt ind overfor den stadig stigende gruppe børn og unge i mistrivsel.

Børnenes udfordringer er så komplekse, at der også er behov for, at både lærere, psykologer og pædagoger arbejder tæt sammen om barnet – ikke mindst når barnet udredes.

Det tværprofessionelle samarbejde

Vender vi blikket mod såvel national som international forskning, tegnes der i den forbindelse et tydeligt billede af, at inklusion og rettidig og relevant hjælp til børn i vanskeligheder blandt andet afhænger af karakteren og organiseringen af det tværprofessionelle samarbejde rundt om barnet.

Manglende koordinering på tværs af sektorer skaber øget risiko for langstrakte forløb, hvor børn og familier risikerer ikke at få rettidig hjælp.

Anne Morin
Lektor, DPU

Forskning viser blandt andet, hvordan det tværprofessionelle samarbejde om inklusion både skaber mulighed for fælles udforskning og koordinering, men også for dilemmaer og arbejdsgange som ikke altid forløber så smidigt, som man kunne ønske.

Nogle af de problematikker, som beskrives som del af det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde, handler blandt andet om, at professionerne kommer med forskellig faglig baggrund, forskellige opgaver og nok så vigtigt: forskelligt mandat i samarbejdet.

Disse forskelle kan få betydning for både, hvordan aktuelle sager anskues og angribes fagligt, og for hvilke strategier for problemløsning, indsatser og interventioner man griber til.

Forskningen peger her på, at manglende koordinering på tværs af sektorer – for eksempel på tværs af skoleområdet og sundhedsområdet eller på tværs af regioner og kommuner – skaber øget risiko for både meget langstrakte forløb hvor brugere, det vil sige børn og familier, risikerer ikke at få rettidig hjælp og dermed også for ressourcespild.

Dilemmaer ved samarbejdet

Det tværprofessionelle møde som kontekst for inklusionsarbejde rummer mulighed for vidensdeling og refleksion over muligheder for eventuelle indsatser, hvor hver part bidrager til udforskning og beslutningsprocessen omkring, hvad der videre ses som barn og families bedste.

Samtidig synes det tværprofessionelle samarbejde som kontekst for udforskning og beslutningsprocesser også at rumme nogle dilemmaer.

Læs også

De udforsknings- og beslutningsprocesser, som er i spil på tværprofessionelle og tværsektorielle møder iværksættes ofte som forsøg på at samle viden og forståelser på tværs af forskellige faglige perspektiver, processer og arbejdsgange, som tit foregår parallelt.

For det første må vi, der samarbejder om børn i mistrivsel, derfor interessere os for, hvad det er, mødet skal virke sammen med og ind i af centrale arbejdsgange, dynamikker og spørgsmål i praksis.

Hvad er problemet, som skal adresseres på mødet, og hvordan kommer mødet ind i og imellem alt det, som allerede er i gang af for eksempel indsatser lokalt i daginstitutioner og skoler?

Det bliver vigtigt at kunne forbinde egen faglighed til andres faglighed.  

Anne Morin
Lektor, DPU

For det andet kan der peges på, at når en central del af opgaveløsningen organiseres som et tværprofessionelt samarbejde, så følger også nye opgaver og krav til de professionelle – blandt andet det at kunne tænke ud over egen faglighed og spore sig ind på andre parters perspektiver.

Med andre ord: Det bliver vigtigt at kunne forbinde egen faglighed til andres faglighed.

En vigtig del af arbejdet med børn i mistrivsel og inklusion synes derfor at være et analytisk arbejde, rettet mod at forstå det konkrete samarbejde som både del af politiske og organisatoriske betingelser, og som del af konkrete opgavefordelinger knyttet hertil.

Dette må ses som en central baggrund for at kunne foretage et opsøgende og koordinerende arbejde med at samle viden og forståelser om barnets eller den unges liv og udfordringer på tværs af faglige perspektiver og arbejdsgange.

Fremadrettet kan det også tænkes at være en vigtig del af opgaven i det tværprofessionelle og tværsektorielle møde og virke om inklusion – og derfor også en opgave, som bør støttes i form af anderkendelse og ressourcer.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Anne Morin

Lektor, DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Psykologi
cand. mag. og ph.d.

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024