Følg L 156
(Børne- og Socialministeriet)

23/4
2019

Lovforslag: L 156 (Børne- og Socialministeriet)(Vedtaget)

Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og forskellige andre love. (Ændrede regler om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne og indførelse af mulighed for målretning af botilbud til unge og kommunal dækning af skader forvoldt af lejere i almene boliger).

Læs mere
23/4
2019

3. behandling

3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger med videre, lov om leje af almene boliger og forskellige andre love (L 156).

Læs mere
9/4
2019

2. behandling

2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger med videre, lov om leje af almene boliger og forskellige andre love (L 156).

Læs mere
26/2
2019

1. behandling

1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger med videre, lov om leje af almene boliger og forskellige andre love (L 156).

Læs mere
6/2
2019

Lovforslag: L 156 (Børne- og Socialministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og forskellige andre love. (Ændrede regler om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne og indførelse af mulighed for målretning af botilbud til unge og kommunal dækning af skader forvoldt af lejere i almene boliger).

Læs mere