Følg L 119 Lov om byfornyelse og udvikling af byer
(Transport- og Boligministeriet)

13/3
2020

1. behandling

1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (L 119).

Læs mere
26/2
2020

Lovforslag: L 119 (Transport- og Boligministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer. (Anmeldelsesordning for boliger, der lejes ud).

Læs mere