Følg L 7 Lov om almene boliger m
(Transport- og Boligministeriet)


Fremsat af: Kaare Dybvad (Boligminister (S), MF (S))
Ministerområde: Transport- og Boligministeriet
Status: Fremsat
22/10
2020
1. BEHANDLING

Salen: Lov om almene boliger med videre med videre

1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om almene boliger med videre og lov om leje af almene boliger (L 7).

7/10
2020
FREMSAT

Lovforslag: L 7 (Transport- og Boligministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger. (Støtte til etablering og drift af midlertidigt husly til uddannelsessøgende, den almene boligsektors overgang til Digital Post og forsøg med opsigelse af lejere i almene ældre- og plejeboliger).