17 nye anbefalinger om ledelse skal styrke tilliden til civilsamfundet

LEDELSE: Et sæt anbefalinger om god ledelse kommer nu til høring i den frivillige sociale sektor. Anbefalingerne skal hjælpe organisationerne til at blive bedre fungerende og skabe tillid til civilsamfundet. 

Hvis man vil undgå statslig indblanding, må man sørge for at have orden i sin butik. Derfor – og for i det hele taget at styrke den tillid, som det frivillige sociale arbejde i Danmark bygger på – sender en komite udpeget af Frivilligrådet nu 17 anbefalinger til god ledelse frivillige sociale organisationer i høring.

Anbefalingerne er henvendt til bestyrelserne i organisationerne og forholder sig til bestyrelsens opgaver og ansvar, sammensætning, samarbejdet med den daglige ledelse samt arbejdsmiljø, transparens og opfyldelse af foreningens formål. Til sammen skal de seks hovedtemaer fungere som et redskab til at give organisationerne løbende 360 graders tjek.

”Vi har virkelig forsøgt at komme rundt om det hele, og vi har haft meget grundige snakke om hver af de her 17 anbefalinger. Så der er ikke en rangorden i det. Det hele er rigtig vigtigt,” siger komiteens formand, Mads Roke Clausen.

Login