Bredt flertal i Folketinget klar med hjælpepakke til sociale organisationer

CORONAHJÆLP: Støtte på et trecifret milionbeløb er på vej til organisationer, der hjælper socialt udsatte grupper. Regeringen er tirsdag blevet enig om en ny hjælpepakke med et stort flertal af Folketingets partier.

Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Der er hjælp på vej til de sociale organisationer, der lider økonomisk under coronakrisen.

Et bredt flertal bestående af regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale, SF, Enhedslisten, Konservative, Liberal Alliance og Alternativet er blevet enig om en ny hjælpepakke til civilsamfundet

Med otte tiltag vil partierne holde hånden under organisationerne, der yder hjælp til socialt udsatte grupper i Danmark.

"De sårbare bliver dobbelt sårbare i en krisesituation som nu. Jeg er glad for den brede politiske opbakning til at beskytte vores sårbare medborgere og de organisationer, der er en vigtig del af vores velfærdssamfund," udtaler social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) i en pressemeddelelse.

Udfordret af blandingsøkonomi
Altinget har tidligere beskrevet, hvordan de sociale organisationer bløder millioner under coronakrisen. Størstedelen af deres indtægter kommer fra salg i genbrugsbutikker og landsindsamlinger, hvilket er blevet besværliggjort af regeringens coronaretningslinjer.

Da organisationerne derudover også modtager en stor del offentlig støtte, lever de samtidig ikke op til kravene i regeringens hjælpepakker til erhvervslivet.

Men det laver aftalen om på. Fra nu af vil alle organisationerne på det sociale område blive inkluderet i den statslige pulje til lønkompensation, uagtet hvor meget offentlig støtte den pågældende organisation modtager i forvejen. Ligeledes vil organisationerne også få adgang til kompensation af faste udgifter.

Læs også

Social- og Indenrigsminsteriet vurderer, at hjælpepakken vil resultere i en økonomisk støtte til organisationerne på et trecifret millionbeløb.

Se alle otte tiltag her:

  • Alle organisationer på det sociale område kommer nu også med i den statslige pulje til lønkompensation, uanset niveau for offentlig støtte.
  • Alle organisationer på det sociale område kommer med i den statslige pulje for kompensation for faste udgifter, uanset niveau for offentlig støtte.
  • Kommunerne kan fortsat betale for socialøkonomiske virksomheder, der driver tilbud efter servicelovens paragraf 103 og 104
    Organisationer på det sociale område kan i udgangspunktet beholde tilskud fra staten til projekter, hvis aktiviteterne udskydes på grund af covid-19. Der opfordres til, at fonde og kommuner med flere, som yder samme former for tilskud, overvejer samme linje.
  • Social- og Indenrigsministeriet opretter en rådgivningsfunktion, der skal matche organisationer med fonde, der vil investere i sociale indsatser under covid-19.
  • Perioden for støtte til udgifter for aflyste arrangementer udvides, så der kan udbetales kompensation i en længere periode.
  • Partierne noterer sig, at håndtering af de sociale tilbuds covid-19-relaterede ekstraudgifters situation kan håndteres inden for gældende regler. Hvis tilbuddene ikke kan afholde deres covid-relaterede ekstraudgifter inden for deres almindelige driftsbudget, kan de hæve deres takster, selv om det er midt i året.
  • Der afsættes 50 millioner kroner i 2020 til en kompensationspulje målrettet frivillige sociale civilsamfundsorganisationer, som varetager sociale tilbud til blandt andet sårbare børn, udsatte voksne og mennesker med handicap. Der vil være et særligt hensyn til socialøkonomiske virksomheder og genbrugsbutikker, som måtte falde igennem de generelle ordninger.
  • Der ydes kun støtte for udgifter, som ikke dækkes af andre kompensationsordninger med videre, og hvis der er tale om et konkret behov som følge af covid-19.
Omtalte personer

Astrid Krag

Social- og ældreminister, MF (S)
student (Tørring Amtsgymnasium. 2001)

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion