Hvordan inddrager civilsamfundet bedst slutbrugerne i politik? Læs pointerne fra temadebatten

Civilsamfundet har et ansvar for at trække virkeligheden ind det politiske rum. Men det kræver, at politikerne lytter. Læs de centrale pointer i Altingets temadebat om, hvordan man bedst inddrager slutbrugerne i politik. 

Man kan ikke indrette samfundet efter det enkelte individs behov, men man kan sikre, at der er mulighed for, at enhver – individ eller gruppe – bliver hørt, set og taget alvorligt. Sådan skriver Ask Svejstrup, direktør i Sand, i sit debatindlæg, der var en del af debatten på Altinget Civilsamfund om, hvordan man bedst inddrager slutbrugerne.  
 
Man kan ikke indrette samfundet efter det enkelte individs behov, men man kan sikre, at der er mulighed for, at enhver – individ eller gruppe – bliver hørt, set og taget alvorligt. Sådan skriver Ask Svejstrup, direktør i Sand, i sit debatindlæg, der var en del af debatten på Altinget Civilsamfund om, hvordan man bedst inddrager slutbrugerne.    Foto: Arthur J. Cammelbeeck/Altinget
Katja Gregers Brock

Enkeltsager kan ikke alene sætte retningen for politik. Men virkeligheden og de levede erfaringer skal inddrages mere i beslutningsrummet.

Sådan lyder en central pointe i debatten om, hvordan man bedst inddrager såkaldte slutbrugere i udviklingen af ny politik eller indsatser. 

Balancen er svær, mener en del af debattørerne. Og der stor er risiko for pseudoinddragelse, hvor erfaringspersoner oplever at blive inviteret til at give input til en politik eller en indsats uden, at deres bidrag reelt bliver brugt. 

0:000:00