Søren Bo Søndergaard
 svarer 
Morten Bødskov

Hvornår forventes den lovede evaluering af Finanstilsynets vejledning om risikovurdering af foreninger afsluttet?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

Kulturudvalget, Spørgsmål 123

Vil ministeren redegøre for, hvornår den lovede evaluering af Finanstilsynets vejledning om risikovurdering af foreninger forventes afsluttet, herunder hvordan relevante forenin­ger tænkes inddraget, samt hvordan evalueringens resultater indtænkes i udviklingen af den basale foreningskonto og den digitale registreringsløsning?

Svar fra onsdag den 1. maj 2024

Finanstilsynets ”Vejledning til virksomheder omfattet af hvidvaskloven til vurdering af foreninger i forhold til risikoen for hvidvask og terrorfinansiering” ventes evalueret i løbet af 2024, og i den forbindelse vil relevante parter blive inddraget i arbejdet og dermed få mulighed for at tilkendegive deres ønsker til eventuelle tilpasninger af vejledningen.

Formålet med vejledningen er blandt andet at lette byrder for både foreninger og virksomheder, når de skal gennemføre kundekendskabsprocedurer.

Evalueringen af vejledningen forventes umiddelbart ikke at få betydning for udviklingen af indsatser om adgang til basal betalingskonto og model for digitale registrering.

0:000:00