Professor: Gør det gratis at stifte nye erhvervsfonde allerede nu

ARVESØLV: Regeringen vil fjerne alle afgifter både ved overdragelse af virksomheder til arvinger og til fonde i 2025. Men hvorfor ikke allerede nu gøre det gratis at lægge sit firma i en fond, spørger ekspert. Den tanke bakker S op om.

Regeringen er ved at misse en oplagt mulighed for at få flere erhvervsdrivende fonde. Det vurderer professor Anker Brink Lund fra CBS. Han mener, regeringen burde gøre det gratis at overføre sin virksomhed til en fond, hvis man til gengæld forpligter sig til at foretage almennyttige uddelinger til samfundet.

”På den måde skaber man en relativ fordel ved at stifte fonde. Til gengæld lægger man en forpligtelse ind og sikrer, at samfundet får noget tilbage,” siger Anker Brink Lund.

Hans udmelding kommer samtidig med, at regeringen har sat gang i en gradvis sænkelse af afgifterne ved generationsskifte. I dag betaler en virksomhedsejer 15 procent af virksomhedens værdi i afgifter til staten, når han overdrager den til sine børn eller lægger den ind i en fond. Den afgift vil regeringen sænke til 5 procent i 2020. Og herefter skal afgiften helt bortfalde – senest i 2025.

”Det er muligt, at den bortfalder allerede i 2021. Det afhænger af den finansiering, vi kan finde i vores kommende helhedsplan,” siger erhvervs- og vækstminister Brian Mikkelsen (K).

Omkring 23.000 virksomhedsejere står over for et generationsskifte inden for de kommende ti år. Regeringen vil gerne sikre, at det kan foregå så smertefrit som muligt – hvad enten der er tale om, at virksomheden skal blive i familiens eje eller overdrages til en fond.

”Vi vil gerne sikre, at virksomhederne kan foretage et generationsskifte, uden at de skal tage så meget af deres kapital, at de ikke har mulighed for at udvikle sig,” siger Brian Mikkelsen.

Professor: Start med fondene
Og den intention har Anker Brink Lund stor forståelse for. Han mener, problemet er presserende for tusinder af små og mellemstore virksomheder. Netop derfor burde regeringen skille overdragelse til børnene og overdragelse til en fond ad og allerede nu gøre det gratis at lægge firmaet ind i fond.

”Det her haster. 2025 er lang tid for virksomhederne,” siger Anker Brink Lund og fortsætter:

”Hvis jeg var politiker, ville jeg starte med fondene, for der ved vi, at samfundet ved generationsskifte får noget tilbage, og at det formodentlig vil være en begrænset del af dem, der vil bruge fondsmodellen.”

På den måde ville man samtidig begrænse det økonomiske tab, staten lider, ved, at den ikke får afgifter i kassen ved generationsskifte, pointerer han.

”Så kan man finde ud af, hvor dyrt det bliver og se, om vi med tiden har råd til at afskaffe boafgiften for alle generationsskifter,” siger Anker Brink Lund.

S: Vi vil gerne forskelsbehandle
Og den tanke er Socialdemokratiet helt med på. Faktisk har partiet allerede været ude med et tilsvarende forslag, fortæller skatteordfører Jesper Petersen (S).

”Vi vil gerne forskelsbehandle til fordel for det at drive virksomhed igennem en erhvervsdrivende fond. Derfor har vi foreslået, at man fuldt ud fritages for afgift, når man overdrager sin virksomhed til en fond,” siger han.

Til gengæld for fritagelse vil partiet indføre krav om, at en vis del af virksomhedens aktiviteter forbliver i Danmark.

Derimod er Socialdemokratiet lodret imod at ophæve afgifterne for overdragelse af en virksomhed til næste generation.

”Det vil medføre et væsentligt tab for staten af penge, som ellers kunne være brugt til bedre og mere vækstskabende tiltag, og samtidig vil det sætte bremse på, at man lader sin virksomhed eje og drive af en fond,” siger Jesper Petersen.

Jørgen Huno: Åbenlyst samfundsgavnligt
Hos en af erhvervslivets store fortalere for fonde, formanden for Lundbeckfonden og Tryghedsgruppen, Jørgen Huno Rasmussen, falder tankerne om separere de to ejerformer også i god jord.

”Det er jo oplagt samfundsnyttigt at skille de to ting ad og straks gøre det skattefrit at overdrage sin virksomhed til en fond,” siger han.

Jørgen Huno Rasmussen påpeger, at det vil medføre en nettogevinst for samfundet.

”I stedet for at opkræve noget skat her og nu – som vil gøre, at der ikke bliver etableret nogen fonde – så vil man få en konstant, årlig, evig indtægt til samfundet i form af de donationer, som fondene vil give. Så for mig er dette åbenbart samfundsgavnligt og en udvikling, man bør fremme,” siger han.

Ekspertudvalg ser på skat
Erhvervs- og vækstminister Brian Mikkelsen pointerer, at der allerede under den forrige regering er afsat 360 millioner kroner, som skal gå til at udskyde skat ved overdragelse af en virksomhed til en fond.

Imidlertid er modellen endnu ikke fundet. Og derfor foregår der – parallelt med planerne om at lempe bo- og arveafgiften – et udvalgsarbejde i Skatteministeriet. Det vil næste sommer munde i nogle anbefalinger, der resulterer i forbedrede vilkår for fonde, forventer ministeren.

”Vi vil virkelig gerne have, at der kommer flere virksomheder, som er ejet af erhvervsdrivende fonde. Men der har været mange meninger om, hvordan det skulle sikres. Nu vil vi lytte til, hvad eksperterne mener,” siger Brian Mikkelsen.

Anker Brink Lund mener imidlertid, regeringen burde lægge en samlet fondslinje.

”Jeg synes, man burde benytte lejligheden til at samtænke det, der sker i Skatteministeriet, og det, der sker i Erhvervsministeriet. For successionsreglerne og afviklingen af bo- og arveafgiften er to sider af samme sag. Der er i det hele taget behov for en principiel debat – ikke flere hovsa-løsninger," siger han.

Forrige artikel Ny uddannelse på vej til foreningsledere Ny uddannelse på vej til foreningsledere Næste artikel Friskoler: Kommunalreformen har medvirket til vores succes