Følg B 39 Inkorporering af FN's børnekonvention i dansk ret
(Social- og Indenrigsministeriet)

14/1
2020

1. behandling

1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om inkorporering af FN's børnekonvention i dansk ret (B 39).

Læs mere
20/11
2019

Lovforslag: B 39 (Social- og Indenrigsministeriet)

Forslag til folketingsbeslutning om inkorporering af FN's børnekonvention i dansk ret.

Læs mere