Følg L 139 Lov om friskoler og private grundskoler m
(Børne- og Undervisningsministeriet)

17/3
2020

Lovforslag: L 139 (Børne- og Undervisningsministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser. (Inddragelse af elever i forbindelse med udskrivning).

Læs mere