Følg L 189 Udlændingeloven med videre
(Udlændinge- og Integrationsministeriet)

19/5
2020
14/5
2020

1. behandling

1. behandling af forslag til lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og forskellige andre love (L 189).

Læs mere
14/5
2020

Lovforslag: L 189 (Udlændinge- og Integrationsministeriet)

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og forskellige andre love. (Forenkling af regler, herunder om klageadgangen til Udlændingenævnet og indrejseforbud, indførelse af en bagatelgrænse for tilbagebetaling af gebyr, præcisering af adgangen og ændring af kompetencen til at forlænge en udrejsefrist, opfølgning på evaluering af Danmarks anvendelse af Schengenreglerne om bl.a. tilbagesendelse og præcisering af rækkevidden af indrejseforbud omfattet af udsendelsesdirektivet m.v.).

Læs mere