Lilleholt ønsker nyt grønt succesparameter

DEBAT: Danmarks succes med den grønne omstilling skal ikke bedømmes på den lokale vejrudsigt eller antallet af vindmøller, vi selv stiller op. Den skal måles på klimaet i verden og på vores evne til at skabe vækst og danske arbejdspladser, skriver Lars Chr. Lilleholt (V).

Af Lars Chr. Lilleholt (V) 
Energi-, forsynings- og klimaminister

Der er mange konflikter i verden, der kan undergrave vores internationale fred og fordragelighed og true vores allesammens vækst og velstand. Men når det gælder klima og energi, er der international enighed - og store muligheder for øget samhandel.

Ved klimakonferencen i Paris blev hele verden enig om at bremse klimaforandringerne og indirekte om at investere massivt i grøn energiteknologi.

Det er selvfølgelig rigtig godt nyt for vores børn og børnebørn, der undgår de værste hav- og temperaturstigninger i fremtiden. Men det er også rigtig godt nyt for os – her og nu – fordi danske virksomheder har en stærk position inden for energiteknologi, som vi kan udnytte.

Siden 70’erne har vi arbejdet intenst med energieffektive løsninger og vedvarende energi. Indsatsen har ikke været forgæves. Vi har energiteknologi i verdensklasse, som vi er europamestre i at eksportere (i relative tal), og vi er verdensmestre i at lave elektricitet fra vindmøller - med en produktion, der dækker 42 procent af vores elforbrug.

Indsats ikke gratis
Men indsatsen har heller ikke været gratis. De danske husstande og virksomheder har støttet den grønne omstilling over elregningen. Med klimaaftalen fra COP21 i Paris har vi nu en enestående mulighed for at få dividende af vores forholdsvis dyre investering.

Nu skal hele verden for alvor i gang med den grønne omstilling, som Danmark har været igennem de sidste 40 år, og det åbner helt nye muligheder og markeder for os.

Kyotoprotokollen dækker under 15 procent af verdens udledning af drivhusgasser. Til sammenligning dækker den nye klimaaftale godt 95 procent. På få år er vi altså gået fra nordeuropæisk navlepilleri til en verdensomspændende omfavnelse.

Den omfavnelse skulle Danmark gerne være i centrum af. Så derfor vil jeg styrke energisamarbejdet med de mange samarbejdspartnere, vi har i verden og hjælpe med at åbne døre for danske virksomheder i udlandet.

Det glæder mig meget, at Dansk Energi og Dansk Industri har meldt sig på banen og er klar til at lave en eksportstrategi, så vi kan skabe vækst og danske arbejdspladser ved at øge eksporten af dansk energiteknologi, der hjælper med at modvirke klimaforandringerne i det store udland.

Nyt grønt succesparameter
Danmarks succes med den grønne omstilling skal ikke bedømmes på den lokale vejrudsigt eller antallet af vindmøller, vi selv stiller op. Den skal måles på klimaet i verden og på vores evne til at skabe vækst og danske arbejdspladser.

En mere international klimaprofil kan både sikre os en større klimaeffekt og en større eksport:

  • For det første ved at vi samarbejder med de store vækstøkonomier og CO2-udledere i verden - i stedet for at lave en dyr og forhastet omstilling herhjemme, der hverken gavner vores klima eller vores konkurrenceevne.

I dag samarbejder vi med myndighederne i vækstøkonomier som Kina, Mexico, Sydafrika, Vietnam, Indonesien og Tyrkiet. På den måde henvender vi os potentielt til henved to milliarder energiforbrugere i verden.

  • For det andet ved at vi fastholder vores position som pionerland. Regeringen har fået Danmark med i ”Mission Innovation”, som er en massiv international satsning på energiforskning anført af USA’s præsident Barack Obama og Microsoft-milliardæren Bill Gates.

Konkret har regeringen forpligtet sig til at styrke Danmarks demonstrations- og udviklingsprogram (EUDP). Men deltagelsen i ”Mission Innovation” giver også danske virksomheder adgang til en kæmpe privat pengetank med milliarder af dollars fra nogle af verdens mest prominente investorer.

  • For det tredje ved at vi gør den grønne omstilling langt mere markedsdrevet. Offentlige midler kan og skal ikke gøre det alene. Der er et stort potentiale i de private penge. Men dårlige rammevilkår, svage finansielle markeder og mangel på information risikerer at blokere pengestrømmen, medmindre vi får fjernet barriererne.

Vi kan fordoble eksporten
I 2014 eksporterede danske virksomheder energiteknologi for knap 75 milliarder kroner. Og med de optimistiske overslag, der er kommet fra Dansk Industri (DI), har vi nu chancen for at fordoble eksporten, i takt med at verdens lande leverer på løfterne fra Paris.

Folketinget skal snart til at kigge frem imod den næste energiaftale, der skal gælde fra 2020 og frem. Og regeringen er netop nu i gang med at nedsætte en energikommission, der skal inspirere de forhandlinger.

Også her skal vi sørge for at bevare det internationale udsyn. Vi er tæt forbundet med vores nabolande af fælles elkabler og elmarkeder. Vi bliver stadig tættere forbundet med EU af fælles mål, CO2-kvoter og den kommende energiunion.

Både i EU og i verden efter COP21 er der altså øgede muligheder for at udbrede vores grønne ideer og afsætte vores grønne energiteknologi. Til større gavn for klimaet i verden, til større gavn for Danmarks vækst og beskæftigelse.

Forrige artikel Eldrup: Energispareordning er utidssvarende Eldrup: Energispareordning er utidssvarende Næste artikel USA fører an i verdens energiomstilling USA fører an i verdens energiomstilling