Om  
Christian Junker

Landbrug & Fødevarers svineavlere får ny formand

Svineavlerselskabet DanBred udpeger Christian Junker som bestyrelsesformand. Det sker samme måned, som virksomheden bliver udfordret af en ny og ambitiøs konkurrent.

Christoffer Miguel Frendesen

Den tidligere mangeårige koncernchef i Danish Agro, Christian Junker, får nu føjet en ny bestyrelsespost til sit CV. 

Det bliver som formand for bestyrelsen i DanBred, der er et selskab for svineavlere, som er ejet af Landbrug & Fødevarer, Danish Agro og holdingselskabet DBI.

Nyheden om den nye formandspost har ikke overrasket hovedpersonen selv, fortæller Christian Junker til landbrugsavisen.dk:

"Tillykke med hvad? Nå, formandsposten. I og med jeg har været en del af formandsskabet som den ene af to næstformænd, er det ikke den helt store omvæltning", lyder det fra Christian Junker, som siger, at han ikke har planer om at revolutionere organisationen.

Posten som næstformand har Christian Junker haft siden november i 2017. Til daglig er han administrerende direktør i CJ Consult.

Ud over bestyrelsespladsen i DanBred sidder direktøren med som formand samt medlem af adskillige bestyrelser, heriblandt Dan Gødning, Dan Piglets, Dan Hatch og Hatting.

Christian Junker overtager formandsposten fra Andreas Lundby, som har siddet på positionen siden 2016. 

Sure svineavlere
Den nye formand indtager sin toppost i en turbulent tid for DanBred. Tidligere i august blev virksomheden Danish Genetics stiftet som direkte udspringer af DanBred og som ny konkurrent på svineavlermarkedet.

Firmaet blev oprettet på grund af uenigheder mellem flere forhenværende DanBred-svineavlere og ejerkredsen, der ændrede regler i selskabets struktur, da DanAvl blev omdannet til DanBred i begyndelsen af 2018.

"Lad mig sige det sådan, at det er ikke første gang, jeg er en del af et hold, der opererer på et marked med stor konkurrence. Der må jeg bruge min erfaring og de ting, jeg har i værktøjskassen; anderledes er det ikke. Vi har haft en lidt turbulent start, men jeg ser en underliggende positiv udvikling," forklarer Christian Junker.

Bestyrelsesformanden fastslår, at han med den nye stilling ikke er på en énmands-, men tværtidmod en holdopgave. Han var i 30 år koncernchef for Danish Agro.

0:000:00