Almene boliger vil fritages for ny solcellelov

SOLCELLER: Når støtten til private solcelleanlæg igen ændres inden længe, bliver det meget svært for almene boligforeninger at etablere anlæg. BL vil derfor have kattelem, der kan undtage anlæg i almene foreninger fra loven.

Danmarks Almene Boliger vil undtages for loven, hvis regeringen kommer igennem med deres ændring af støtten til solcelleanlæg.

Regeringens forslag skal forringe vilkårene for solcelleejerne ved, at elforbrug fra anlæg over 6 kW ikke længere kan modregnes i den kollektive elforsyning uden at skulle betale afgifter.

Det vil ifølge Danmarks Almene Boliger (BL) betyde, at den almene sektors udbygning af solcelleanlæg efter den virtuelle model begrænses eller helt afskaffes – og det derfor især vil være lejerne, der rammes af lovforslaget, mens boligejerne i langt højere grad går fri.

Login