Alternativet til LA Ungdom: Klimapolitik sikrer friheden I efterspørger

REPLIK: Louise Siv Ebbesen er galt på den, når hun opstiller frihed og klimapolitik som modsætninger. Markedet skaber ikke klimavenligt forbrug, det gør politik, skriver Jonathan Ries fra Alternativet.

Af Jonathan Ries
Folketingskandidat for Alternativet

Det er interessant og meget relevant, at Louise Siv Ebbesen (medlem af Liberal Alliance Ungdom) kombinerer temaerne frihed og klimaforandringer i sit debatindlæg (i Altinget 23. oktober).

For eksempel kan begrænsning af klimaforandringernes konsekvenser komme til at begrænse vores økonomiske frihed, fordi investeringer i skybrudssikring reducerer vores råderum til investeringer i andre områder.

Det interessante, og ikke mindst overraskende, er, at Louise Siv Ebbesen opstiller frihed og den førte klimapolitik som modsætninger.

Hun skriver blandt andet, at forslaget om forbud mod nye fossilbiler i 2030 ”åbner op for en farlig tendens, hvor politikerne i miljøets navn vil begrænse diverse produkter ved at blande sig i markedet i et forsøg på at ændre befolkningens forbrugsmønstre”.

Jeg står tilbage med en del åbne spørgsmål efter at have læst debatindlægget.

Markedet er allerede reguleret
Det såkaldte ”marked” er altid omfattet af regler. Der er sat formelle eller uformelle regler for alle produkter, om hvordan man handler produkterne – ellers kan ”markedet” ikke fungere.

Som eksempel har man defineret standarder for, hvor meget køkkenmaskiner skal trække i strøm. Det sikrer os, at sikringer i huset ikke eksploderer, hver gang man bruger maskinerne.

Biler i Europa har sikkerhedssele, siden man fandt ud af, at man kan gøre det mere sikkert at køre bil, når biler har sikkerhedssele.

Selvfølgelig begrænser standarder i vores el-forsyning mine muligheder for nye madlavningseventyr. Selvfølgelig begrænser sikkerhedsbælte i biler min bevægelsesfrihed.

Hvis vi kan blive enige om, at ovenstående indblandinger i ”markedet” alligevel er fornuftige, er det så ikke også fornuftigt at se på, hvordan vi sætter de rigtige politiske rammer for ”markedet”, således at vi begrænser den globale opvarmning?

Siden registreringsafgiften for biler blev sænket sidste år, bliver der udledt mere CO2 end tidligere. Hvorfor foreslår Louise Siv Ebbesen så at fjerne registreringsafgiften for diesel- og benzinbiler helt, når det ikke fører til køb af flere miljøvenlige biler, men til en højere CO2-udledning?

Hvilke løsninger skal på bordet?
Hvis Louise Siv Ebbesen nu vil fjerne registreringsafgiften helt, så kommer CO2-udledningen højst sandsynligt til at stige yderligere.

Så hvis hun virkelig vil reducere klima-/miljøbelastningen, så skal Louise Siv Ebbesen også foreslå andre midler som for eksempel roadpricing eller strengere krav til miljøzoner. Fjernelsen af registreringsafgiften kan i hvert fald ikke stå alene, hvis man virkelig vil reducere CO2-belastningen.

Louise Siv Ebbesen spørger desuden: ”Hvor går grænsen for, hvor meget politikerne kan tillade sig at bestemme over danskernes frihed til at vælge, hvordan de vil leve deres liv, hvis blot det er i en højere sags (særligt klimaets) tjeneste?”

Jeg vil gerne spørge tilbage: Når nu forskere, gennem mange års forskning og debatter, har vist, at vi skal reducere vores CO2-udledning hurtigst muligt, hvor er Louise Siv Ebbesens konkrete forslag så?

”Markedet” har ikke vist sig særlig effektivt i at reducere CO2-udledningen i de sidste mange år.

Allerede i dag bruger Danmark milliarder på at skybrudssikre vores byer og beskytte kystområder for havvandsstigninger. De milliarder kan vi kun bruge én gang, og man kunne sikkert have fundet andre gode investeringer end i nye kanalisationssystemer og diger.

Politik skal skabe klimavenlige forbrugsmønstre
Vi er nødt til at ændre vores forbrugsmønstre for at beskytte os selv og fremtidige generationer, og her ser jeg begrænsningen af partikelforurening og transportsektorens CO2-udledning som et skridt på vejen.

Vi kan ikke se nye forbrugsmønstre som et individuelt problem. Vi skal skabe de rigtige politiske rammer for mere klimavenlige forbrugsmønstre.

For at give et konkret eksempel på partikelforureningens konsekvenser, så koster forureningen fra biler, brændeovne, skibstrafik, etc. milliarder i sundhedsrelaterede omkostninger som sygedage og kroniske sygdomme.

Flere tusinde borgere i Danmark dør for tidligt hvert år på grund af luftforurening. En hurtigere grøn omstilling gavner altså ikke kun klimaet, men reducerer også belastninger i vores sundhedssystem.

Er det ikke sådan, at færre sygedage og færre kroniske sygdomme gavner vores personlige og kollektive frihed og livskvalitet?

Ikke at gøre noget og ikke at gøre nok, er det, der er ”en farlig tendens” – både for den enkelte og for os allesammen! Jo længere vi venter med den grønne omstilling, desto større begrænsninger af vores personlige frihed vil der være i fremtiden – ikke kun for os, men også for fremtidige generationer.

Jeg kunne i hvert godt tænke mig at høre nogle mere konkrete forslag, hvordan Louise Siv Ebbesen vil reducere vores CO2-udledning for at sikre vores frihed i fremtiden.

Forrige artikel Debat: Skuffende at klimamærkning afvises Debat: Skuffende at klimamærkning afvises Næste artikel Jeppe Kofod: Vi har ikke tid til Venstres klima-skuespil Jeppe Kofod: Vi har ikke tid til Venstres klima-skuespil