Anders Eldrup: Mindre olie giver mulighed for at omstille til grøn energi

DEBAT: Det rejser tre problemstillinger, at Danmark kan se mod en fremtid uden olie. Men hvis vi allerede nu begynder at omstille til vedvarende energi, kan de problemer løses, skriver Anders Eldrup, bestyrelsesformand i bl.a. offshoreenergy.dk.

Af Anders Eldrup
Bestyrelsesformand i offshoreenergy.dk, LORC og Grøn Energi

To ting står lysende klart: Produktionen af olie og gas fra den danske Nordsø har de seneste 30 år haft afgørende betydning for det danske samfund – og denne produktion er allerede i fald og vil om 20-30 år være helt ophørt.

Det rejser tre vigtige problemstillinger.

Forsyningssikkerhed: Forsyning med energi er vital for ethvert moderne samfund. Traditionelt har Danmark været storimportør af energi. Op til den første energikrise i 1973 importerede vi mere end 95 procent af energien – og fra nogle få lande i Mellemøsten.

Det gjorde os sårbare, da der blev lukket for oliehanerne. Vi lærte på den hårde måde, hvad det betyder, når man gør sig afhængig af energiimport.

Men heldet tilsmilede os, for vi kunne kort efter energikrisen starte en produktion af olie og gas fra den danske del af Nordsøen. De seneste 20 år har vi endda været helt selvforsynende med energi.

Det slutter imidlertid nu. Produktionen af olie og gas er allerede faldende og vil falde støt i de kommende år. Så gør vi ikke andet, skal vi igen til at importere energi – og dermed igen blive afhængige af andre.

Men der er en nærliggende løsning. Nemlig at opbygge de nye vedvarende energikilder i takt med, at produktionen af olie og gas svinder ind. Dermed vil vi også fremover kunne forsyne os selv med energi.

Værdiskabelse: At vi gik fra at være storimportør af energi til at være selvforsynende, har haft stor betydning for den danske samfundsøkonomi.
Det klassiske problem i dansk økonomi – underskud på betalingsbalancen – har i alle efterkrigsårene og helt op til begyndelsen af 90'erne sat politikere og økonomer grå hår i hovedet.

Men synkront med at produktionen af olie og gas fra vores egen undergrund tog til og fra begyndelsen af 90'erne tilmed dækkede hele vores behov, har vi set, at betalingsbalancespøgelset er forsvundet – og ligefrem vendt om, så vi nu i en årrække har haft solide overskud på betalingsbalancen. Det er der flere grunde til. Olie- og gas-produktionen er en af dem.

Når produktionen nu falder, er der risiko for, at vi igen glider ind i det klassiske betalingsbalanceproblem. Løsningen er, at vi bygger de nye vedvarende energikilder op, så de kan fylde hullet fra den svindende Nordsøproduktion. På den måde kan vi undgå igen at skulle belaste betalingsbalancen med dyr import af energi.

Omstilling: Klimaproblemet kræver, at vi omstiller fra sort til grøn energiproduktion. Det kan af mange grunde ikke ske fra den ene dag til den anden.

Derfor bør vi i nogle år endnu opretholde produktionen af olie og gas fra Nordsøen i takt med, at vi opbygger de nye grønne energikilder.

Spiller vi vores kort klogt, ser det ud til, at omstillingen fra sort til grøn energi i Danmarks tilfælde vil kunne ske i en relativt gnidningsfri omstillingsproces, hvor vi både undgår de problemer, der knytter sig til ny energiimport, og de problemer, der knytter sig til ”stranded assets” i den gamle energiproduktion.

Forrige artikel Olie Gas Danmark: Tre gode grunde til en fremtid i Nordsøen Olie Gas Danmark: Tre gode grunde til en fremtid i Nordsøen Næste artikel E.ON: Vejen mod 2030-klimamålene E.ON: Vejen mod 2030-klimamålene