Bendt Bendtsen: Kristian Jensen risikerer at sætte Danmarks grønne førertrøje over styr

DEBAT: Danmark er ved at miste førertrøjen på den grønne omstilling i Europa og globalt. Finansminister Kristian Jensens (V) manglende tiltro til sine fagministre resulterer i økonomisk og klimamæssigt ukloge beslutninger, som de igangværende energiforhandler bør rette op på, skriver Bendt Bendtsen (K).

Af Bendt Bendtsen (K)
Medlem af Europa-Parlamentet

Efter meget skriveri, inklusive senest i Politiken i sidste uge, står det mere og mere klart, at finansministeren risikerer at sætte Danmarks grønne førertrøje over styr, hvis kursen ikke lægges om straks.

Danmarks klima- og energipolitik har i mange år været førende i Europa såvel som globalt. Og med god grund. Som et rigt samfund, sponsoreret af danske skatteydere – og tak for det – har vi lagt os i selen for at levere en grøn omstilling. Og på den konto har vi kunnet promovere Danmark som et foregangsland, en klimaduks, internationalt.

Danske virksomheder har på den konto udmærket sig ved at levere produkter og services af høj kvalitet, som har været med til at sætte Danmark på det globale klimalandkort og givet konkret afkast i den danske samfundsøkonomi. Godt støttet af en ihærdig indsats og finansiering i forskning og innovation.

Dalende grønne ambitioner
Men ambitionerne synes at være for nedadgående. I den seneste version af den internationale opgørelse Climate Change Performance Index er Danmark helt nede på en 42. plads, når det handler om internationale såvel som nationale politikker for at modvirke klimaforandringer. Foran Danmark på listen ligger eksempelvis Polen, Hviderusland og Korea.

Og givetvis skal man tage alle den slags opgørelser med en sund skepsis, men de manglende ambitioner kan også aflæses i Danmarks eksport af grøn energiteknologi, der er faldende. Til sammenligning er eksempelvis det danske varmeforbrug stigende, og energiforbruget i Danmark steg i første kvartal af 2018, sammenlignet med samme kvartal sidste år, uden nogen oplagt årsag.

Det imens indsatsen for grøn omstilling aldrig har været mere aktuel, og vi risikerer at blive løbet over ende af mere ambitiøse kræfter, hvis vi ikke tager skeen i den anden hånd straks.

Den amerikanske præsident Donald Trumps frasigelse af den internationale klimaaftale har eksempelvis indledt en bølge af lovende modreaktioner og klimainitiativer på delstatsniveau i USA, mens Kina topper ranglisterne over lande med ambitiøse klimapolitiske tiltag.

Kristian Jensens manglende tiltro
Selvsagt har nogle lande på ranglisten også en del efterslæb på den konto og dermed et lettere udgangspunkt for at levere forbedringer til billige penge. Men det er min fornemmelse, at selv ambitiøse danske politikere i regeringen er under et konstant pres fra finansministeren for at godtgøre og forsvare værdien i kroner og ører af en ambitiøs dansk klima- og energipolitik i morgen.

Det er der i og for sig ikke noget galt i, men man skal holde sig for øje, at det kan være endog meget vanskeligt at værdiansætte, når afkastet af en ambitiøs politik strækker sig fra bedre folkesundhed, økonomisk samfundsværdi af mere energieffektive boliger til bedre konkurrenceevne og mere eksport fra danske virksomheder. På den lange bane.

Når der er så kort snor og lille tiltro fra finansministeren til fagministrene, medfører det, at Danmark ikke kan tale klima- og energieffektivitetsdagsordenen op i det fornødne niveau i internationale fora. Og det er synd og skam og økonomisk uklogt, når man kan være med til at drive en ansvarlig global udvikling – som ovenikøbet vil give jobs og vækst i Danmark.

Jeg håber, at de igangværende forhandlinger om en ny dansk energiaftale kan lægge kimen til et grønnere Danmark og Europa – til gavn for både pengepung, sundhed og klima.

Forrige artikel Debat: Bornholm kan fastholde Danmark som energiteknologisk pionerland Debat: Bornholm kan fastholde Danmark som energiteknologisk pionerland Næste artikel Dansk Fjernvarme: Regeringsudspil lægger bombe under omstillingen Dansk Fjernvarme: Regeringsudspil lægger bombe under omstillingen