Borgmester og havnedirektør: Placer næste havvindmøllepark i Kattegat

DEBAT: Regeringen vil placere de næste havvindmølleparker i Nordsøen og ved Bornholm, men bør også rette blikket mod Kattegat, skriver borgmester i Norddjurs Kommune og direktør i Grenaa Havn.

Af Jan Petersen (S) og Henrik Carstensen
Hhv. borgmester, Norddjurs Kommune og direktør, Grenaa Havn 

Regeringens vision om energiøer i øst og vest er god. Både Nordsøen og Bornholm synes egnede bud på visionen om Power-2-X-produktion i tilknytning til havvindmølleparkerne.

Men vi deler bekymringen for, at den langsigtede vision om energiøer kommer til at bremse for en hurtig udbygning af elproduktionen fra havvind.

Det vil være skidt for klimaet og målet om 70 procent mindre CO2 i 2030 – og samtidig skade ønsket om gode grønne arbejdspladser på den kortere bane.

Lad os derfor også komme hurtigt i gang – og helst i Østdanmark, hvor behovet for mere grøn el er størst og vil stige over de næste år.

Plads til endnu en park
En havvindmøllepark i Kattegat er et oplagt bud. Den kan bygges relativt hurtigt.

Vi har nemlig ekspertisen fra Anholt Havvindmøllepark og råder allerede over infrastruktur. Og så er der danske arbejdspladser – i midten af Danmark.

Selv med de foreslåede energiøer er der plads til en yderligere havvindmøllepark. I hvert fald hvis man lytter til anbefalingerne fra Klimarådet og Klimapartnerskabet for Energi og Forsyning.

Her er anbefalingen entydigt at skrue markant mere op for havvindudbygningen, hvis Danmark skal nå sit mål 70 procent CO2-reduktion i 2030.

Klimapartnerskabet anbefaler 5 GW ekstra havvind frem mod 2030. Regeringens udspil rummer 4 GW.

Behov for grøn el i Østdanmark
At Kattegat er et godt bud, fremgik også af Energistyrelsens finscreening fra 2018, hvor man undersøgte mulige områder for at placere nye havvindmølleparker.

Rangordningen i finscreeningen viste, at Hesselø var mest omkostningseffektive placering af de screenede områder i Østdanmark.

Når Kattegat er en særdeles glimrende vision handler det også om, at det primært er i Østdanmark, at behovet for mere grøn el i de kommende år trænger sig på.  

Med en voksende hovedstad stiger elforbruget i øst. Samtidig lukkes kraftvarmeværker i området. Det udfordrer alt andet lige i stigende grad elforsyningssikkerheden i Østdanmark.

Det taler samlet for, at en af de næste havvindmølleparker placeres i Østdanmark. Kattegat er et oplagt bud på en placering, der kan sikre grøn el til Østdanmark med arbejdspladser midt i Danmark.

Havvind kan skabe mange arbejdspladser
Havvind har massivt potentiale som driver for vækst og beskæftigelse. Danske Havne har netop beregnet, at havvind kan skabe 20.000 nye arbejdspladser frem mod 2030 med etablering af 10 GW havvind.

Danmark skaber endda flere arbejdspladser per GW end øvrige lande i Europa. Fordi vi er i stand til at løse så stor en del af opgaven selv. Hvor andre kun beskæftiger 1.642 personer pr GW, er Danmark helt oppe på 5.610. 

Med en havvindmøllepark i Kattegat kan vi sikre danske arbejdspladser. Her findes ikke alene god arbejdskraft, men også erfaring med at bistå i etableringen af havvindmølleparker.

Energistyrelsen og Danmarks Statistik har vurderet den totale beskæftigelseseffekt af Anholt Havvindmøllepark til 8.000 jobs i anlægsfasen. 

Grenaa Havn har som en af Danmarks største erhvervs- og industrihavne vundet anerkendelse både nationalt og internationalt som professionel vindmøllehavn.

Havnen kontaktes af lande verden over, der vil have del i den store know-how som base- og servicecenter for vindmølleprojekter, som Grenaa Havn bygget op med etableringen af Anholt Havmøllepark. 

Erfaring og behov
På den måde har havnen allerede plads, udstyr og et erfarent mandskab, der vil være en stor fordel for en anlægshavn af en ny vindmøllepark.

Danmark har travlt, hvis vi skal nå 70 procent-målet i 2030. At sikre tempo i etableringen af de næste parker er derfor centralt.

Visionen om energiøer er således er positiv og med store perspektiver. Men det er derfor også en vision, der kræver mere, end hvis havvindmølleparken etableres uden energiø.

En havvindmøllepark i Kattegat er ikke et alternativ til en energiø med havvind knyttet til, men et bud på at komme hurtigt i gang med en havvindmøllepark dér, hvor behovet er størst og erfaringen på plads.

Forrige artikel Aktører: Biomassekritikere kan ikke se fremtidsperspektivet for bare træer Aktører: Biomassekritikere kan ikke se fremtidsperspektivet for bare træer Næste artikel Rådet for Grøn Omstilling: Indfør nulemissionszoner, der også gælder personbiler Rådet for Grøn Omstilling: Indfør nulemissionszoner, der også gælder personbiler