Cañetes højre hånd om balancegangen med EU’s klimamål

INTERVIEW: EU-Kommissionen har i flere omgange givet udtryk for øgede ambitioner for EU's energipolitik. Men det er en følsom balance, siger klimakommissærens svenske kabinetschef.

Af Jacob Hederos

Det er travle tider i forhandlingerne om EU's energipolitik frem mod 2030.

Målet er at blive enige om mere tung lovgivning, der skal hjælpe EU med at nå sine emissionsmål inden sommeren. Øverst på dagsordenen er forslag om at øge energieffektivitet og udbygge med vedvarende energi samt en styringsmekanisme for EU’s energiunion.

Login