Concito fejrer ét årti: De næste 10 år er for alvor afgørende for klimaet

DEBAT: Concito fejrer i år sit første tiår. Vi kan se tilbage på ti års indsats for en grønnere verden. Men med Parisaftalen og FN’s verdensmål i ryggen er det nu, der for alvor skal sættes turbo i den globale grønne omstilling, skriver direktør Christian Ibsen.

Af Christian P. Ibsen
Direktør for Concito

Med Parisaftalen og FN’s verdensmål i ryggen skal der nu sættes turbo i den globale grønne omstilling.

Ikke bare i Danmark, men overalt i verden er den grønne omstilling vokset på den politiske dagsorden, og den er blevet en kampplads, hvor ambitiøse lande, byer og virksomheder presser på for at øge ambitionerne. Men faktum er, at vi ikke rykker hurtigt nok. Slet ikke. Hverken i Danmark eller globalt.

De globale udledninger af drivhusgasser har aldrig været højere, end de er nu. Det internationale klimapanel har i sin seneste 1,5 grader-rapport skitseret, hvor alvorlig fremtiden tegner sig, hvis vi ikke for alvor får bragt omstillingen op i et højere gear og begrænset den globale opvarmning til et godt stykke under to grader inden udgangen af år 2100.

Og det kan kun ske, hvis alle relevante aktører skalerer deres indsatser markant i de kommende år for at nedbringe udledningerne. Det betyder også, at de politiske ambitioner skal øges i såvel Danmark som i EU og globalt: at den bedste viden og erfaring skal deles og bringes i spil på tværs af grænser og sektorer, og at der skabes de nødvendige rammebetingelser for virksomheder, byer, investorer og borgere.

I manglen på en global CO2-pris er det en lang række andre virkemidler, der skal i spil, for at den globale økonomi kan gøres klimaneutral i løbet af de næste tre-fire årtier.

Grøn - hverken blå eller rød
Concito runder i år det første runde hjørne og kan se tilbage på ti års indsats med at drive ambitioner og klimaløsninger frem. Men med de store udfordringer, som vi står overfor, er vi også meget bevidste om, at det er over de næste ti år, at Concito – ligesom alle andre relevante aktører – for alvor skal bidrage og byde ind.

Vores rolle skal fortsat være en tydelig og uafhængig videnspartner for alle i den grønne omstilling, for både politikere, virksomheder, investorer, byer og borgere. Vi ønsker at fastholde en høj faglig integritet og målrettet bringe den bedste viden til bordet. Vi sætter os som mål at være relevante for mange forskellige typer af aktører og dagsordener, så der kan skabes en klimaindsats, der er bredt funderet, ambitiøs og effektiv. Og vi vil gøre det i partnerskab med mange andre relevante aktører og interessenter.

Vores udgangspunkt er, at klimaindsatsen og den grønne omstilling netop er grøn, og hverken blå eller rød. Den omstilling, vi står overfor, kræver bred politisk enighed om ambitionerne og mål.

Dét, der er nødvendigt, er, at alle aktører – også de politiske – uanset udgangspunkt, anerkender deres ansvar for at drive omstillingen frem i et langt højere tempo end i dag. Alle aktører har nemlig en rolle at spille til trods for forskellige udgangspunkter, og en klog klimapolitik skal anerkende netop dette behov, og de muligheder, som det også giver for at ramme bredt i samfundet.

Mange spørgsmål - svarene haster
Fokus bør være klart: Der er ikke tid til blot at skrue en smule på eksisterende knapper. I stedet skal der fuld fokus på, hvordan vi for alvor får fat i de elementer, der i fremtiden skal kunne producere og forbruge energi og fødevarer med meget lave udledninger, hvis nogen overhovedet.

Hvilke energiteknologier kan levere nuludledning om få årtier? Hvordan kan vi halvere verdens forventede energiforbrug? Hvordan omstiller vi transporten, både til lands, til vands og i luften? Hvordan skaber vi grønne byer, som vi har lyst til at leve og bo i? Hvordan skal vi bruge vores arealer til både fødevarer og markant større optag af CO2 via skovrejsning osv.? Hvilke fødevarer spiser vi om 10-20 år, og hvordan produceres de? Og hvad kræver omstillingen af os alle sammen i forhold til vores individuelle adfærd og livsstil?

Der er mange spørgsmål at beskæftige sig med, og svarene haster.

Tak!
Og hvad skal vi som videnspartner påtage os og bidrage med? Vi skal bringe viden og løsninger i spil, for viden er ikke meget værd, før den er sat i konkret spil og omsat til regulering, tiltag og investeringer. Det kræver også, at vi som vidensaktører kommer med ind på handlingsbanen og bidrager til at sikre, at de nødvendige næste skridt tages.

Vi skal se ud over snævre danske grænser, og fokusere på den globale kontekst. Vi skal basere vores indsatser på den bedste globale viden og praksis. Og vi skal bringe den bedste danske og nordiske viden og løsninger ud på den globale bane, hvor det for alvor kan gøre en forskel. Det er vi i Concito også meget opmærksomme på.

Og så skal vi ikke glemme at tænke langsigtet og skabe den næste generation af klimaledere, for netop de unge har en vigtig rolle at spille som forandringsagenter og som kilde til inspiration for nye adfærdspåvirkende indsatser.

Vi har via Concitos klimaambassade gennem årene uddannet flere hundrede klimaambassadører, der frivilligt har undervist skoleelever over hele landet, og som i dag er fantastiske ambassadører for sagen og ambitionerne rundt omkring i erhvervsliv og andet. Vi har udviklet virtuelt undervisningsmateriale, der er nået ud til flere hundrede tusinde danske skolebørn. Endda i en sådan grad, at FN's miljøprogram (UNEP) har udråbt klimaambassaden som global ’best practice’ i unges bæredygtighedsformidling.

Det er helt afgørende, at vi nu også nationalt tager ansvar for vores børn og unges grønne dannelse, og vi har på Concitos tiårs fødselsdag det ønske, at vi sammen skaber fremtidens grønne generation.

Med det – tak til alle vores medlemmer, donorer, samarbejdspartnere m.fl. for at have været med på rejsen så langt. Vi glæder os til at give vores bidrag til de afgørende næste ti år.

Forrige artikel L&F: Tillykke til Concito. Her er en utraditionel fødselsdagsgave. L&F: Tillykke til Concito. Her er en utraditionel fødselsdagsgave. Næste artikel Marianne Thyrring: Ud med skemalagt dialog, ind med nærvær i ledelsen Marianne Thyrring: Ud med skemalagt dialog, ind med nærvær i ledelsen