Dansk Energi: Brint og udlandskabler kan gå hånd i hånd

REPLIK: Et kabel til Storbritannien eller andre nabolande og brint udelukker ikke hinanden, slår Dansk Energi fast over for Partnerskab for brint og brændselsceller.

Af Stine Leth Rasmussen
Afdelingschef i Dansk Energi

Lad mig slå det fast med det samme: Et kabel til Storbritannien eller til andre nabolande og brint udelukker ikke hinanden. Det budskab er vigtigt at slå fast som svar på Tejs Laustsens indlæg fra 30. november. Jeg håber også, at det kan tage tonelejet ned i en debat, som desværre både er blevet unødigt hård og har givet grund til misforståelser.

Så derfor dette, der forhåbentlig kan sætte et foreløbigt punktum: Dansk Energi håber på, at brintproduktion og -anvendelse bliver kommercielt attraktivt.

Brint kan fungere som alternativ til fossile brændsler for eksempel i transporten og opvarmning. Og selve brintproduktionen vil kunne stabilisere engros-elmarkedet, idet der bruges strøm til brintproduktion.

Økonomien i brint kan blive en udfordring
Derfor har vi deltaget i EUDP-projektet 'Kommercialisering af brintteknologier' sammen med Partnerskabet for brint- og brændselsceller og en lang række andre aktører.

En af konklusionerne er, at på kort til mellemlang sigt ser økonomien i brint ud til at blive en udfordring relativt til andre fossilfrie alternativer.

Der er selvfølgelig stor usikkerhed knyttet til den konklusion. Måske vil vi se markante omkostningsreduktioner ved brintproduktion og –anvendelse. Det håber vi, men vi kan ikke være sikre.

Imidlertid er vi ret sikre på, at en grøn omstilling i Europa går hånd i hånd med en højere grad af sammenkobling af markeder og energisystemer. EU-Kommissionen har udpeget Nordsøen som en helt afgørende grøn ressource, og derfor er en kobling mellem England og Danmark – det såkaldte Viking Link – på alle lister over vigtige transmissionsprojekter.

Viking Link betaler sig selv hjem
Viking Link er en investering, der betaler sig selv hjem, på samme måde som Storebæltsbroen gør det. Strømmen, der passerer gennem kablet, betaler ’bom-penge’ i form af den prisforskel, der er mellem de to ender, som kablet forbinder. Det kaldes flaskehalsindtægter og kommer tilbage til elforbrugerne i form af lavere tariffer.

Kablet til England vurderes at give en marginal prisstigning på det danske elmarked svarende til under 1 pct. af elprisen for private husholdninger.

Omvendt slipper husholdninger billigere i VE-tilskud, når afregningen på markedet stiger. Det ændrer den nylige beslutning om PSO-afgiften ikke på. Samlet set er det Energinet.dk’s vurdering, at kablet har en stærk samfundsøkonomisk business case.

Uanset er det vigtigt, at understrege, at et udlandskabel ikke udelukker brint - ligeså vel som brint ikke udelukker et udlandskabel.

Det er også værd at huske, at et kommercielt gennembrud for brint også kan betyde en forøgelse af elprisen i Danmark på grund af det betydelige forbrug af el til brintproduktion. Det er der dog intet odiøst i. En bedre afregning på elmarkedet er en af forudsætningerne for mere vedvarende energi på markedsvilkår.

Så lad os håbe på et kommercielt gennembrud for brinten og få bygget de nødvendige udlandskabler. De to ting er ikke hinandens modsætning.

Forrige artikel De Frie Energiselskaber: Der skal kastes lys over elmonopolernes pengeforbrug De Frie Energiselskaber: Der skal kastes lys over elmonopolernes pengeforbrug Næste artikel VedvarendeEnergi: Kan den nye regering holde sine klimamål? VedvarendeEnergi: Kan den nye regering holde sine klimamål?
 • Anmeld

  Henning Bo Madsen, NOAH Community Power

  Brug den eksisterende infrastruktur først

  Både kabler og brintproduktion er i øjeblikket overflødige. For en halv time siden produceredes der 90 MW mere el på vindmøller end det samlede elforbrug i Danmark - se på http://www.energinet.dk/DA/El/Sider/Elsystemet-lige-nu.aspx Samtidig brændes der brændsler af på varmeproducerende værker over hele landet. De centrale kraftvarmeværker leverer til de store byer og decentrale til mindre byer. Eksisterende el-kedler på værker bruges ikke. Der fyres i stedet se f.eks. http://www.emd.dk/plants/rfvv/
  Brug af el til fjernvarme kunne give billigere fjernvarme til tusindvis af forbrugere både husholdninger og virksomheder. Det kunne samtidig give højere og mere stabile salgspriser for el-producenter. Samt skåne miljøet for CO2 udledninger og anden forurening. Det vil spare investeringer i kabler.
  På årsbasis bruges der næsten lige så meget energi til fjernvarme som til el.
  HUSK også at eksport via kablerne til udlandet vil konkurrere med stigende vindkraftproduktion i UK, Holland, Tyskland, Sverige, Norge.
  Vi kan heller ikke i dag eksportere til Nordtyskland når det blæser.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Landtransportsektorens eneste alternativ til benzin og diesel er Brint

  Brint som energibrændstof i transportsektoren er det eneste realistiske alternativ til benzin og diesel. Batteribiler kan være udmærkede til nærtransport, men vil aldrig kunne løse opgaven på længere stræk og slet ikke for tung trafik. Batterier er enormt dyre, de er i sig selv et miljøproblem i deres produktion og bortskaffelse-genbrug, og de vejer alt for meget i forhold til den energi de kan indeholde.

  Brint som brændstof har mange af de samme positive egenskaber som benzin og diesel. Stort energiindhold pr. kilo og ingen eller små miljøproblemer ved produktion og bortskaffelse-genbrug af teknikken, og så kan brint produceres til lager i uendeligt større omfang end elektricitet.

  T´Landtransportsektorens eneste reelle alternativ til benzin og diesel er brint, så det giver alene af den grund god mening at komme i gang.

Care: Klimatrusler kræver fem milliarder kroner om året

Care: Klimatrusler kræver fem milliarder kroner om året

KLIMATRUSLER: Regeringen og støttepartierne slås om, hvorvidt 600 millioner kroner til klimabistand skal tages fra puljen til udviklingsbistand eller ej, men det beløb slår slet ikke til, hvis Danmark skal leve op til Parisaftalen, siger Rasmus Stuhr Jakobsen, generalsekretær i den grønne hjælpeorganisation Care, på baggrund af en ny rapport.