Dansk Energi: Grænsebomme for strøm skader grøn omstilling

DEBAT: Tiden er inde til, at politikerne sætter en stopper for den protektionisme, der truer et frit, indre energimarked. Og de igangværende forhandlinger om nye regler for EU’s elmarked er en indlysende anledning til at gøre det, skriver Anders Stouge.

Af Anders Stouge 
Viceadministrerende direktør i Dansk Energi

Over den dansk-tyske grænse løber en tresporet motorvej. Forestil dig, at tyskerne hver formiddag meddeler, at de lukker to eller tre af sporene fra Danmark resten af dagen. Det rimer ikke på EU’s værdi om varernes frie bevægelighed.

Men i snart et årti har Tyskland sænket grænsebommen for eksporten af strøm fra Danmark og resten af Norden. Det er en uacceptabel adfærd, som skader den frie konkurrence og den grønne omstilling – og har kostet danske og nordiske producenter af el et trecifret millionbeløb i mistede eksportindtægter hvert år.

Derfor er det glædeligt, at EU-kommissionen med konkurrencekommissær Margrethe Vestager i spidsen nu har beordret tyskerne til at fjerne grænsebommene for dansk strøm. Det har vi kæmpet for i mange år. Den principielle afgørelse bør danne præcedens og sætte sit tydelige aftryk på forhandlingerne om nye regler for EU’s elmarked, som er inde i slutspurten.

Godt nyt for klimaet
Med afgørelsen pålægger EU-Kommissionen tyskerne at øge kapaciteten på elforbindelserne fra Danmark, så den som minimum er på 75 procent af den mulige kapacitet. I 2016 var den kapacitet, som Tyskland stillede til rådighed, kun på 11 procent.

Det er godt nyt for klimaet. Hvis grøn energi – som for eksempel vind – skal klare sig på markedsvilkår i fremtiden, er en uhindret handel mellem nabolande en nødvendighed. Det skyldes, at de danske investeringer i vind får en dårligere afregning på markedet, når svenskerne eller tyskerne afviser vores strøm ved grænsen. Jo dårligere afregning, desto mere behov for støtte til vedvarende energi.

Samtidig vil det blive endnu mere attraktivt at investere i ny vedvarende energi, da det marked, den stadig grønnere strøm kan afsættes på, vokser markant. Afgørelsen åbner nye perspektiver for produktionen af vindenergi, som Danmark har en styrkeposition på.

Grænsebomme over hele Europa
Desværre er de tyske grænsebomme ikke enestående. Over hele Europa bliver strømmen stoppet ved landegrænserne.

For eksempel lukker svenskerne også ned for dansk strøm – og har gjort det i mange år. I 2017 begrænsede Sverige forbindelserne fra både Sjælland og Jylland i over halvdelen af tiden. Størrelsen af begrænsningen varierer, men i gennemsnit får Danmark kun lov til at udnytte omkring 70 procent af kapaciteten på elkablerne til Sverige.

Det svarer til, at hver tredje færge fra Helsingør bliver afvist i Helsingborg, at hver tredje tog fra København bliver afvist i Malmø, og at overhalingssporet på Øresundsbroen er lukket, så bilisterne kun må køre i indersporet eller nødsporet.

Det er stærkt kritisabelt og skal stoppe. Princippet for det indre marked må stadig være, at strømmen skal flyde helt frit i Europa, som var det bacon eller LEGO.

Kampen fortsætter
Tiden er inde til, at politikerne – både nationalt og internationalt – sætter en stopper for den protektionisme, der truer et frit, indre energimarked. Og de igangværende forhandlinger mellem EU-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om nye regler for EU’s elmarked er en indlysende anledning til at gøre det.

Her bør man følge sporet fra EU-Kommissionens afgørelse og åbne elmarkedet op, så alle grænser internt i EU fremover er minimum 75 procent tilgængelige. Andet giver ikke mening. Hvis EU’s ambition om et indre marked for energi skal være mere end skåltaler, kræver det konsekvent håndhævelse af reglerne.

Men kampen er langtfra slut. Grundlæggende mener vi, at der slet ikke skal være nogen begrænsninger på at handle med el over grænser. Den grønne omstilling afhænger af et indre energimarked i Europa uden grænsebomme.

Forrige artikel Tænketanken Frej til Lomborg: Bæredygtighed oversimplificeres i fødevaredebatten Tænketanken Frej til Lomborg: Bæredygtighed oversimplificeres i fødevaredebatten Næste artikel ARC efter COP24: Byerne må tage over, når staterne svigter ARC efter COP24: Byerne må tage over, når staterne svigter
Blå partier efterlyser regeringsudspil til klimalov

Blå partier efterlyser regeringsudspil til klimalov

KLIMALOV: Både Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti forventer et udspil fra regeringen inden forhandlingerne om en ny klimalov starter senere på måneden. De tre blå partier kræver regeringen åbner op for, hvordan den vil nå klimamålet.