Debat: Sådan kan vi kickstarte grøn omstilling af bygningsmassen

DEBAT: Coronakrisen har ramt byggeriet hårdt, men med en strakspakke på fire konkrete grønne tiltag kan byggeriet komme op i gear igen og give dansk økonomi en hjælpende hånd, skriver Partnerskabet Renovering på Dagsordenen og SYNERGI.

Af Henrik L. Bang og Katrine Bjerre M. Eriksen
Hhv. direktør for Bygherreforeningen og talsmand for Renovering på Dagsordenen og direktør i SYNERGI.

Bygge- og anlægssektoren er som det øvrige samfund stærkt berørt af Corona-krisen. Store dele af byggeriet er gået ned i gear eller helt i stå, og det har ført til afskedigelser og hjemsendelser af tusindvis af beskæftigede i byggeriet, heraf langt de fleste indenfor renoveringsarbejder. Samtidig rammes alle øvrige fag og brancher, som er en integreret del af sektoren.

Det pludselige og markante fald i aktiviteten bremser den vigtige energieffektivisering af den eksisterende bygningsmasse, som er en helt afgørende komponent i den grønne omstilling af det danske samfund, og som medvirker til klimagevinster, energibesparelser, forbedret samfundsøkonomi samt eksempelvis sundere og tidssvarende boliger, arbejdspladser der givere højere produktivitet, skoler med forbedret indlæring og plejehjem med øget trivsel og livskvalitet.

Ved at kickstarte og sætte energieffektiviseringen af den eksisterende bygningsmasse i et højere gear allerede nu, får dansk økonomi en hjælpende hånd med blivende værdi.

Partnerskabet Renovering på Dagsordenen, som repræsenterer organisationer for bygherrer, håndværkere, installatører, konstruktører, ingeniører, rådgivere, arkitekter, NGOer og fagbevægelsen, har sammen med SYNERGI, som bl.a. repræsenterer en række af landets toneangivende produktionsvirksomheder, sat sig sammen for at udpege de allervigtigste tiltag for at realisere en sådan kickstart.

Den gode nyhed er, at tiltagene kan iværksættes hurtigt, de har umiddelbar effekt, de har landsdækkende rækkevidde, og de vil fremrykke aktiviteter, som under alle omstændigheder skal laves, og som vil tjene sig selv hjem igen over de kommende år.

De fire elementer i den strakspakke, vi foreslår, kan i fuld længde læses her, men herunder er et kort rids af indeholdet;

1. Forøg Landsbyggefondens ramme til renovering / energirenovering
En kø på 453 godkendte renoveringsprojekter i den almene boligsektor, svarende til 72.000 boliger fordelt over hele landet kan sættes i gang med det samme. Det kræver blot, at Folketinget giver Landsbyggefonden lov til at bruge af midler, som lejerne opsparer af egen lomme. Nogle beboere har ventet i mere end 10 år på at få lov til at renovere deres bolig – for beboernes egne penge! Forslaget kan altså iværksættes uden påvirkning af statens økonomi, og aktiviteten styres af et regelsæt, der reducerer risikoen for overophedning i branchen. Det er ikke så mærkeligt, at forslaget allerede har stor offentlig bevågenhed, og det er rent ud sagt svært at få øje på et mere oplagt tiltag.

2. Grønt anlægsloft-fritagelse til 2022
Regeringen, KL og Danske Regioner har netop aftalt at ophæve anlægsloftet for kommuner og regioner for resten af 2020. Kommunerne forventer at det kan betyde fremrykning af investeringer for op mod 2,5 mia. kr. inden årets udgang. Forslaget er rigtig godt, men den korte tidshorisont er en hæmsko for mange fornuftige projekter, som ikke kan nå at blive gennemført i 2020. Vi foreslår derfor anlægsloftfritagelsen forlænges til 2022 for grønne investeringer i bl.a. energieffektivisering og energirenovering af bygningsmassen, ligesom vi har en række forslag til, hvordan den offentlige sektor opgraderer sin energieffektiviseringsindsats de kommende år.

3. Styrket og klimaforbedrende BoligJobordning resten af 2020
For at anspore til øget energieffektivisering i private husholdninger vil et oplagt hurtigtvirkende tiltag være at styrke den eksisterende BoligJobordning med et klart klimafokus. Dette kunne realiseres ved ekstraordinært - for resten af 2020 - at indføre et fradrag op til 25.000 kr. pr. voksen i hver husstand, som kan anvendes på typer af energibesparende tiltag, som ellers sjældent udføres. Det ekstraordinære fradrag kunne afgrænses til de dårligste energimærkede bygninger for at opnå størst mulig effekt.

4. Aktivér Danmarks Grønne Investeringsfond
Som led i den seneste finanslovsaftale blev det bl.a. aftalt, at Danmarks Grønne Investeringsfond skulle tilføres 6 mia. kr. Det er oplagt, at denne kapital, som allerede er afsat, straks allokeres til fonden, så den kan medfinansiere investeringer, som fremmer den grønne omstilling. Og særligt vigtigt for at understøtte beskæftigelsen vil – på helt kort bane – være at prioritere mider til energibesparelser i den eksisterende bygningsmasse. Det skal også hurtigst muligt afklares, hvordan det bliver muligt for fonden at yde lånekapital, der kan omfatte energirenoveringer i private boliger, som aftalt i Finansloven 2020

Det er vores håb, at denne straks-pakke, som har bred opbakning fra byggeri- og anlægssektoren, i de kommende dage vil føre til politiske beslutninger om, hvordan vi mest hensigtsmæssigt stimulerer økonomien her og nu, samtidig med at vi accelererer en klog grøn omstilling af vores samfund.

Forrige artikel Knud Vilby: Coronakrise afslører, at vores hidtidige kurs har været selvmorderisk Knud Vilby: Coronakrise afslører, at vores hidtidige kurs har været selvmorderisk Næste artikel Greenpeace: Coronakrisen er ikke en undskyldning for at sætte omstillingen på standby Greenpeace: Coronakrisen er ikke en undskyldning for at sætte omstillingen på standby