Det Økologiske Råd: Begræns brændefyring med en partikelafgift

DEBAT: Private brændeovne, halmfyr og træpillefyr står for over halvdelen af Danmarks partikelforurening, og brug af biomasse spiller en uholdbar rolle i omlægningen til vedvarende energi. Indfør en partikelafgift, skriver Christian Ege fra Det Økologiske Råd. 

Af Christian Ege
Sekretariatsleder, Det Økologiske Råd

Brug af biomasse spiller en alt for stor rolle i den igangværende omlægning til vedvarende energi. Danmark har en meget stor import af træpiller, som ikke vil være mulig fremover, hvis andre lande slår ind på samme kurs. Desuden bruges cirka en fjerdedel af biomasseressourcerne i private brændeovne og -kedler, hvor træet brændes meget ineffektivt med lille energiudbytte.

Såvel brændeovne som halmfyr har en uacceptabelt stor luftforurening, som både medfører store sundhedsskader i befolkningen og samtidig ”æder” klimagevinsten op. Sodpartiklerne kan nemlig transporteres helt til Arktis, hvor de sætter sig på isen og farver den mørkere, hvorved de mindsker tilbagestrålingen af varme fra jorden.

Det store forbrug af biomasse hænger sammen med, at denne favoriseres ved at være fri for afgifter. Dermed favoriseres for eksempel en brændeovn frem for en varmepumpe, som er langt mindre forurenende, også selv om man medregner kraftværkets udledninger. Derfor har vi brug for en afgift på biomasse.

Stor sundhedsskadelig effekt
Ministeriet skriver i forbindelse med udgivelsen af afgiftsanalysen, at der ”principielt” bør indføres en partikelafgift – det vil sige først og fremmest en afgift på brændefyring, der står for over halvdelen af landets partikelforurening. Alternativt bør afgift på energiformer, som konkurrerer med brænde og lignende, nedsættes for at reducere brændefyring.

Skatteministeriet erkender den meget entydige konklusion fra forskerne – at brændefyring medfører mange for tidlige dødsfald og en øget sygelighed i befolkningen. Den sundhedsskadelige effekt er langt højere end ved de øvrige, mest udbredte opvarmningsformer. Samtidig skriver de ”principielt”, fordi de ved, at regeringen er bange for at støde vælgere fra sig med en afgift.

Men hvad er alternativet? Brænde er helt fritaget for afgifter. Derfor skal der en meget stor afgiftssænkning til på andre opvarmningsformer, for at de kan konkurrere med brændefyring. Det vil koste det offentlige rigtig mange penge, der enten skal hentes i dårligere service eller ved at øge andre skatter.

Samtidig vil en sådan afgiftssænkning gøre det langt mindre attraktivt at spare på varmen.

Lavere afgift på miljørigtige ovne
Dernæst skriver ministeriet, at det vil være administrativt vanskeligt at opkræve afgift på brændefyring. Men det er, fordi de tænker på det uheldige forslag, som den forrige regering fremsatte til en brændeafgift.

Det Økologiske Råd har udviklet et andet forslag sammen med tekniske eksperter. Her beskatter man den tid, hvor der er ild i brændeovnen og derved partikeludledning – ved hjælp af en simpel temperaturmåler i skorstensrøret. Denne kan fjernaflæses, ligesom en elmåler.

Dermed løser man alle de problemer, der var med brændeafgiften. Man kan for eksempel ikke omgå afgiften ved at brænde affald i stedet for rent træ. Der er heller ikke problemer med at skelne brænde fra rafter eller hestestrøelse.

Afgiften er knyttet til ovnen, så man kan lægge en lavere afgift på de mest miljøvenlige ovne og en lavere afgift på landet end i byerne.

Samme pris som elmåler
Men hvad nu med den temperaturmåler i skorstensrøret? Bliver det ikke dyrt? Nej, vi har fået nogle af landets førende teknikere til at se på konstruktion og pris, og ved masseproduktion kan de laves for cirka 1500 kroner stykket.

Det er samme størrelsesorden som en elmåler. Der er måske nogle, som alligevel vil synes, at dette er en betydelig udgift. Det vil typisk være lavindkomstfamilier på landet, som kun har brændeovnen som opvarmning. Men disse behøver faktisk ikke en måler. Man kan blot fastsætte en standard for antal timer i en hel fyringssæson.

De, der har brug for måleren, er typisk parcelhusejerne, som bruger brændefyring som supplement til fjernvarme eller naturgas. Det vil sige, måleren kan være et tilbud til den, der vil slippe med kun at betale for at fyre ”på deltid”.

Nogle har spekuleret i at lave en afgift på biomasse, kun til kollektive forsyninsanlæg og ikke til privat brændefyring. Men regeringens jurister tolker, at dette vil stride imod EU-retten, som i givet fald vil kræve afgift på al biomasse. Uanset om denne tolkning er korrekt, vil det være et stort problem, hvis man ensidigt lægger afgift på fjernvarme baseret på biomasse og friholder brændeovne og træpillefyr, som er langt mere forurenende.

Forrige artikel Vismand: Vi får mest klima ud af at fokusere på drivhusgasserne Vismand: Vi får mest klima ud af at fokusere på drivhusgasserne Næste artikel DI og fjernvarmebranchen: Sæt nedkøling på dagsordenen DI og fjernvarmebranchen: Sæt nedkøling på dagsordenen
 • Anmeld

  Holger Skjerning · Tidl. lektor i fysik og energi ved DTU

  Også fordele ved brændeovne!

  Det Økologiske Råd har specialiseret sig i at modarbejde brændeovne - og nu også biler!
  Jeg har specialiseret mig i at nævne al brændeovnes fordele!
  Danmarks 750.000 brændeovne leverer 12 % af boligopvarmningen, og har dermed reduceret vores CO2-udslip med 5 - 6 %. Det er mere end det halve af vindmøllernes reduktion!
  Brænde er billigt eller gratis! - Mange tusind idealister fælder selv træer og transporterer det til hjemmet og sommerhuset. Det er sundt for sjæl og legeme.
  Og en fordel, som de færreste tænker på: Den luft, som suges ind i brændeovnene, trækkes ind i boligen gennem div. utætheder og giver et sundt luftskifte i den kolde tid af året, hvor vinduerne er lukket.
  Om de påståede 550 dødsfald om året pga partikelforurening fra brændeovne, har jeg flere gange spurgt DØR om, hvordan man afgør, om et dødsfald skyldes brænderøg, rygning, passiv rygning, bilos, radon i boligen eller alm. alderdomssvækkelse. Det kan de ikke svare på.

 • Anmeld

  Poul Andersen

  Sådan !

  Fortsæt det gode arbejde Holger Skjerning. Desværre er DØR blevet religiøse.

 • Anmeld

  hans preben pedersen · Vi Grønne !!!!!!

  TIDLIG DØ !!!!! SYGE MENNESKER !!!!

  DET ER FORBUDT AT SLÅ MENNESKER
  IHJEL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  FORBYD HURTIGST MULIGT FORGIFTNING !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  SOM CYKELIST MÆRBER JEG DET HVER
  DAG !!!!!! REGN ENERGI ER PÅ VEJ !!!!!
  MEN DET GÅR FOR LANGGGGGGSOMT !!!!
  Venligst hp.

 • Anmeld

  Jens Kastmose

  Bestilt arbejde

  Det økologiske råd er hverken økologisk eller uvildigt rådgivende.
  Det er en selvbestaltet klub af lobbyister som er betalt at el-industrien.
  Men økologi og råd lyder jo godt - ikke sandt.

 • Anmeld

  Allan Christensen · Kemiingeniør

  Økologisk Råd og økologi

  Det er en ulykke af dimensioner om traditionel teknologiudvikling, herunder udvikling af kemiske sprøjtemidler, fossile brændstoffer og atomkraft, ikke har bidraget til produktion af sundere mindre naturødelæggende økologiske fødevarer, og til at vi på så kort tid har kunnet få så megen velfærd, pædagogik, miljøteknologi og grøn omstilling med så uventet få ødelæggende konsekvenser for naturen og vore efterkommeres fremtidsudsigter til følge.

 • Anmeld

  torben rønne petersen · skovejer

  Afgift på brændefyring

  Ved at lægge afgift på vulkanudbrud og skovbrande kan opnås uendeligt større resultater.

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Økonom

  Nej tak til asociale forbrugsafgifter

  Christian Ege hvis du ikke har bedre forslag i tasken end asociale forbrugsafgifter så lad dem venligst blive i tasken. Vi har alt rigeligt med politikere som heller ikke kan tænke selvstændigt.

  Jeg kender intet til brændeovne eller eventuelle alternativer hertil. Men et skattesystem som påvirker befolkningens forbrug har helt andre formål end at straffe de økonomisk svage i samfundet.

 • Anmeld

  Erik Bresler · Tidl. Energivejleder

  Et skifte er på vej

  Undertegnede fyre med brænde som eneste varmekilde og skifter med glæde til en brændeovn med ca 1/10 del partikeludledning af nuværende lovlige maksimum, dog først når prisen på dette vidunder falder til et godt stykke under kiloprisen på guld.

  Eller kort: Der mangler konkurrence på markedet for lavemission brændeovne.

  Med venlig hilsen
  Erik Bresler

 • Anmeld

  Jørgen Krukow

  Brændeovne reducerer CO2 udledning?

  Holder Skjerning.
  Nu er jeg som udgangspunkt skeptisk over for både Det Økologiske råd, Dansk Naturfrednings forening og en hel række af andre dybt "religiøse" foreninger, som fuldstændigt ensporet kører efter hvad de har besluttet er rigtigt.
  Men vil du ikke godt forklare for mig hvordan brændeovne kan reducere CO2 udledningen. For at det regnestykke går op så så må det antages at brændefyr IKKE udleder CO2, da forbrændingen i et brændefyr er af en betydeligt dårligere kvalitet end den er i et velkontrolleret kraft værk, hvoraf mange efterhånden også har partikel filtre i skorstenen.
  Så vil du ikke godt forklare det for mig?

 • Anmeld

  Søren Rønhede

  Gode argumenter for brændeovnsforurening findes åbenbart ikke

  Holger Skjerning:
  Du overser, at Det Økologiske Råds betænkeligheder deles af ekspertudvalget, der har set på afgiftsstrukturen.
  Du har specialiseret dig i ensidig oplysning om energiformer og håner derfor også DØR for at ville erstatte stærkt forurenende biler med elbiler m.m.
  At Danmarks 750.000 brændeovne reducerer CO2-udslip med 5 - 6 % savner jeg dokumentation for.
  At brænde er billigt eller gratis er der ingen, der vil røre ved.
  Du overser også, at brændeovnene bidrager til forurening inde i boligen, selv om de overvejende er til gene - eller det der er værre - for naboerne.

  At “de påståede 550 dødsfald om året pga partikelforurening” også kan skyldes andre forureningsformer kan aldrig blive et argument FOR opretholdelse af brændeovnsforureningen. Det er det samme som at sige, at vi bare kan fortsætte med det fossile svineri, fordi der også kan være andre årsager til global opvarmning.

  At bruge det forhold, at forurenet indåndingsluft især kan være skadelig for gamle mennesker, som et argument for at fortsætte med svineriet, er et godt eksempel på din argumentationsmåde.

  Poul Andersen:
  Hellere gode religiøse end sorte!

  Jens Kastmose:
  Selvfølgelig er Det økologiske råd ikke uvildigt.
  Det er der ingen, der er.
  Der er åbenhed om økonomien og el-industrien er heldigvis begyndt at trække i den rigtige retning.
  Hvem er iøvrigt IKKE selvbestaltet?

  Torben Rønne Petersen:
  Tak for din velvalgte vittighed fra en uvildig skovejer.

  Claus Sønderkøge:
  Som økonom ved du sikkert godt, at forbrugsafgifter ikke behøver at være a- eller- usociale. De kan være gode redskaber til at påvirke skadelig adfærd i menneske- og naturgavnlig retning.

  Jørgen Krukow
  Nævn venligst dem, der IKKE er dybt "religiøse" og som IKKE “fuldstændigt ensporet kører efter hvad de har besluttet er rigtigt”.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Der er masser af gode argumenter for brændeovne

  Christian Ege fra Det Økologiske Råd skulle hellere forbyde skovbrande og vulkanudbrud i stedet for at hetze mod miljørigtig dansk rumopvarmning.
  Brændeovne er kort cirkulation imellem biologisk vækst og varme i huset og emissionen derfra tilbage til biologisk vækst. Dette såkaldte "økologiske råd" burde klappe i hænderne.

  Påstanden om "partikeldøden" er falsk, fake news. Den bygger på et meget meget lille rottestudie, nogel uansvarlige mennesker så har ganget op til hele Københavns befolkning i vægt.

  Men Københavns befolkning er ikke rotter og de bor ikke i et lukket laboratorie, men i en meget åben og vindblæst og regnfuld by der sikrer at også de få partikler falder til jorden og indgår i biologisk ny vækst.

  Det Økologiske Råd er den danske udgave af "Vogternes Råd" i Iran. Deres kamp imod brændeovne ligner nærmest et forsøg på et fatwa, og er ligeså uvidenskabeligt og påståeligt som ethvert andet præsteskabs forbud mod det gode almindelige liv.

 • Anmeld

  Niels Ole Lund · Skov- og brændeovnsejer

  Andre afledte virkninger af beskatning af brændefyring

  Ved en beskatning af brændefyring vil der komme nogle afledte virkninger i form af formindskelse af de private skovarealer (fortrinsvis i Nord- og Vestjylland), samt øget urbanisering (flytning til områder med kollektiv varmeforsyning).
  Os der har træer/skov på marginaljorde, vil selvfølgelig ikke genplante, når der ikke længere er et marked for vores skovprodukter. Derved øges udvaskning af jorden og skovenes optagelse/binding af bl.a. CO2 gradvis blive formindsket (men det offentlige kan selvfølgelig bare overtage jorden og lade skatteyderne finansiere skovrejsning).
  En af grundene til, at det stadig er muligt at friste en tilværelse på landet i udkantsdanmark, er bl.a. de lave huspriser - og at man kan have adgang til billig brænde og hjemmedyrkede grøntsager. Ved beskatning på brændet (og hvorfor ikke også de hjemmedyrkede grøntsager?), må endnu flere opgive drømmen, stoppe den aktive livsstil "i takt med naturen", og flytte en lejlighed i et byområde med en kollektiv varmeforsyning.

 • Anmeld

  Holger Skjerning · Tidl. lektor i fysik og energi ved DTU.

  Flere spørgsmål. Kort svar...!

  Jørgen K: Brænde fra lande med reguleret skovbrug (som Danmark) har hele tiden lige meget skov, - derfor også samme mængde bundet kulstof (C) i skoven. Derfor udsendes der NETTO ikke CO2. Se en grundig forklaring på REO.dk/FAQ.
  De 12 % af boligopvarmningen - og brændeforbruget - har jeg hentet fra Energistyrelsens tal for 2016. Så er det let at beregne CO2-reduktionen.
  Filtrene på kraftværker fanger partikler og SO2, men ikke CO2!
  Søren R: Du skyder helt forbi! - Jeg har i 10-15 år agiteret kraftigt for el- og hybridbiler og sendt opfordringer til en række politikere - om at forlænge afgiftsfriheden for elbiler i mindst 4-5 år.
  Det er kun DØRs kamp imod brændeovne, jeg argumenterer imod.
  Jeg kom et sted til at skrive "DØR imod biler", hvor jeg mente benzin- og dieselbiler.

 • Anmeld

  Søren Rønhede

  Forurenede luftveje

  Bertel Johansen
  Hvad er din løsning på den hæslige, ildelugtende røg, der udgår fra brændeovne i hele landet?

  Niels Ole Lund
  Hvad er DIN løsning på den hæslige, ildelugtende røg, der udgår fra brændeovne i hele landet og værst selvfølgelig i parcelhusområder?

  Holger Skjerning
  Så forstår jeg slet ikke, at du harcelerer over, at DØR er imod benzin- og dieselbiler.
  Jeg må gå ud fra, at du har en løsning på den hæslige, ildelugtende røg, der udgår fra brændeovne over det ganske hele land.

 • Anmeld

  Holger Skjerning · Tidl. lektor i fysik og energi ved DTU.

  Benzin- og dieselbiler

  Søren R: Misforstået! - Jeg støtter DØRs bestræbelser på at erstatte "pruttebiler" med el- og hybridbiler. Men er kritisk mht. deres ensidige argumenter imod brændeovne. Jeg nævner også fordelene.

 • Anmeld

  Niels Ole Lund · Skov- og brændeovnsejer

  Svar til Søren Rønhede

  Min løsning på "den hæslige, ildelugtende røg, der udgår fra brændeovne" er, at du venligt spørger din nabo, om ikke han kan holde op med at brænde affald af - og i stedet anskaffe sig noget godt tørt dansk brænde. Det dufter herligt, som enhver spejder ved :-)

 • Anmeld

  hans preben pedersen · Vi Grønne !!!!!!

  MENNESKER FØR GIFTUDLENING !!!!!!!!!

  SKUD !!!! DER KAN SPARES CA. 10 MILIADER KR. TIL
  SYGEBEHANLINGER OSV !! OM ÅRET HVIS BRÆNDEFYR OG HALMFYR BLEV FORBUDT !!!!! ALLE FORSVAR FOR B. OG H.
  FYR ER KUN FOR EGEN VENDING SKYLD !!!!! MEN PRØV
  OG TÆNK PÅ ALLE DE BØRN DER LIDER SKADE AF
  AT LEGE I JERES GIFTSKYER !!!!!!!!!!!

  Venligst hp.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  tre svar til brændeovnsfjenderne.

  Søren Rønhede: Der udgår jo IKKE nogen "hæslig ildelugtende røg" fra brændeovne i hele landet, men derimod en duft af brænderøg fra det gode civilicerede liv i dejligt opvarmede lokaler.

  Hans Preben Pedersen: 10 milliarder til sygdomsbehandling er jo det rendyrkede vås der ikke fortjener at blive kommenteret. Der er endnu aldrig konstateret et dødsfald på grund af brændeovnsrøg - bortset fra de brandulykker der jo kan ske.

  Holger Skjerning: Batteribiler udleder omtrent lige så meget CO2 og partukler + noget atomaffald som dieselbiler. Batteribiler flytter bare udslippet. Se i øvrigt venligst dokumentationen i kronikken i fagmagasinet MASKINMESTEREN sept. 2017.

 • Anmeld

  Holger Skjerning · Tidl. lektor i fysik og energi ved DTU

  CO2 fra elbiler...!

  Bertel J: Jeg ved ikke, hvorfor du tror, at elbiler udleder CO2, men gætter på, at du mener CO2 fra produktion af elbiler plus, at strømmen ikke alene kommer fra vindmøller, vandkraft og kernekraft.
  Men husk noget vigtigt: Byerne og lokalsamfundet slipper 100% for forurening, når vi kører i elbiler.
  Men vi, der går ind for elbiler, forventer, at alle lande - på langt sigt - vil overgå til de tre CO2-frie energier, som jeg nævnte.
  Jeg nævner med vilje ikke solceller, da de kræver enorme mængder energi og ressourcer at fremstille.

 • Anmeld

  Søren Rønhede

  Brænderøg dufter ikke af træ, men stinker af sod

  Niels Ole Lund & Bertel Johansen

  Jeg har flere gange venligt forsøgt med naboen, men han blir bare knotten og hvæser gennem dørsprækken: “Det blir ikke anderledes”. Iøvrigt hævder han stædigt, at han kun fyrer med brænde.
  Og så er der lige det problem, at de fleste i kvarteret fyrer ildelugtende. Det er meget sjældent - også i andre kvarterer og i andre byer - at møde den behagelige duft af træ. Som oftest er røgen grå, hvis ikke sort. Problemet kunne løses med det måleapparat, DØR foreslår anbragt i skorstenen.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Hvor mon strømmen til batteribiler kommer fra ?

  Jamen Holger Skjerning: Prøv at læse lidt på SEAS-NVE´s eldeklaration for den strøm folk som flest putter i batteribilen og andet elforbrugende udstyr.

  Jeg er sikker på at så kan Du selv regne ud, at batteribiler IKKE repræsenterer noget emissionsfremskridt der på nogen måde kan forsvare den enorme udgift for samfundet i tabte skatteindtægter. Hverken på partikel eller CO2 eller andet.

  Som sagt: Prøv at læse kronikken i fagmagasinet "Maskinmesteren", sept. 2017.

 • Anmeld

  Erik Bresler · Tidl. Energivejleder

  @Søren Rønhede

  Godt og tørt brænde der brændes forkert levere en røg magen til den gas der sendtes mod fjenden under 1. verdenskrig.
  Uoplyste fyrmestre skruer ned for brændeovnen når de mener der er varmt nok hvilket ikke sparer brænde men levere omtalte krigsgas i kvalmende store mængder.
  Det kræver megen tid og grundig oplæring at fyre korrekt, men desværre ringe interesse for at indføre obligatorisk uddannelse.
  Jeg har begrundet tvivl om DØRs måler virkeligt tager højde for korrekt fyring.
  Blev brændeovnen opfundet i dag ville den sandsynligvis forbydes men i det mindste belægges med høje krav om grundig instruktion, eller elektronisk styring og kontrol af lufttilførsel og røg.
  Der er en sådan brændeovn på markedet, men desværre uden konkurrenter.

 • Anmeld

  Søren Rønhede

  @Erik Bresler


  Tak for indlægget. Det er dejligt at få en fornuftig og indsigtsfuld kommentar. Hvad hedder brændeovnen med elektronisk styring?

 • Anmeld

  Erik Bresler · Tidl. Energivejleder

  Brændeovn

  Rais Bionic

 • Anmeld

  Holger Skjerning · Tidl. lektor i fysik og ENERGI ved DTU

  Elbiler

  Jamen Bertel J: Jeg læser skam eldeklarationerne, dog mest dem fra DONG, og gentager, at "dansk strøm" kun er ca. halvt CO2-fri, men at vi forhåbentlig på langt sigt får en større andel "lav-CO2-el.
  Du bringer økonomien ind i billedet. Jeg argumenterer især klimamæssigt, og så må skattepolitikken - politisk - indrettes, så den understøtter omlægningen til flest mulige elbiler. Især på grund af de lokale fordele. Tænk især på vindmøllerne, der nu i 20 år har fået 20 gange større tilskud, end det ville koste at give elbilerne 4-5 års længere afgiftsfrihed.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Dansk strøm halvt CO2-fri ?

  Om økonomi: En billig og effektiv teknologi kan beskattes sådan som fossilbiler bliver i dag. En dyr og mindre effektiv som batteribiler kan IKKE beskattes, hvad batteribiler så (næsten) heller ikke bliver. Da de samme penge ikke kan bruges 2 gange til det den samme handel, går pengene så til bilproducenterne i stedet for til skattevæsnet. Resultat: Et fattigere Danmark. Så det Du beskriver som "en omlægning af skatten" er det samme som at gøre os alle fattigere. Og det kan ikke ændres ved at tage fra vindmølleejerne og give til batteribilerne.

  Om miljøperspektivet: Fint at DONG i deres forsyningsområde har mere VE-strøm til ordinære forbrugere end SEAS-NVE har i sit område, men resultatet er begge steder, at svovlfri diesel med partikelfilter og ren benzin erstattes med kul og brunkul og kernekraft når der skiftes til en batteribil. Og det er der ikke nogen miljøgevinst i.

  Hvad fremtiden vil bringe véd vi ikke, men en ting véd vi : Et velfærdssamfund kræver konstant spænding i elnettet hele tiden, og vinden blæser som den nu gør, snart tilpas, snart for lidt og snart for meget, og alene af den grund vil vindmøller ALDRIG blive fundamentet i elproduktionen.

 • Anmeld

  Holger Skjerning · Tidl. lektor i fysik og energi ved DTU

  Flere elbiler...!

  Bertel J: Du skal studere el- og hybridbilers fordele og ulemper lidt grundigere!
  Og jo, - man kan sagtens støtte vindmøller (og solceller) mindre og elbiler mere. Altså, hvis man ønsker flere elbiler!
  Og det sidste - om vindmøller - er vi 100,00 % enige om!

 • Anmeld

  Søren Rønhede

  @Bertel Johansen, Niels Ole Lund, Holger Skjerning og Niels Ole Lund

  Er det klogt, at ingen af brændeovnsentusiasterne vil forholde sig til den ulidelige stank, der DE FACTO udgår fra brændeovne over det ganske land? Selv om I har både den tidligere og den nuværende og regering med på holdet, kan nemesis følge hybris.
  Der er ingen garanti for, at landet har svage, populistiske regeringer i al evighed. Den nuværende uansvarlighed har jo ikke varet altid.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Ulidelig stank af fake news fra Det Økologiske Råd

  Søren Rønhede: Ja, det er klogt. For dels passer det ikke hvad Du siger om "ulidelig stank over det ganske land" og dels er det jo allerede forbudt at brænde stinkende affald af privat, hvorfor det må være en lokal politisag når nogle misbruger brændeovnen til at varme sig ved gammel linoleum, reklametryksager og hvad man ellers kan fyre af en kold vinterdag.

 • Anmeld

  Holger skjerning · lektor i fysik og energi ved DTU

  Stank fra bræneovne...!

  Søren R: Jeg vil ikke benægte, at der visse steder er "ulidelig stank", især ved optænding, - også selv om man benytter en korrekt metode - kan man ikke undgå røg. - Jeg giver optændingspindene et lille stænk tændvæske, - så kommer der stort blus med det samme.
  Men når du skriver: "over det ganske land", er mit bud, at "i 1-2 % af landet" er mere korrekt.
  Men dels er vindretningen jo skiftende, så det er ikke de samme, der får røgen hver gang, dels er det kun slemt ved optændingen.
  Men lokalt må man jo tage problemet op, - evt. vha kommunen, og prøve at finde en løsning, der mindsker problemet.

 • Anmeld

  Søren Rønhede

  @Bertel Johansen og Holger Skjerning


  @Bertel Johansen
  Se Holger Skjernings indlæg: Så kan du se, at den grimme lugt ikke kun fremkommer ved afbrænding af affald.

  @Holger Skjerning
  Det er netop "de samme, der får røgen (næsten) hver gang", for i dette land er vinden normalt i vest. Det er ikke kun slemt ved optændingen, også ved nedbrændingen breder der sig en ulidelig stank. Den kan lægge sig omkring hele huset og umuliggøre udluftning. Og slipper den ind gennem et åbent vindue, er den næsten umulig at komme af med.
  Jeg ved ikke, hvordan du når til de 1-2%, men stanken findes i de fleste kvarterer med enfamilieshuse: Selv i skovområder kan man møde den fra huse.