DF: Nye klimamål skal fokusere på energieffektivisering

DEBAT: Den meget berømte grønne omstilling har været en dyr omgang, mener Mikkel Dencker fra Dansk Folkeparti. Han skriver, at alternativ energi ganske enkelt er dyrere end konventionel energi.

Af Mikkel Dencker (DF)

Klima- og energiordfører

Et flertal i Folketinget – uden deltagelse af Dansk Folkeparti – har besluttet, at Danmark i 2017 skal fastlægge et nyt dansk klimamål for 2030. Det handler selvfølgelig primært om, hvor meget vi skal reducere C02-udledningen.

Det danske mål skal selvfølgelig ses i sammenhæng med EU’s mål om, at EU i 2030 skal udlede 40 procent mindre CO2.

EU-Kommissionen har regnet sig frem til, at Danmark som konsekvens heraf skal reducere CO2-udledningen fra transport, landbrug og boliger med 39 procent inden 2030.

Dansk Industri peger på, at især inden for transportsektoren er der gode muligheder for at reducere udledningen i forbindelse med blandt andet anden- og tredje-generations biobrændstoffer, som kan blandes i benzinen.

Et område, som Danmark er langt fremme med. Et stort politisk flertal har allerede lanceret en ambitiøs elektrificering af det danske jernbanenet, ligesom man blandt andet i København ser en satsning på el-busser.

Så der er utvivlsomt et stort potentiale inden for transportsektoren, og en lang række gode tiltag og teknologiske landvindinger undervejs.

De nævnte eksempler inden for transportsektoren giver rigtig god mening. Ny teknologi og smartere løsninger er vejen frem.


Fokus på energibesparelser
Hidtil har de danske klimamål været en ganske tung byrde for dansk økonomi, for de har primært været imødekommet gennem en omfattende udskiftning af produktionsapparatet.

Fra olie, gas og kul til især vind og sol. Den meget berømte grønne omstilling har været en dyr omgang. Alternativ energi er ganske enkelt dyrere end konventionel energi.

Jeg mener, at det er afgørende, at nye klimamål, hvis de skal give mening samlet set for dansk økonomi, skal have fokus på energibesparelser og -effektiviseringer frem for en fortsat kostbar omlægning af energiproduktionen.

Og det vil modsat den hidtidige klimapolitik give et markant positivt bidrag til nationaløkonomien. Det er bedre at reducere energiregningen gennem besparelser via bedre isolering og nye effektive varmeanlæg end at omlægge forbruget til en dyrere energiform.

Det giver god mening gradvist at reducere afhængigheden af fossile brændsler, hvoraf en del jo findes i ustabile regimer rundt omkring i verden.

Men dansk energipolitik må ikke være et ideologisk skoleridt. Vi skal bevare det kølige overblik og den sunde fornuft og fastlægge en politik, der ikke pålægger dansk erhvervsliv urimelige byrder. 

Forrige artikel EOF: For snævert og kortsigtet fokus fra gasselskaber EOF: For snævert og kortsigtet fokus fra gasselskaber Næste artikel Kraka: Klimamål er økonomisk overkommelige Kraka: Klimamål er økonomisk overkommelige