DF: Vi spilder energien, mens vi venter på regeringen

DEBAT: Før vi investerer i flere nye politiske prestigeprojekter som vindmølleparker og solcelleanlæg, skal vi sørge for at bruge den energi, vi allerede har. Den kommende energiaftale skal derfor give bedre vilkår for at udnytte spildvarme, skriver Mikkel Dencker (DF). 

Af Mikkel Dencker (DF)
Energi- og klimaordfører

Det er en kendt sag, at Dansk Folkeparti går til forhandlingerne om en ny energiaftale med energieffektiviseringer højt på ønskelisten.

For det er selvfølgelig billigere at bruge den energi, vi allerede har, end at investere i flere nye politiske prestigeprojekter som vindmølleparker og solcelleanlæg.

Derfor ser jeg frem til, at der i forbindelse med regeringens udspil til en ny energiaftale, kommer en løsning på overskudsvarmeproblemet. Så vi kan sørge for at bruge den energi, vi allerede har, før vi køber nyt.

Vi fyrer for gråspurvene
Det er i sagens natur både billigere for skatteborgerne og for fjernvarmeforbrugerne. Og det burde derfor også være i tråd med ministerens ønske om at få grøn realisme ind i aftalen.

Og vi har masser af spildvarme fra industrien, der ikke udnyttes i dag. Den energi skal udnyttes, før vi går i gang med nye projekter. For eksempel er Shells raffinaderi i Fredericia en af Danmarks største spildvarmeproducenter, fordi raffinering af nordsøolie er en energikrævende proces.

En del af den spildvarme kommer heldigvis allerede fjernvarmeforbrugerne i Trekantsområdet til gode, men Shell sender også varme ud til gråspurvene.

Faktisk bliver der lige nu sendt varme op i den blå luft svarende til varmeforbruget i 10.000 danske husstande.

Det skyldes, at man er tilbageholdende med at investere i den infrastruktur, der skal til for at koble resten af anlægget på fjernvarmesystemet, fordi en rapport fra Skatteministeriet har varslet øget beskatning af overskudsvarmen.

Energiforliget skal give bedre vilkår for spildvarme
Det er ikke klogt, og det er da også min forventning, at regeringens udspil vil rumme andre og mere fornuftige toner.

Dansk Folkeparti går til energiforhandlingerne med et klart mål om, at et nyt energiforlig skal give bedre vilkår for at udnytte spildvarme, ikke ringere.

For vi skal selvfølgelig bruge den energi, vi har, før vi med skattefinansierede subsidier og på bekostning af velfærden bygger nye vind- og solparker eller øger importen af biomasse fra Østeuropa.

Forrige artikel De Økonomiske Råd: Et mere komplekst CO2-kvotesystem De Økonomiske Råd: Et mere komplekst CO2-kvotesystem Næste artikel Jeppe Kofod: Lilleholt glemmer belejligt den ubekvemme sandhed Jeppe Kofod: Lilleholt glemmer belejligt den ubekvemme sandhed
 • Anmeld

  Leif Jakobsen · Driftsleder

  Hvornår får vi mulighed for at bruge vindmøllestrøm til Fjernvarme

  Mange skriver ofte om hvor meget vedvarende energi der er i det danske elforbrug, men når jeg ser på Energinets deklaration kan jeg ikke genkende tallene.

  Ifølge Energinet sælges ca. 7% på specielaftaler, og kun 8 % af resten kommer fra Sol og vind.

  Ifølge Energinet er det således kun ca. 15% af den el vi bruger i Danmark som kommer fra Sol og vind.

  Hvor i regnestykket går det galt ?

  Jeg handler dagligt el både med salg fra vores Kraftvarme værk og køb til vores elkedel, jeg kan derfor tydeligt se når det går galt med for lidt eller for meget el i vores el system.
  Hvis ikke der sker nogle ændringer i afgift systemet vil problemet stige fra 2019 når grundbeløbet forsvinder og vi stopper vores Gasmotorer.


  EnergiWatch:
  Forbruget af vedvarende energi steg i 2017
  De danske vindmøller har snurret godt i 2017. Og der er i det forgangne år blevet brugt en god del mere vedvarende energi i Danmark end i 2016.


  https://energinet.dk/El/Miljoedeklarationer#Elhandlere

  Helsinge Fjernvarme.
  Driftsleder
  Leif Jakobsen

Landbrug & Fødevarer nedsætter et klimaråd

Landbrug & Fødevarer nedsætter et klimaråd

KLIMANEUTRAL: Klimaprofessor Katherine Richardson bliver formand for et nyt klima advisory board, der skal hjælpe landbruget med at indfri visionen om klimaneutrale fødevarer i 2050. "Et af de store problemer indtil nu har været, at man taler ud fra business as usual," siger hun.