DI: Følg Energikommissionens anbefalinger

DEBAT: Formår politikkerne at holde balancen og ikke falde for ideologiske fristelser undervejs, så er grunden lagt til en bred, fremsynet og ambitiøs energiaftale, skriver DI's direktør, Tine Roed.

Af Tine Roed
Direktør i Dansk Industri 

For omkring ét år siden deltog jeg i en debat på Altinget, hvor vi var flere der kom med vores ønsker til Energikommissionen.

I det år, der er gået, mens Energikommissionen har arbejdet, har energisektoren ikke stået stille. Finansieringen af den grønne omstilling er flyttet fra elregningen til finansloven. Udfordringerne for energispareindsatsen og olie-/gassektoren er blevet tydeligere. Prisen på sol- og vindenergi er faldet drastisk. Der er kommet en eksportstrategi for energibranchen, og effektiviseringen af forsyningssektorerne står for døren. De første fælles udbud af vedvarende energi er blevet afholdt i samarbejde med Tyskland, mens integrationen af energimarkederne fortsat går langsomt. Midlerne til forskning og udvikling er reduceret, og eksporten af energiteknologi er stagneret.

Ja tak til internationalt fokus 
Vilkårene ændrer sig altså konstant i energisektoren, og det betyder, at det vil være en god ide at bevæge sig mod mindre politisk detailstyring og mere marked i energi- og klimapolitikken. Det er nødvendigt for at undgå at låse sig fast på løsninger, der er dikteret af gamle rammevilkår, og som ikke er omkostningseffektive.

Her står Energikommissionens anbefalinger stærkt med fokus på markedsbaserede løsninger og et internationalt perspektiv.

Det samme gør sig gældende for Energikommissionens øvrige anbefalinger, der varsler et paradigmeskift i tænkningen af energi- og klimapolitikken. Vi skal væk fra støtte, brændsler og nationalt fokus og mod mere marked, el og internationalt fokus. Det er et skifte, som DI støtter.

Det vil sikre, at vi i Danmark i endnu højere grad kan være på forkant i forhold til prisudviklingen på vedvarende energi og udviklingen i EU’s energiunion. I sidste ende vil det gavne både klima, vækst og beskæftigelse.

Et nødvendigt skift
Energikommissionen fortjener stor ros for sit arbejde. Det skyldes ikke kun, at der er overensstemmelse mellem de ønsker til Energikommissionens anbefalinger, som blev fremført i debatindlæg på Altinget for ét år siden, men også fordi de sætter rammerne for et nødvendigt paradigmeskift i dansk energi- og klimapolitik baseret på markedet, omkostningseffektivitet, forskning og udvikling samt øget internationalisering.

Derfor er det også vigtigt, at regeringen følger anbefalingerne fra kommissionen, når den kommer med et udspil til en energiaftale for perioden efter 2020.

Fald ikke for ideologiske fristelser
Energikommissionens rapport viser, at Danmark har et godt udgangspunkt for den grønne omstilling. Et udgangspunkt, der er skabt med baggrund i brede politiske aftaler. Formår politikkerne at holde balancen og ikke falde for ideologiske fristelser undervejs, så er grunden lagt til en bred, fremsynet og ambitiøs energiaftale, der vil fremme den grønne omstilling, øge omkostningseffektiviteten og gavne klimaet.

Forrige artikel Det Økologiske Råd: Energikommissionen løfter niveauet for et nyt energiforlig Det Økologiske Råd: Energikommissionen løfter niveauet for et nyt energiforlig Næste artikel Jørgen Henningsen: Energikommissionens anbefalinger er ren ideologi Jørgen Henningsen: Energikommissionens anbefalinger er ren ideologi
Dan Jørgensen bliver genforenet med sin tidligere rådgiver

Dan Jørgensen bliver genforenet med sin tidligere rådgiver

NAVNE: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet med Dan Jørgensen i spidsen har ansat Gry Möger Poulsen som ny kommunikationschef. Dermed bliver hun den syvende nyansatte chef med politisk tilknytning til en socialdemokratisk minister.