DI: Gas er en del af den grønne fremtid

DEBAT: Politikerne har længe diskuteret, om der skal være en dato, hvorefter gas ikke længere må bruges til at opvarme private boliger. Men med biogas i naturgasnettet er der ikke længere grund til at diskutere det, mener DI Bioenergi.

Michael Persson
Sekretariatsleder, DI Bioenergi

For et par uger siden blev der indviet et nyt biogasanlæg ved Bogense. Anlægget vil omdanne spildprodukter fra landbruget til biogas, som bliver opgraderet og sendt ud i naturgasnettet.

Derved kommer biogassen til at fortrænge fossil gas én-til-én og bidrage til, at virksomheder, husstande og på længere sigt transportsektoren kan reducere forbruget af fossile brændsler.

Biogasproduktion er en god metode til at nyttiggøre bl.a. husdyrproduktionens spildprodukter til lokal energiproduktion og ikke mindst reducere generne ved gyllen. Men de anlæg, der bygges i disse år, har yderligere den fordel, at de opgraderer gassen til naturgaskvalitet, som kan sendes ud på nettet.

Lagerbar energi er en mangelvare
Når biogassen kommer ind i gasnettet, kommer den ind i en stærk infrastruktur, som både giver mulighed for transport over lange afstande og lagring i de store gaslagre, som indgår i gasnettet.

Netop lagerbar energi bliver en mangelvare, efterhånden som en stigende del af det øvrige energisystem fyldes med fluktuerende energi baseret på vind og sol. Gassen kan bidrage til at skabe stabilitet i energisystemet.

Politikerne har længe diskuteret, om der skal være en dato, hvorefter gas ikke længere må bruges til at opvarme private boliger. Men med biogas i naturgasnettet er der ikke længere grund til at diskutere det.

Biogas opgraderet til naturgaskvalitet og sendt ud i gasnettet betyder, at vi kan fastholde vores grønne ambitioner samtidig med, at vi fastholder gassen som energikilde.

Stort potentiale
Det gavner også de mange virksomheder, som har baseret deres procesenergi på naturgas. Prisen for at drive det danske gassystem er en fast størrelse, så jo flere der er om at dele den, desto lavere pris for den enkelte aftager. Det beskytter derfor danske virksomheders konkurrenceevne.

Anlægget ved Bogense er blevet til, fordi danske politikere over én kam lavede en troværdig, klar og langsigtet energiaftale i 2012, som skabte gode rammebetingelser for biogas.

Nu har vi biogas i naturgaskvalitet, og Energistyrelsen har netop offentliggjort en undersøgelse af biogasproduktion, som viser et potentiale for en bedre udnyttelse af biomassen. Der er altså potentiale til mere. Det skal vi udnytte, så vi kan høste de mange gevinster ved biogassen.

Forrige artikel Borgmester: Frederikshavn træder grønne fodspor Borgmester: Frederikshavn træder grønne fodspor Næste artikel Man kan ikke spare sig til den grønne omstilling Man kan ikke spare sig til den grønne omstilling