DI: Støt det europæiske kvotesystem og drop nationale afgifter

DEBAT: Der er brug for fælles europæisk fodslag og ikke enegang med nationale afgifter, der skævvrider markedet. Derfor sætter vi vores lid til et fælles europæisk CO2-kvotesystem, skriver DI's Troels Ranis.

Af Troels Ranis
Underdirektør, Dansk Industri

Fællesskabet i EU har skabt fred i vores del af verden. Det har givet os et indre marked, der gavner vækst og beskæftigelse i Europa og styrker den åbne danske økonomi. På plussiden er også, at EU-landene står sammen i kampen for at undgå alvorlige klimaforandringer.

EU viser lederskab i de internationale klimaforhandlinger med mål, instrumenter og politiske beslutninger. Derfor er der for eksempel etableret et fælles kvotemarked for CO2. Udfordringen er naturligvis, at der gennem flere år har været en lav pris på CO2-kvoter.

Det er der flere grunde til, men det giver jævnligt støj på linjen og allehånde forslag til alternativer. Det har senest ført til en debat herhjemme om muligheden for at indføre en CO2-afgift.

For lige at ridse situationen op, står vi aktuelt i en situation, hvor der fra europæisk politisk hold netop er vedtaget den med afstand mest ambitiøse reform af kvotesystemet nogensinde.

EU-Parlamentet har for få dage siden bekræftet aftalen med et meget solidt og bredt politisk flertal. Reformen træder i kraft om mindre end et år, og der er nu fuld gang i implementeringen af de mange tekniske bestemmelser i det komplicerede direktiv.

Kvotesystem, ikke national lovgivning
I DI afholdt vi for nylig et dialogmøde med kvoteeksperterne fra Energi,- Forsynings- og Klimaministeriet og en række virksomheder, som bliver reguleret af kvotesystemet. Spørgsmålene var mange og dialogen livlig.

Allerede nu er virksomhederne i gang med at vurdere, hvordan kvotereformen stiller deres virksomhed de kommende år. De har brug for klarhed om deres fremtidige investeringsvilkår og klimaindsats.

Det er ikke hjælpsomt for virksomhederne, hvis der er stor usikkerhed om rammebetingelserne. DI mener, at det er fornuftigt at satse på et reformeret kvotesystem frem for at foreslå ad hoc knopskydninger, der med sikkerhed vil forvride det europæiske marked.

Sagen er, at man ved at indføre eksempelvis nationale CO2-afgifter løfter låget til et virvar af nationale særhensyn og forvridninger, som ingen kan tøjle. Et eksempel, der ofte fremføres, er den særlige britiske Carbon Price Floor-mekanisme, som blev indført i foråret 2013.

Det er en slags CO2-afgift, der skulle have været på 30 britiske pund i 2020. Den blev dog nedsat til 18 britiske pund for ikke at skade det britiske erhvervsliv for meget. Nogle britiske sektorer er også blevet undtaget for afgiften.

Nationale CO2-afgifter er dels dobbelt regulering i forhold til kvotesystemet, og dels vil man gå bort fra en harmoniseret europæisk miljøregulering. Det vil være et stort tilbageskridt.

Fælles europæisk fodslag
DI sætter sin lid til et fælles europæisk kvotesystem, der virker og sender et robust CO2-prissignal. Det ønske deler vi med både EU-Parlamentet og Ministerrådet. Det viser den fælles EU-beslutning af 9. november 2017 om at gennemføre en ambitiøs reform af kvotesystemet.

Lad os derfor tale kvotesystemet op og ikke ned.

Tiden er ikke til national enegang og nye danske energiafgifter. Det vil i øvrigt heller ikke være befordrende for det europæiske internationale klimalederskab, hvis medlemslandene ikke støtter op om de tiltag, der rent faktisk tages i en fælles europæiske ånd.

Om mindre end et år skal der gøres status for implementering af Paris-klimaaftalen. Her er det afgørende med fælles europæisk fodslag – også om kvotesystemet.

Forrige artikel Coop: Vegetarer kan ikke frelse verden alene Coop: Vegetarer kan ikke frelse verden alene Næste artikel Forsyningsselskaber: Usikre rammer om biomassen skader den grønne omstilling Forsyningsselskaber: Usikre rammer om biomassen skader den grønne omstilling