DI til regeringen: Certificering kan sikre, at overskudsvarmen bliver udnyttet

DEBAT: Alle er enige om, at overskudsvarmen skal udnyttes bedre. Men et forslag om at dreje på afgifterne, så det passer til både store og små, risikerer at trække i den forkerte retning, skriver Troels Ranis fra DI Energi.

Af Troels Ranis
Branchedirektør i DI Energi

En af de største udfordringer i dansk energipolitik er, hvordan vi udnytter virksomhedernes overskudsvarme.

Virksomhederne har masser af overskudsvarme fra produktionen, og den skal vi selvfølgelig udnytte. Alternativet er, at vi spilder varmen og fyrer for gråspurvene.

Alle partier i Folketinget er enige om, at overskudsvarmen fra virksomhederne skal udnyttes bedre. Det er den nye energiaftale et godt eksempel på. Her blev elvarmeafgiften lempet, hvilket vil gøre det mere fordelagtigt at udnytte overskudsvarmen.

Desuden blev der afsat 100 millioner kroner, som skal bruges ved en kommende omlægning af reglerne for overskudsvarme.

Spørgsmålet er så, hvordan nye regler skal sikre, at overskudsvarmen bliver udnyttet bedst muligt.

Stor forskel på, hvem der producerer
Regeringen arbejder med en model, hvor afgifterne bliver justeret for at undgå "falsk" overskudsvarme. Det "falske" handler om risikoen for, at virksomheder producerer varme alene for at tjene på at producere varme – altså ikke som overskud fra produktionen.

Problemet med regeringens forslag er, at der er stor forskel på, hvem der producerer overskudsvarme.

Der er nogle få meget store producenter – særligt Aalborg Portland og Shells raffinaderi i Fredericia. De producerer store mængder overskudsvarme, som samtidig har en høj temperatur.

Omvendt er der supermarkeder, der producerer overskudsvarme med en lav temperatur og slet ikke i samme omfang som de store virksomheder.

Ens løsning passer ikke alle
Når regeringen ønsker at udnytte overskudsvarmen mere end i dag og undgå "falsk" overskudsvarme, er det indlysende rigtigt. Men et forslag om at dreje på afgifterne, så det passer både til store og små, risikerer meget let at trække i den forkerte retning. Det skyldes, at den samme løsning ikke passer til alle.

Det vil give bedre resultater, hvis de store producenter bliver reguleret individuelt. Det kan gøres ved at etablere en certificering af dem hver for sig.

Man kan for eksempel indføre en uafhængig revision, som sikrer, at der ikke er incitamenter til at producere mere varme end højst nødvendigt. Samtidig skal man sikre, at den overskudsvarme, der bliver produceret, bliver udnyttet fuldt ud.

Der er stadig store mængder overskudsvarme, der ikke bliver udnyttet – ikke mindst overskudsvarme med en høj temperatur. Men det kræver en fleksibilitet i reguleringen at udnytte potentialet fuldt ud.

Derfor giver en individuel certificering af de største producenter rigtig god mening. Det bør indgå i regeringens kommende oplæg til nye regler for overskudsvarme.

Det vil ikke alene hjælpe klimaet, hvis vi udnytter overskudsvarmen. Det vil også vise, hvordan vi i Danmark kan lave en regulering, der fremmer investeringer.

Det vil gavne både klimaet og Danmark i den globale konkurrence.

Forrige artikel Brintbranchen: Flyet skal lades med el – for klimaets skyld  Brintbranchen: Flyet skal lades med el – for klimaets skyld Næste artikel Energinet: Jo, Baltic Pipe gavner faktisk danske forbrugere Energinet: Jo, Baltic Pipe gavner faktisk danske forbrugere