EU-Kommissionen vil reformere CO2-kvotesystemet

KLIMA: For at nå det nye klimamål om mindst 55 procent reduktion i 2030, skal EU’s kvotehandelssystem reformeres og udvides så flere sektorer inkluderes, varsler EU-Kommissionen.

Den store historie løb kommissionsformand Ursula von der Leyen med onsdag, da hun annoncerede, at EU’s klimamål skal have et nøk op ad.

Torsdag kom så Kommissionens omfattende konsekvensanalyse af at øge EU’s klimamålsætning.

Og med den står det klart, at EU-Kommissionen forbereder en ny omfattende reform af CO2-kvotehandelssystemet. Det skal være med til at sikre, at klimamålet om 55 procent CO2-reduktion i 2030 faktisk også kan blive til virkelighed.

Login