Finansministeriet afviser at ændre praksis: Holder fast i gammel kvotepris

FINANSLOV 2019: Finansministeriet erkender, at den nuværende brug af en lavere pris for CO2-kvoter end markedsprisen kan få grønne tiltag til at fremstå dyrere. Men ministeriet afviser at ændre fremgangsmåde. Alvorligt, siger Radikale.

Flere eksperter påpeger, at Finansministeriets brug af gamle tal for salget af CO2-kvoter giver et urealistisk billede af den forventede indtjening for salget af CO2-kvoter og får grønne løsninger til at se unødigt dyre ud.

Men Finansministeriet afviser at ændre praksis. Sådan lyder det i et svar fra Finansministeriet til Altinget.

”Som udgangspunkt vil den nuværende metode for fremskrivningen af CO2-kvoteprisen også fremadrettet blive anvendt,” skriver ministeriet i en mail.

Login

  • Anmeld

    Lasse Jesper Pedersen · Klima- og Energipolitisk Rådgiver, Danmarks Naturfredningsforening

    Er beslutningen konsistent i FM

    Ren nysgerrighed (men med fare for at lyde konspiratorisk), så kunne det være interessant at vide, om metoden med at benytte en kvotepris der ligger langt tilbage, for på den måde at begrænse udsving og skabe et mere stabilt udgangspunkt for at kunne forudsige den fremtidige prisudvikling, er konsistent med den metode FM bruger på andre områder: benytter FM fx samme metode når det komme til oliepris? Tages der også her konsevativt udgangspunkt i den tidligere prisudvikling, eller benytter man i stedet markedsprisen indenfor en eller anden margin?