FL19-opfølgning: Her er ændringerne for klimaområdet på finansloven

DOKUMENTATION: Afskaffelse af PSO-afgiften samt en nedskrivning af den forventede indtjening på salg af CO2-kvoter udgør nogle af de største udgiftsposter på finanslovsforslaget for 2019.

Aftalen fra november 2016 om at afskaffe PSO-afgiften kommer til at koste 542,6 millioner på statens finanser i 2019.

Det viser en opgørelse af forskellene mellem finansloven i 2018 og finanslovsudspillet for 2019, hvor PSO-afskaffelsen udgør den største udgiftspost.

Udgiften er en del af den gradvise udfasning af PSO-afgiften mod år 2022.

Login