Folketinget vedtager tre love fra Lilleholt

LOVGIVNING: Stop for olieboringer på land, støtte til forsøgsvindmøller og nye opgaver til Energinet. Det er alt sammen blevet vedtaget med fuld opbakning fra hele Folketinget.

Der var ikke meget slinger i valsen, da Folketinget i torsdags vedtog de tre lovforslag, som energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) fremsatte i februar.

Med stemmerne 105 mod 0 blev de alle tre nemlig vedtaget af et enigt folketing.

I udvalgsbehandlingen var det kun loven, der skulle implementere dele af energiaftalen – støtteordninger til forsøgsvindmøller, ophør af støtteordning for husstandsvindmøller i 2020 og udvidelse af den kommunale indsigelsesret – der blev justeret.

Login