Klimarådets nye formand: Vi er uafhængige uanset regeringens farve

INTERVIEW: Peter Møllgaard, der er Klimarådets nye formand, kommer med en ny profil, og det vil rådet også mærke. Han kalder sig selv industriøkonom, der vil værne om rådets uafhængighed, og synes, alle skylder den afgående formand en stor tak.

Foto: Michel Saive/Klimarådet
Morten Øyen

Det er flere måneder siden, at Klimarådets nye formand, Peter Møllgaard, fik en uformel henvendelse fra regeringen, om han måske kunne tænke sig at tage opgaven på sig.

Fakta
Peter Møllgaard
Født 1964 i Charlottenlund

Dekan ved Maastricht University School of Business and Economics (2018- )
Professor, CBS (2001-2018), Maastricht University SBE (2018- )
Dekan for forskning (direktionsmedlem), CBS (2015-2017)
Institutleder, CBS (2005-2014)
Akademisk Partner, Copenhagen Economics (2000-2008) 

Ph.d. i økonomi, Det Europæiske Universitetsinstitut (1993)
MA i  økonomi, Det Europæiske Universitetsinstitut (1990)
Cand.polit., KU (1988)

Bor p.t. to steder: I en lejlighed centralt i Maastricht, hvor han arbejder, og så stadig i Værløse, hvor hustruen bor sammen med datteren, der går i skole. Som tommelfingerregel er Møllgaard hjemme hos familien hver anden uge, mens hustruen tager den anden vej i de weekender, hvor han ikke er i Danmark.

Peter Møllgaard dyrker meget sport: kajak, løb og cykling. Har i mange år dyrket 
dyrket kajakroning i Kano- og Kajakklubben Nord. Kan bedre lidt at dyrke sport end at se det på tv og er ikke til fodbold, til trods for at han har boet i fodboldgale Italien. Han er til gengæld vild med italiensk mad, jazz og at læse bøger, når tiden tillader det.

Møllgaard har egentlig ikke forbilleder, men skal han nævne et, ville det være Abraham Lincoln – præsidenten, som holdt sammen på USA på et vanskeligt tidspunkt og samtidig frigav slaverne. 


Kilde: Klimarådet og Peter Møllgaard

Umiddelbart behøvede han ikke megen betænkningstid.

Til trods for at Møllgaard i starten af året rykkede teltpælene op for at flytte til Holland for at være dekan ved universitetet i Maastricht, var det en nem beslutning at takke ja for økonomiprofessoren, der de seneste 13 år har været dekan og institutleder ved CBS i København.

27. november blev det så kendt for offentligheden, at Peter Birch Sørensen ikke skulle fortsætte som formand efter 1. december. Og så fulgte ellers nogle tumultariske uger om Klimarådets uafhængighed, da Peter Birch Sørensen selv gerne ville fortsætte, men regeringen havde ønsket en anden profil.

Jeg kender Peter Birch Sørensen rigtig godt og synes, han er en sindssyg dygtig økonom, og han har leveret en fantastisk god indsats for Klimarådet de seneste fire år.

Peter Møllgaard, Klimarådets formand

Hvad er det så for en profil, Klimarådet har fået som formand? Altinget har spurgt ham.

”Jeg er enig i, at jeg har en anden økonomifaglig profil. Jeg er uddannet det, man vil kalde industriøkonom, og arbejder med energiøkonomi. Så i den måde, vi arbejder og går til økonomi på, er jeg nok lidt mere mikro, hvor Peter Birch Sørensen er mere makro. Jeg tænker det lidt som, at han ser mere ovenfra, mens jeg er lidt tættere på, hvad der sker i markedet og branchen – især energibranchen. Jeg har arbejdet meget med konkurrence og regulering af energimarkedet,” siger Peter Møllgaard.

Jeg ser rådet og mig selv som uafhængige rådgivere af den til enhver tid siddende regering.

Peter Møllgaard, Klimarådets formand

Møllgaard har i et års tid også siddet i regeringens Energikommission, der støbte en del kugler til det, som blev den energiaftale, hele Folketinget vedtog i juni. Tidligere har han også siddet i Energinets bestyrelse.

Ser sig som holdspiller
Får din profil indflydelse på Klimarådets arbejde?

”Selvfølgelig får sammensætningen af rådet indflydelse på rådets arbejde. Men det er vigtigt for mig at sige, at jeg er formand for et råd, som består af seks andre medlemmer, og jeg er meget en teamplayer. Noget af det, jeg vil stå for, er at inddrage alle de kompetencer, der er,” siger Peter Møllgaard og tilføjer:

”Jeg tror, en af de ting, jeg vil arbejde med, er at gøre klimaudfordringerne meget konkrete.”

Hvordan tænker du, det skal ske?

”Det er ikke bare Klimarådet, men hvis vi skal løse de her udfordringer frem mod 2030 og derefter 2050, hvor der skal træffes nogle store beslutninger, så er vi nødt til at være mere konkrete og anvise forslag til løsninger. Det, tror jeg, kommer til at gælde for hele klimadagsordenen.”

Venter med skarpe meldinger
Har du gjort overvejelser om, hvilke fingeraftryk du ønsker at sætte på Klimarådet?

”Ja, det har jeg gjort mange tanker om, men jeg vil ikke dele dem med dig endnu, for jeg skal først sidde sammen med Klimarådet og lægge en arbejdsplan.”

Ikke bare en overskrift?

”Nej, for jeg mener, det er en uskik at komme ind som ny formand og tale om det i medierne, uden at have talt med det øvrige klimaråd først.”

Ligesom formanden kan udskiftes hver fjerde år, så kan de øvrige medlemmer. Vil der blive skiftet yderligere ud i Klimarådet i januar?

”Det er ikke mig, som afgør det. Det er regeringen. Som jeg er orienteret, er der ikke taget nogen beslutninger om nye medlemmer.”

Overtager kritik af regeringen
Kommer du til at overtage det gamle Klimaråds analyser og konklusioner? Også dem, som kritiserer regeringen?

”Det er Klimarådet, som på det tidspunkt har lavet dem, og jeg har ikke tænkt mig at tage afstand fra det. Vi bygger oven på de gode resultater og rapporter, Klimarådet har lavet de seneste fire år.”

Er du så også modstander af at afskaffe PSO-afgiften og annullering af CO2-kvoter?

”Vi kommer til at bygge oven på de analyser, som Klimarådet har lavet de sidste fire år. Uanset om det gælder CO2-kvoter eller PSO. Så indtil vi har lavet nye analyser, der sker jo hele tiden noget, også med CO2-markedet og afgifter, så står de analyser, som Klimarådet har lavet, til troende.”

Tænker du, Klimarådet skal være mere erhvervsvenligt?

”Jeg tænker, Klimarådet skal gøre det, klimaloven siger. Og det er at vurdere Danmarks klimaindsats og komme med forslag til, hvordan vi på den bedst mulige måde kan nå de mål, politikerne har sat. For eksempel at være netto nuludleder i 2050. Der tror jeg, vi kommer til at trække på både bedre regulering, men også, at erhvervslivet og almindelige borgere skal være en del af løsningen. Vi kommer til at trække på alle gode løsningsforslag.”

Regeringens farve er ligegyldig
I debatten om Peter Birch Sørensens afgang er der rejst spørgsmål, om Klimarådets opgave er at følge klimalovens målsætninger eller måske i højere grad at være en rådgiver for den siddende regering. At tage de mål, regeringen nu opsætter, og så finde gode løsninger på dem. Hvad tænker du?

”Det er meget nemt at svare på. Klimarådets opgave er at følge klimaloven: Vi skal give vurderinger af den danske nationale indsats, og om vi lever op til internationale forpligtelser, men også give mulige løsninger og bidrage til en god og ordentlig debat og få klimadagsordenen højt op i den daglige politiske debat.”

Regeringen har gang på gang mindet om, at Peter Birch Sørensen blev udpeget af den tidligere SR-regering. Er du den 'blå regerings klimarådgiver'?

“Jeg ser Klimarådet som et uafhængigt rådgivende ekspertorgan. Vi er jo en samling forskere og eksperter, som er vant til at bidrage med viden, uanset hvor opportun den måtte være. Jeg ser rådet og mig selv som uafhængige rådgivere af den til enhver tid siddende regering, af Folketinget og af det danske samfund helt generelt.”

Tak til Peter Birch
Hvis nu, du ikke havde studeret økonomi, hvad havde du så været?

”Dengang jeg overvejede, hvad jeg skulle, så var det polit eller polyt. Så var jeg ikke blevet økonom, så var jeg nok blevet ingeniør. Det var det, jeg overvejede i 1981. I dag kunne jeg godt have valgt at læse psykologi.”

Har du noget, du i øvrigt ønsker at tilføje?

”Kun det, som jeg går og siger til alle, der gider høre på det: Jeg kender Peter Birch Sørensen rigtig godt og synes, han er en sindssyg dygtig økonom, og han har leveret en fantastisk god indsats for Klimarådet de seneste fire år. Det synes jeg, vi alle skylder ham tak for.”

Peter Møllgaard blev 1. december Klimarådets nye formand. Det første formelle rådsmøde i Klimarådet er til januar.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Peter Møllgaard

Dekan, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, formand, Klimarådet, professor
cand.polit. (Københavns Uni. 1989), ph.d. (EUI Firenze 1993)

0:000:00