Messerschmidt: Vi skal redde klimaet fra venstrefløjens hysteri

DEBAT: 70 procents-målet er godt, men det kommer også til at udfordre danskerne. Derfor er der behov for et bredt samarbejde om klimapolitikken, så den ikke bliver dikteret af den yderste venstrefløj, skriver Morten Messerschmidt.

Af Morten Messerschmidt (DF)
Klimaordfører

Danmark skal have en klimalov. Og de fleste tilslutter sig efterhånden ambitionen om 70 procents reduktion af drivhusgasser i 2030. Det er godt. For Danmark har brug for både en ambitiøs, moralsk og fornuftig klimapolitik, som kommer alle danskere til gode. Det er selvsagt intet saliggørende i at brænde benzin, olie og gas af, hvis der findes et reelt grønt alternativ, der er til at betale. For alle. Og som sikrer energiuafhængighed af andre lande. Til alle.

Hvis det også er muligt at fastholde de mange job og de afgørende eksportindtægter, som vores landbrug leverer uden udslip af drivhusgasser, ville det også være skønt.

Ja, hvis vi ligefrem kunne gøre Danmark rigere, styrke erhvervslivets konkurrenceevne og sikre vores velfærd helt uden udslip af drivhusgasser, skriver vi i Dansk Folkeparti gerne under uden yderligere betænkning. Men så enkel er verden desværre ikke. Og her jo netop klimapolitikkens dilemma: Ingen fester er gratis – heller ikke de grønne. 

Skader økonomi og klima
Vi skal redde klimaet fra hysteriet og bringe realisme ind i politikken til gavn for alle. Derfor appellerer vi til, at vi med klimaloven fortsætter traditionen for gode, stabile og brede aftaler på klima- og energiområdet. Som minimum bør de partier, der i årtier har været det ansvarlige anker, være med.

For ligeså vel som 70 procent er en god ambition, er det også et mål, der vil komme til at udfordre danskerne. Derfor nytter det ikke noget, at klimapolitikken bliver dikteret af den yderste venstrefløj.

Enhedslisten har for eksempel foreslået at halvere dansk svineproduktion for at nå klimamålene. Andre har talt om at lukke Aalborg Portland. Det vil være skadeligt for dansk økonomi. Men det vil også skade klimaet. For lukker vi bare for dansk svineproduktion, taler alt for, at den flytter til lande som Polen og Ukraine, hvor der i langt mindre grad tænkes på klimaet i produktionen.

Socialt afbalanceret
Når det danske landbrug er et af de bedste i verden i forhold til at sikre en bæredygtig produktion, er det da hul i hovedet at lukke dem ned. Derfor skal klimadagsordenen vristes ud af hænderne på socialisterne.

Op gennem 1990'erne og 00'erne så vi netop det med en politik, hvor energiafgifterne ramte de svagest stillede familier som en uforholdsmæssig byrde. Det må ikke gentage sig. De smalleste skuldre skal ikke bære det tungeste læs for den grønne omstilling. Finansieringen skal være socialt afbalanceret.

Derfor vil Dansk Folkeparti være del af klimaloven. For at sikre danskerne mod unødvendige regninger. For at sikre, at klimaet ikke bliver undskyldning for detailregulering. For at undgå uansvarlig socialistisk økonomisk politik.

Forrige artikel Klimajournalist: Ansvarlige politikere bør stå ved, at den grønne omstilling kan blive både dyr og smertefuld Klimajournalist: Ansvarlige politikere bør stå ved, at den grønne omstilling kan blive både dyr og smertefuld Næste artikel Cykeludlejer: Lejecykler i København kan bidrage til klimamål og verdensmål Cykeludlejer: Lejecykler i København kan bidrage til klimamål og verdensmål