Morten Helveg: Kritik af nordsøaftalen klinger hult i Bruxelles

DEBAT: EU’s bygningsdirektiv lyder mere perifært end nordsøaftale, men har langt større betydning for den grønne omstilling. Det skriver Radikales Morten Helveg Petersen, der i stedet vil have mere fokus på Bruxelles-forhandlingerne om energirenoveringer i EU.

Af Morten Helveg Petersen (R)
Medlem af Europa-Parlamentet

Jeg sidder i Europa-Parlamentets energiudvalg og arbejder til daglig med realiseringen af den kommende energiunion. Så selvfølgelig fulgte jeg med i den forgangne uges forhandlinger om en ny nordsøaftale i de danske medier.

Ikke fordi det var ideologisk hjerteblod for mig, det skal jeg straks erkende.

Jeg er optaget af den grønne omstilling, af vedvarende energi, grøn strøm og mener ikke, at vi som nation skal holde os tilbage med at stramme visionen om at gøre Danmark fri for fossile brændstoffer.

I min optik kan det kun gå for langsomt. Jeg krammer enhver vildmølle, på land eller til vands, jeg kan komme i nærheden af.

Hul kritik af nordsøaftalen
Enhedslisten og Alternativet eksploderede hver især i harske ytringer rettet mod forligspartierne om at de gav milliarder i skattegaver til Mærsk og co. og tog et forrykt energipolitisk syvmileskridt i den helt forkerte, fossile retning. De skulle skamme sig over at have skaffet 26 milliarder kroner til fælleskassen, skulle de.

Sådan forstod jeg symbolikken i kritikken, som var den, der rungede højest på linjen til Bruxelles. På mig lød den hul.

For begge partier ved udmærket godt, at vi ikke kommer uden om hverken gas eller olie i vores energimix lige med det samme. Uanset om vi køber det i Norge eller selv henter det op. Men fanden var altså løs i Laksegade.

Samtidig sad jeg med de indledende øvelser til en revidering af EU’s bygningsdirektiv. Det lyder en my mere perifært end Mærsk og Nordsø, men det er det ikke, faktisk tværtimod.

Det forholder sig i grove tal sådan, at 75 procent af bygningerne i EU’s medlemslande er ekstremt energi-ineffektive. Bygningerne sluger op imod 40 procent af vores samlede energiforbrug. Vi fyrer bogstavelig talt for gråspurvene, når det er koldt. Og vi slukker aldrig for klimaanlæggene, når det er varmt.

Gennemgående energirenovering i hele EU
EU-Kommissionen har lavet et forlæg til revisionen, som vi nu sidder med i Europa-Parlamentet. I Alde-gruppen mener vi, at der er brug for en reel revolution på området.

Ambitionerne skal helt op i det røde felt. Nu overdriver jeg bevidst, men kommissionens udspil er blottet for ambitiøse mål og foranstaltninger, der effektivt bekæmper de klimaforandringer, som vi alle sammen skal tage et medansvar for at få styr på.

Lad mig give et par eksempler på, hvad vi i Alde-gruppen mener flytter noget: Vi skal lette adgangen til finansiering af bygningsrenovering, som bestemt ikke er lige let overalt i Europa.

Vi skal også øge vidensniveauet og gøre relevante og nødvendige oplysninger om betingelser, vilkår samt disponible finansielle midler i forbindelse med et renoveringsprojekt lettilgængelige.

Vi mener også, at renovering bør være så gennemgående som muligt. Det nytter ikke kun at skifte vinduer, man skal helt ind og vurdere/erstatte isolering af tage, vægge og rørledninger.

Uanset om man bygger nyt eller renoverer gamle bygninger, privat eller offentlig, så skal det være målet at få energiforbruget ned og energispildet helt elimineret.

Vi er også meget optagede af at fremme fjernvarme og fjernkøling. Selvsagt for at reducere energiforbrug, nedbringe drivhusgasudledning, integrere vedvarende energikilder og opsamle affaldsvarme eller kulde.

Med al respekt for nordsøaftalen, både indholdet og symbolværdien, så det siger næsten sig selv, at vi virkelig kan gøre en forskel for klimaet, hvis vi får anderledes styr på energiforbruget i vores bygninger, i beboelsesejendomme som i industribygninger overalt i Europa.

Det gælder både i forhold til renovering og nybyggeri. Begge steder er der meget at vinde. Og det er der også i mange dele af Europa, hvor man ikke har bygget så godt, som vi har i Norden, ikke mindst i Central- og Østeuropa.

Forrige artikel Ny debat: Hvordan sikrer vi et grønt CO2-kvotesystem i EU? Ny debat: Hvordan sikrer vi et grønt CO2-kvotesystem i EU? Næste artikel Alternativet: Kvotesystemet har brug for en langt større ambition Alternativet: Kvotesystemet har brug for en langt større ambition
 • Anmeld

  Jens Voldby Crumlin

  Har de Radikale overhovedet en ærlig sammenhængende klimapolitik ?

  De 26 mia Morten Helveg lover i skatteindtægter er betinget af en langt højere oliepris altså rent gætværk. Hele spindet omkring denne aftale er ligeså betændt som PSO skandalen. Fakta er at Radikale med denne aftale har givet en klækkelig skatterabat uden håndfaste betingelser til en i forvejen skattebegunstiget virksomhed. Aftalen er blevet solgt med begrundelsen at det var nødvendigt for at sikre fuld genopbygning af Thyra feltet, skabe 4000 danske arbejdspladser og sikre dansk energiforsyning. Det der rent faktisk er indeholdt i aftalen er at Mærsk i løbet af året skal tage stilling til hvordan og i hvilket omfang de vil genopbygge Thyra feltet.
  Da Mærsk ikke har bundet sig til fuld udbygning kan de bruge kortet igen når de skal forhandle om licensbetingelser omkring det store Svane gasfelt som genudbydes i år. De Radikale har med langt bedre rammebetingelser for olie og gasudvinding sikret at Danmark bliver klimaskurk på udvindingsområdet.
  Samtidig er tallet omkring arbejdspladser rent gætværk ifølge ingeniørens undersøgelse:
  https://ing.dk/artikel/nordsoeaftale-politikere-jobrus-tallet-rene-gaetvaerk-196191
  Ingen troede reelt på at Mærsk ville gøre alvor af deres trussel om at lukke helt ned for produktionen i Nordsøen men alligevel gav politikerne endnu engang efter og gav Mærsk absolut særbehandling på bekostning af resten af erhverslivet og skatteborgerne der kommer til at miste penge.

  Omkring EU s bygningsdirektiv er meldingen fra dansk forsker følgende i ingeniøren:
  En 'helvedes masse' afbrænding af træpiller og brænde og en underminering af danske planer om flere solceller og vindmøller vil blive resultatet af et nyt direktivforslag fra EU, advarer byggeforsker.
  https://ing.dk/artikel/byggeforsker-nyt-byggedirektiv-vil-stoppe-vindmoeller-solceller-196125

Jeppe Kofod: Polen skal til lokkes til klimahandling

Jeppe Kofod: Polen skal til lokkes til klimahandling

INTERVIEW: Selv om Danmark vil gå langt for at undgå et Brexit uden en aftale, er der grænser for, hvor fleksible EU skal være. Det mener udenrigsminister Jeppe Kofod, som også giver sit bud på, hvordan Polen skal overbevises til at tilslutte sig EU’s 2050-klimamål.