Nature Energy: Grøn biogas kan holde Putin fra døren

DEBAT: Den grønne biogas kan blive et reelt alternativ til naturgassen. Det kan give Danmark nye energipolitiske muligheder og være med til at sikre, at Putins naturgas holdes fra døren, skriver Ole Hvelplund fra Nature Energy.

Af Ole Hvelplund
Direktør, Nature Energy

Ikke siden naturgaseventyret i 1980’erne har der været så meget politisk fokus på gas, som der er i øjeblikket. Regeringen har besluttet, at gassens infrastruktur – ledningerne – skal ejes af staten.

Det russiske gasselskab Gazprom ønsker at trække en gasledning gennem dansk farvand.

Ambitiøs energiaftale har lagt fundamentet
Og senest har partierne i rød blok lanceret en klimaplan, som indeholder et ønske om at erstatte naturgassen med grøn gas – med den sidegevinst, at den grønne gas kan gøre Danmark mindre afhængig af russisk gas.

I første omgang ønsker partierne bag planen at undersøge, hvor meget grøn gas der kan produceres.

Jeg er ikke i tvivl om, at det er muligt at producere nok grøn gas – også nok til at holde Putin fra døren.

Et bredt flertal af partierne i Folketinget gjorde det med energiforliget i 2012 muligt at etablere biogasanlæg og få gassen ind på det danske gasnet. Den mulighed har vi i Nature Energy forfulgt.

Vores fokus har været at etablere biogasanlæg i stor skala, så den grønne biogas kan blive et reelt alternativ til naturgassen. Vi er i dag Danmarks største producent af grøn biogas.

Det er vi, fordi vi har investeret. Vi har i dag fire anlæg, som allerede nu producerer nok grøn biogas til at opvarme mere end 35.000 husstande. Vi er i fuld gang med at bygge tre anlæg mere, og vi har ti anlæg i vores plan.

Grøn gas er sund fornuft
Danmark har investeret 55 milliarder kroner i at skabe et finmasket net af gasledninger.

Det betyder, at mere end 400.000 hustande i dag bliver varmet op af gas. Hertil kommer de mange produktionsvirksomheder, som er afhængige af adgang til gas.

En række eksperter, herunder Energikommissionen, peger da også på, at gassen har en rolle at spille i fremtidens energisystem.

Det vil sikkert glæde de mange tusinde danskere, som hver dag går på arbejde i en virksomhed, som ville have svært ved at eksistere i Danmark uden gassen.

Grøn gas i gasnettet er samtidig et enkelt greb til at realisere EU-kravet om at reducere udledningen af CO2 i den ikke-kvotebelagte sektor.

For bare 1,50 kr. om dagen – eller hvad der svarer til en flad halvtredser om måneden – kan hver eneste gasopvarmede bolig sikre, at der anvendes så meget biogas til opvarmning, at CO2-udledningerne reduceres med mindst 39 procent.

Det er således sund fornuft, når partierne i rød blok ønsker at undersøge, om det er muligt at erstatte al naturgassen med grøn biogas. Det giver nemlig god mening at sikre, at samfundet får mest mulig værdi af de 55 milliarder kroner, som vi har investeret i gasnettet.

Sammen med resten af biogasbranchen er vi derfor klar til at sikre, at der kan flyde grøn gas i rørene mange år frem i tiden – særligt hvis det betyder, at vi kan holde Putin og den russiske gas fra døren.

Forrige artikel Dansk Energi: Ikke flere snuptagsløsninger på solcelleområdet Dansk Energi: Ikke flere snuptagsløsninger på solcelleområdet Næste artikel Dansk Energi: Næste energiforlig skal tage opgøret med elafgiften Dansk Energi: Næste energiforlig skal tage opgøret med elafgiften