Pia Olsen Dyhr: Grønne virksomheder trives med krav, ikke skyklapper

DEBAT: De grønne danske virksomheder blomstrer, når vi sætter ambitiøse politiske mål, ikke mindst i EU. Desværre gør regeringen det stik modsatte, skriver Pia Olsen Dyhr (SF). 

Af Pia Olsen Dyhr
Formand for SF og klima- og energiordfører

Verden er i gang med en grøn omstilling, og de lande, hvis virksomheder kan levere de smarteste og billigste grønne løsninger, kan se frem til store eksportindtægter og mange nye, typisk vellønnede, job.

Danmark er med i front på en række grønne områder – vindmøller, vand og så videre – men i et kapløb med andre lande nytter det ikke at hvile på laurbærrene.

Plads til innovation
Det, der er allervigtigst, er, at vi er ambitiøse i vores miljø- og klimakrav herhjemme.

Ved at stille krav til energieffektivitet, spildevandskvalitet, rensning af ammoniakforurening fra stalde, minimering af brug af pesticider med videre opnår vi ikke alene en miljø- og klimafordel, men vi sikrer også, at danske virksomheder udvikler skarpe løsninger, der har gode chancer på verdensmarkedet.

Det betyder, at vi ikke skal vælge de løsninger, der er billigst på kort sigt.

For det er skrabede løsninger, som man også finder i andre lande og dermed ikke giver danske virksomheder et forspring.

Når det gælder reguleringen af forsyningssektoren – el, varme, vand, spildevand, affald – virker det som om, regeringen alene har fokus på at minimere omkostningerne. Og ja, omkostninger er vigtige, men der må og skal også være plads til innovation.

SF har været med til at sikre, at kommuner og stat kan stille ekstra miljøkrav til eksempelvis spildevandsvirksomheder, så de kan arbejde med bedre renset vand, genindvinding af fosfor og så videre.

Hold ikke indsatsen tilbage
Regeringen har nedsat et såkaldt overimplementeringsråd, der skal forhindre, at Danmark går videre end lige præcis det, som EU-reguleringen kræver.

På miljøområdet er dét det samme som at sige, at vi ikke skal være ambitiøse, vi ikke skal gå foran, at vi ikke skal give vores virksomheder et grønt forspring.

Det er både trist og dumt. Selvfølgelig er der en afvejning af flere hensyn, men at tage skyklapper på og kun se på kortsigtede omkostninger er temmelig erhvervsfjendsk – og naturligvis også miljøfjendsk.

Vi skal også i højere grad satse på demonstrationsanlæg – anlæg, hvor den allernyeste teknologi er taget i brug i fuld eller næsten fuld skala.

Jeg ved, at masser af folk fra andre lande – politikere, embedsmænd og erhvervsledere – er meget, meget optagede af at ”se det virke i praksis”. Det nye spildevandsanlæg i Billund med biogasproduktion er for eksempel et tilløbsstykke.

Og det er også en inspiration for spildevandsselskaber og kommunalpolitikere landet over.

Klimakrav hjælper også virksomhederne
Derfor er det vigtigt at sikre penge til offentlig støtte til sådanne teknologiske flagskibe.

Store og små virksomheder har masser af gode, grønne idéer, som ikke helt kan flyve på markedsvilkår, men hvor støtte til at komme det sidste stykke vej kan gøre den helt store forskel.

Og når teknologien først er der og til en realistisk pris, er der basis for at skærpe miljø- og klimakrav – og kæmpe for at skærpe EU's krav, for de fastsættes i høj grad med et blik for, hvilke teknologiske muligheder der faktisk er.

Så ved at gå i front kan vi være med til presse bedre miljøkrav igennem i EU. Et langt mere interessant perspektiv end den defensive og perspektivløse kamp mod overimplementering.

SF mener derfor, at det er vigtigt, at vi har de tre ”UDP”-er - udviklings- og demonstrationsprogrammer – inden for energi, miljø og landbrug.

Vi mener, at der er brug for flere penge især til energi- og miljøprogrammerne, og at der er brug for at tænke i flerårsbevillinger – for det giver de bedste muligheder for at få mest muligt ud af pengene.

En egentlig grøn eksportfremmeindsats – som den regeringen har lagt ind i sit energiudspil – er også glimrende; det ved jeg som tidligere minister for eksportfremme.

Men det hjælper kun, hvis danske virksomheder har nogle produkter, som kan sælges. Og det har de kun, hvis vi tør stille ambitiøse miljø- og klimakrav. Virksomhederne har brug for et krævende, grønt hjemmemarked.

Forrige artikel Clean: Vi skal handle mere, end vi taler Clean: Vi skal handle mere, end vi taler Næste artikel Concito: Danmark skal i grøn superliga for at vinde eksporten Concito: Danmark skal i grøn superliga for at vinde eksporten
Har byggeriet tabt det store slagsmål om den grønne dagsorden?

Har byggeriet tabt det store slagsmål om den grønne dagsorden?

FEATURE: Vindmølleøer og elbiler tager al rampelyset i den klimapolitiske debat, mens der sættes nye spørgsmålstegn ved CO2-effekten af energirenoveringer. Har byggesektoren været dårlige lobbyister, eller er energibesparelser et forældet redskab i en moderne grøn verden?