VedvarendeEnergi: Dansk atomkraft er spild af forskningsmidler

DEBAT: Atomkraft forsinker den grønne omstilling og efterlader en radioaktiv hovedpine til vores efterkommere. Det mener VedvarendeEnergi, der kritiserer VLAK-regeringens tilnærmelser til atomenergi. 

Af Gunnar Boye Olesen
Politisk koordinator, Miljøorganisationen VedvarendeEnergi

Vi har med Liberal Alliance (LA) fået et regeringsparti, der åbenbart ønsker at fremme atomkraft.

Det er baggrunden for en lidt usædvanlig sætning i regeringsgrundlaget: ”Regeringen vil fjerne eventuelle barrierer for forskning i thoriumbaserede teknologier”.

Eftersom det svagt radioaktive grundstof thorium ikke har mange praktiske anvendelser i dag, kan sætningen kun forstås på den måde, at der ikke skal være barrierer for at forske i at omdanne thorium til uran og bruge uranen i et atomkraftværk, som det danske fritidsfirma Seaborg Technologies har foreslået.

Radioaktivt affaldsproblem
Men er det så en god idé at forske i atomkraft baseret på thorium?

Muligheden for at omdanne thorium til uran-isotopen U-233 har været kendt siden 2. verdenskrig.

U-233 kan ligesom den naturligt forekommende uranisotop U-235 spaltes med stor afgivelse af energi ved en fissionsproces i en atomkraftreaktor.

Da U-233 er temmelig radioaktivt, findes det ikke naturligt; alt hvad der måtte have været af U-233 ved jordens dannelse er for længst henfaldet til andre stoffer.

U-233 kan til gengæld dannes ved radioaktiv bestråling af thorium. Det er testet i USA, hvor der er produceret to tons U-233, og hvor det bl.a. har været anvendt til en atombombe.

I princippet kan det erstatte U-235 i atomkraftværker; men da der mangler sikkerhedsgodkendelser, anvendes USA's resterende U-233 ikke. Derfor er de resterende cirka 1,5 tons U-233 blevet et radioaktivt affaldsproblem i USA.

Teknologi forsøgt i Norge, Kina og Indien 
På det seneste er ideerne om thorium som basis for atomkraft kommet op igen.

I Norge har man i Halden-forsøgsreaktoren indsat nogle piller af thorium mellem uranbrændselspillerne for at undersøge omdannelsen af thorium til uran (reaktoren er dog pt. midlertidig standset på grund af uheld).

I Indien har man placeret thorium-plader i mindst en atomreaktor for at omdanne dem til uran ved reaktorens stråling, og Kina har planer om at lave atomkraftværker, som kan omdanne thorium til uran og producere energi, forventeligt om 20 år. 

Udsigt til radioaktivt affald
Så meget om historie og planer. Hvad er de danske muligheder? Eller mere konkret: Hvad er Seaborg Technologies forslag?

De foreslår at gentage et forsøg fra USA fra 1960'erne, hvor det i flere år lykkedes at drive en reaktor med smeltede salte, hvor uranmængden i de smeltede salte i en beholder kom over den kritiske masse, hvilket startede fissionsprocessor.

Dermed blev der produceret atomenergi. Efter nogle år var korrosion af tanken og tilhørende rør så kraftig, at forsøget blev stoppet.

Seaborg vil gentage forsøget med en anden saltblanding og håber på den måde at kunne styre korrosionen og samtidig både omdanne thorium til uran og få spalte uranet.

Reelt vil de bygge en forsøgsreaktor, som de nu nedlagte forsøgsreaktorer på Risø, men af en meget anderledes type end de tre, der stod på Risø. Hvis forsøget lykkes, vil det give mulighed for, at der i Danmark eller andre steder en gang i fremtiden kan bygges atomkraftværker efter samme model.

Sandsynligvis vil en kommerciel energiproduktion tidligst være klar om 20 år, ligesom de kinesiske planer.

Og uanset om forsøget lykkes, vil vi i Danmark stå tilbage med en bunke radioaktivt affald, som vi skal skaffe af vejen oven i det gamle radioaktive affald fra Risø, som der stadig ikke er fundet en løsning på.

Klimaet tillader os ikke at vente
Udsigterne ved Seaborgs forslag er så langt ude i fremtiden, at klimahensynet ganske enkelt ikke tillader os at vente. I stedet skal vi hurtigst muligt udfase fossil energi fra elproduktionen.

Alene af den grund giver det ikke mening at bruge de i forvejen kraftigt beskårne energiforskningsmidler til at støtte forslaget.

Energiforskningsmidlerne er blevet kraftigt beskåret ved de to finanslovsforlig, som LA har deltaget i.

Og uanset om Seaborgs forslag kunne støttes af andre midler, f.eks. grundforskningsmidler, virker det som en rigtig dårlig idé, at vi i Danmark skal åbne en ny forsøgsreaktor med alle de radioaktive forureningsproblemer, det måtte give.

Alt i alt må vi håbe, at regeringsgrundlaget ikke med referencen til thorium giver anledning til at fjerne forskningsmidler fra en hurtig udfasning af fossil energi eller at skabe endnu en radioaktiv hovedpine til vore efterkommere – oven i Risø-affaldet.

Forrige artikel Alternativet: Kære regering - velkommen til den nye tidsalder Alternativet: Kære regering - velkommen til den nye tidsalder Næste artikel Nyskabelse: En finansminister med interesse for klimaet! Nyskabelse: En finansminister med interesse for klimaet!
 • Anmeld

  Troels Schönfeldt · CEO Seaborg Technologies

  Fakta om Seaborg Technologies.

  Der er fantastisk at se at denne vigtige teknologi, nu bliver taget så seriøst, at debatten igen bliver vagt live og jeg glæder mig til se se gode argumenter fra både modstandere og tilhængere.

  Men: Som direktør for Seaborg Technologien er jeg lige nød til at understrege Gunnar Boye Olesen artikel, et udtryk for hans holdning til hvad vi er, vil og gør i Seaborg. Specielt er jeg nød til at understrege følgende:
  1: Vi er et ganske normalt lille dansk firma, ikke er "fritidsfirma" - selvom vi har mange frivillige.
  2: Selvom det kunne være fantastisk, så forslået vi ikke at bygge en reaktor på Risø.
  3: Vores firma har ikke produceret, og producerer ikke, radioaktivt affald.
  4: Vi planlægger ikke bygge atomkraftværker i Danmark.

  Vores mål er i første omgang at blive en følgeindustri ude i verden. Derved kan vi i Danmark tjene penge, mens vi bidrager til at nå FNs, Danmarks, og resten af verdens klimamål. Samtidigt med at vi får sikre atomkraftværker ude i verden, som fjerner fortidens atomaffald og som kan bygges så billigt at de kan hjælpe 3je verdens lande ud af fattigdom.

  Troels Schönfeldt
  Adm. Dir. Seaborg Technologies

 • Anmeld

  Kim Jensen · BDM

  Atomkraft er GRØN energi

  Dumheden omkring atomkraft i Danmark fortsætter.
  Atomkraft er defineret som GRØN ENERGI af både EU og FN da den modsat anvendelse af biomasse og træpåiller IKKE udleder CO2.

 • Anmeld

  Michael Foscolo

  1.2 Milliarder biler.

  Organisationen har et udemærket energiprogram der kan findes på deres hjemmeside hvor de kommer med mange udemærkede forslag og løsninger.
  Deres løsning på transport tillader jeg dog at tvivle på kan gennemføres.
  Skibe i Mærsk Trippel-E størrelsen kan kun sejle på brændstof eller A-kraft.
  Flyvemaskiner fra Boing og Airbus kan kun flyve med brændstof
  De godt 1,2 milliarder biler, busser og lastbiler skal drives af brændstof.
  De bliver ikke udskiftet med el-biler og Brint er ikke særligt rart at håndterer.

  Men der findes en metode hvor vi kan beholde alle skibene, flyvemaskinerne og alle de ufatteligt mange biler, uden at forurene, udsendes CO2 og bore efter olie!
  Vi kan spalte havvand og genanvende CO2 til syntetisk brændstof.
  Det kræver bare rigtig, rigtig meget energi og høje temperaturer.
  Der findes en teknologi der kan det, det er ikke teori, det er afprøvet og det heder MSR.
  Det er naturligvis en moderne 5-6 generations Atom-reaktor.
  Molten-Salt-Reaktor, kan anvende Uran, plutonium og Thorium, og kan genbruge og skaffe os af med det gamle højradioaktive affald.
  De producerer naturligvis radioaktivt affald, men i meget mindre omfang en eksisterende anlæg og hele verdenens energi kan leveres af 5-10 tusind ton pr år. Vores kulforbrug er pt. 10.000 millioner tons pr år.

 • Anmeld

  Ole Tange · VE-investor

  100% vedvarende uden kernekraft - kan det lade sig gøre?

  Jeg er været fortaler for grøn energi i længe. Men efter at have tygget mig igennem http://web.archive.org/web/20160415080629/http://www.inference.eng.cam.ac.uk/sustainable/book/tex/sewtha.pdf så er jeg sgu blevet i tvivl om det overhovedet kan lade sig gøre at undvære kernekraft i et CO2-neutralt samfund.

  Findes der en dansk redegørelse i samme detaljegrad, der ser på, om tallene faktisk adder op?

 • Anmeld

  Lasse Jesper Pedersen · Klima- og Energipolitisk Rådgiver

  Veje til 100 % VE

  Kære Ole

  Selvfølgelig findes der veje til 100 % VE. Der findes adskillige danske og udenlandske analyser, som foreslåer og analyserer forskellige veje. Hvilken vej der giver mening er selvfølglige afhængig af konteksten. I en dansk kontekst, er jeg personligt ret vild med IDA (og Brian Vad Mathiesens) forslag fra november sidste år: https://ida.dk/sites/prod.ida.dk/files/dansk_sammenfatning_idas_energivision_2050.pdf

  Jeg synes i øvrigt, at svaret på dette spørgsmål understreger en anden vigtig pointe for mig: Vi har ikke brug for kernekraften. Der findes andre muligheder, og teknologier. De fleste er tilgængelige i dag, andre bliver det indenfor en meget kort årrække. Hvorfor vente 20+ år, på en "måske-løsning", når vi kan (og skal) starte nu?