Vestas: Den grønne omstilling skaber værdi til Danmark

DEBAT: Det næstmest læste indlæg på Altinget: energi og klima er fra Vestas' vicedirektør for public affairs, Morten Dyrholm, der i sit indlæg, i forbindelse med PSO-debatten, påpegede, at der ikke er nogen modsætning mellem et stærkt produktionsdanmark og en intelligent grøn omstilling.

Af Morten Dyrholm
Vicedirektør for public affairs, Vestas

Den grønne omstilling er i den forgangne uge blevet genstand for fornyet debat.

Energistyrelsens nye PSO-fremskrivning viser, at PSO-niveauet de kommende år vil stige, fordi elpriserne er lave. For de meget energiintensive virksomheder kan det udgøre en konkurrencemæssig belastning – specielt da store virksomheder i blandt andet Tyskland har særaftaler, der fritager dem for afgifter.

Det skal danske politikere naturligvis tage seriøst. Vestas er åben for at diskutere den bedst mulige model for, hvordan vi fremadrettet finansierer den grønne omstilling. Her kan der være brug for at tage særligt højde for de energiintensive virksomheder.

Men der er ingen grund til at skrue ned for den grønne omstilling eller kaste det nuværende energiforlig ud i usikkerhed.

Vestas er en del af Produktionsdanmark
Det er vigtigt at huske, at danske elpriser inklusive afgifter har ligget under EU-gennemsnittet og under elpriserne i for eksempel Tyskland og Storbritannien i perioden fra 2009-2014, og at lempelser i 2015 vil forbedre virksomhedernes konkurrencevilkår. 

Samtidig viser Energistyrelsens beregninger, at vindmøller på land er den billigste måde, Danmark kan skaffe ny elkapacitet på. De europæiske energitilsyn, CEER, udgav desuden en rapport i 2015, der dokumenterede, at den danske gennemsnitlige støtte til vedvarende energi faktisk er lavere end i de fleste andre europæiske lande.

Allervigtigst er det dog at fremhæve, at der ikke er nogen modsætning mellem et stærkt Produktionsdanmark og en intelligent grøn omstilling. Tværtimod. Vestas er en del af Produktionsdanmark. Det er vores 2.300 danske produktionsarbejdspladser et stærkt vidnesbyrd på.

Vindindustrien beskæftiger samlet set næsten 30.000 mennesker – rigtig mange af dem uden for de store byer. Samtidig sikrer industrien årlige eksportindtægter i milliardklassen.

Danmark er vores globale udstillingsvindue
Stabilitet om rammevilkår og indgåede aftaler er afgørende for industrien. Usikkerhed og uforudsigelighed er lig med højere omkostninger. Og det er klart, at investorernes tiltro til Danmark forringes, hvis man ikke kan stole på, at indgåede politiske aftaler rent faktisk gennemføres.

Samtidig har Klimarådet påvist, at en gradvis og stabil omstilling er mest omkostningseffektiv.

Danmark er i dag et globalt udstillingsvindue, der viser hele verden, hvordan man kan integrere 42 % vind i elforbruget og samtidig have en høj forsyningssikkerhed.

Derfor tager vi i Vestas Danmark med i ud verden. Vi har danske eksperter med, fordi Danmark som case er afgørende, når vi skal åbne døren til nye vækstmarkeder. Her er det danske energi-brand en unik konkurrencefordel, der giver danske virksomheder ordrer i bogen. For Vestas er Danmark derfor det vigtigste, vi har.

Vi kan noget særligt
Vores styrkeposition trækker samtidig internationale virksomheder til Danmark.

Senest har den kinesiske vindgigant Goldwind besluttet at lancere et udviklingscenter i Jylland, og i februar åbnede indiske Suzlon ligeledes et teknologicenter i Vejle. 

De internationale virksomheder kommer til Danmark, fordi vi kan noget særligt. Fordi vi i Jylland har en videns-, udviklings- og produktionsklynge inden for vind, der er unik.

Det skaber værdi til Danmark. Det skal vi værne om.

Indlægget blev i første omgang bragt 15. marts 2016.

Forrige artikel De Frie Energiselskaber: Grådige elmonopoler malker tilskudsordning De Frie Energiselskaber: Grådige elmonopoler malker tilskudsordning Næste artikel Alternativet: Kære regering - velkommen til den nye tidsalder Alternativet: Kære regering - velkommen til den nye tidsalder
Kommuner køber elbusser fra Kina

Kommuner køber elbusser fra Kina

GRØN OMSTILLING: Langt de fleste elbusser produceres i dag i Kina, der for øjeblikket viser muskler på det voksende europæiske marked for offentlig grøn transport. Både Roskilde og København har været på indkøb.