Vismænd enige med regeringen: Læg PSO-afgiften over på bundskatten

PSO: PSO-udgifterne bør flyttes fra elregningen til bundskatten. Det anbefaler vismændene i en netop offentliggjort vismandsrapport, der kan ses som en velsignelse af regeringens linje.

Regeringen er på rette kurs i spørgsmålet om PSO-afgiften.

Anderledes kan vismændenes netop offentliggjorte rapport om dansk økonomi dårligt læses.

Det vil være en god ide at flytte PSO-udgifterne fra elregningen over på bundskatten, skriver vismændene således i rapporten, der kommer netop som regeringen er ved at forhandle med Folketingets partier om præcis sådan en løsning.

“Formandskabet vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at omlægge PSO-afgiften til en øget bundskat,” skriver vismændene med henvisning til formandskabet for De Økonomiske Råd, der er den officielle betegnelse for vismændene.

Vil eliminere negative effekter
Regeringen ønsker at finansiere en afskaffelse af PSO-afgiften over bundskatten, og det er altså netop denne løsning, vismændene anbefaler.

“Dette vil flytte afgiften over på en bredere skattebase og eliminere de negative effekter på virksomhedernes sammensætning af produktionsinput og på husholdningernes forbrugssammensætning,” skriver vismændene.

Vismændene betoner, at PSO-afgiften – der i dag pålægges husholdningernes og virksomhedernes elforbrug – hverken kan forsvares med henvisning til provenuhensyn eller målsætninger for vedvarende energi.

“Hvis begrundelsen for PSO-afgiften er, at den skal skabe et provenu til at finansiere støtte til VE (vedvarende energi, red.) vil det, som formandskabet tidligere har anbefalet, være hensigtsmæssigt at omlægge afgiften til bundskatten,” skriver vismændene.

Hjort tilfreds
Finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) noterer sig vismændenes anbefaling med tilfredshed.

”Regeringen har peget på en løsning (med højere bundskat og lavere personfradrag, red.), der ikke svækker arbejdsbuddet og ikke øger uligheden. Jeg noterer mig, at vismændene peger på samme type løsning. Vi har nu indledt forhandlinger med Folketingets partier om, hvordan en fornuftig og holdbar løsning kan se ud,” siger Claus Hjort Frederiksen i en skriftlig kommentar til Altinget.

Interessant timing
Vismændene er tidligere kommet med en tilsvarende anbefaling ad flere omgange, men den nye rapport er alligevel interessant af flere årsager.

Dels falder vismændenes anbefaling denne gang oven i et politisk højspændt forhandlingsforløb om netop en omlægning af PSO-afgiften fra elregningen til bundskatten. Ifølge Altingets oplysninger fortsætter de centrale PSO-forhandlinger i Finansministeriet torsdag.

Dels bemærker vismændene, at regeringens nyligt offentliggjorte analyse af afgifter og tilskud på energiområdet “bekræfter”, at der kan være en “betydelig samfundsmæssig gevinst” ved at lægge PSO-udgifterne over på indkomstskatten.

Vismand mod vismand
De økonomiske vismændene bruger også dagens rapport til at gå i rette med den såkaldte klimavismand og dennes Klimaråd, der har anbefalet en fastholdelse af PSO-afgiften på elregningen.

Klimavismanden og Klimarådet er ikke forbundet med de økonomiske vismænd og overvismanden, men begge organer er sat til at bidrage til beslutningsgrundlag og samfundsdebat med top-professionel og uafhængig rådgivning.

“Klimarådet har fremført det synspunkt, at den nuværende PSO-afgift bør fastholdes. Klimarådet vurderer således, at en særlig VE-målsætning (målsætning for vedvarende energi, red.) for elsektoren er hensigtsmæssig, og at PSO-afgiften dermed afspejler de stigende VE-omkostninger, der følger af øget elforbrug,” bemærker de økonomiske vismænd, og fortsætter:

“Formandskabet deler ikke vurderingen af, at en særskilt VE-målsætning for elsektoren er hensigtsmæssig.”

PSO kan gøre det dyrt at nå klimamål
I det hele taget er det ikke særligt smart “at have selvstændige målsætninger for VE-andele for bestemte sektorer under kvotesystemet eller forfølge sådanne målsætninger gennem særlige tilskudsordninger”, skriver vismændene.

Det kan nemlig gøre det dyrere end nødvendigt at nå de fastsatte klimamål, mener vismændene.

“I så fald risikeres det, at VE-investeringerne forvrides mellem de sektorer, der dækkes af kvotesystemet og at omkostninger ved at nå en given målsætning om drivhusgasudledninger forøges,” skriver de.

Forrige artikel Alternativet klar til opgør med toneangivende økonomer Alternativet klar til opgør med toneangivende økonomer Næste artikel DF afviser regeringens forslag om at hæve bundskatten DF afviser regeringens forslag om at hæve bundskatten