Vismænd vil skære adskillige milliarder af bilafgifterne

AFGIFTER: Staten trækker ifølge Det Økonomiske Råd flere milliarder kroner for meget op af bilejernes lomme. Afgifter, der ifølge rådet bør erstattes af højere indkomstskat. Helt skævt, lyder det fra Concito.

Statens indtægter fra bilafgifter bør beskæres med et solidt milliardbeløb. Det mener Det Økonomiske Råd.

I følge rådet er skatter og afgifter på biler for høje i forhold til de omkostninger særligt privatbilismen påfører samfundet i form af trængsel, forurening og ulykker.

Derfor foreslår Det Økonomiske Råd i sin nye rapport, at man afskaffer registreringsafgiften, indfører en trængselsregulerende roadpricing og justerer afgifterne på benzin og diesel, så det bedre afspejler bilernes reelle klimabelastning.

Login