Debat

3F og HK: Wolt og Ubers lobbyisme risikerer at køre EU-direktiv af sporet

EU-direktiv om platformsarbejde risikerer at ende i den helt forkerte grøft, hvis ikke de nationale regeringer, herunder Danmark, snarest beslutter at bakke aktivt op om en stærk bestemmelse vedrørende arbejdsvilkår, skriver Henning Overgaard og Anja C. Jensen.

Regeringen og Folketinget må ikke forpasse muligheden for at sikre en fair og bæredygtig udnyttelse af de nye innovative digitale måder at organisere arbejde på, skriver Henning Overgaard og Anja C. Jensen.
Regeringen og Folketinget må ikke forpasse muligheden for at sikre en fair og bæredygtig udnyttelse af de nye innovative digitale måder at organisere arbejde på, skriver Henning Overgaard og Anja C. Jensen.Foto: Rune Øe/Ritzau Scanpix og Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix
Henning Overgaard
Anja C. Jensen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Skat har talt. Et cykelbud er ikke en selvstændig virksomhed, bare fordi Wolt siger det. Tiden er inde til at sikre en fair platformsindustri, og det er nu, regeringen skal stå fast i Bruxelles.

Efter halvandet års debat og politisk drøftelse er det ved at være afgørelsens time for EU-direktivet om arbejdsvilkår for platformsarbejde.

EU-Kommissionen præsenterede ultimo 2021 et udmærket forslag, og Europa-Parlamentet har i februar i år fulgt op med positive indspil, så der er fine muligheder for et fair, socialt sikkerhedsnet under de mange, nye digitale virksomheder.

Det vil være et stort fremskridt for de mange, ikke mindst mange unge, der også her i Danmark knokler for platformsvirksomhederne, og hvoraf en del enten er medlem hos eller i faglig dialog med HK og 3F.

Forhandlingerne om en fælles holdning til platformsarbejde i EU's ministerråd risikerer at ende i den helt forkerte grøft

Henning Overgaard og Anja C. Jensen
Hhv forbundsformand, 3F og forbundsformand, HK

Problemet for mange der arbejder for platformene er, at deres beskæftigelse af virksomhederne konstrueres sådan, at de anses for (falske) selvstændige og ikke for lønmodtagere med de rettigheder og den beskyttelse, der følger heraf. Det skal vi have gjort op med.

Desværre har større, multinationale platforme – blandt andet Uber, Wolt med videre – haft ufortjent held med spin- og lobbyvirksomhed over for flere, nationale regeringer, så forhandlingerne om en fælles holdning til platformsarbejde i EU's ministerråd risikerer at ende i den helt forkerte grøft.

Ja, vi risikerer ligefrem, at Ministerrådet i den kommende forhandling med Parlamentet vil udvande og undergrave – og i værste fald forringe – sikringen af ordentlige arbejdsvilkår for platformsarbejde.

Djævlen ligger i detaljen

Derfor er det super vigtigt, at den danske regering og Folketinget snarest beslutter at bakke aktivt op om en stærk bestemmelse vedrørende arbejdsvilkår for platformsarbejde.

At regeringen i praksis forfølger Folketingsmandatet om at ”skabe bedre vilkår for personer, der arbejder via digitale platforme ved at bidrage til at sikre korrekt beskæftigelsesstatus for disse personer.”

Det skal gøres nemmest muligt for de tilknyttede platformsarbejdere at få anerkendt deres lønmodtagerstatus og dermed blive sikret de arbejdsretlige, sociale og kollektive rettigheder, der gælder i det pågældende EU-medlemsland for den type arbejde.

Konkret skal man fastslå, at det er absolut tilstrækkeligt, at man opfylder max to af de stillede kriterier for at blive medarbejder ved platformen med de rettigheder og den beskyttelse, som det indebærer.

Læs også

Strammes kravet til tre eller flere kriterier, eller formummes kravet i en nørdet, matematisk formel, vil det være en alvorlig svækkelse af direktivet og undergrave formålet om øget tryghed og bedre vilkår for platformsarbejderne.

I EU-sammenhænge ligger djævlen altid i detaljen. For lige netop lønmodtagerdefinitionen gennem færrest mulige kriterier er central i direktivet. Det er den, fordi den kan bidrage til en mere fair platformsindustri med:

  1. Fair arbejdsvilkår for de platformsansatte gennem lønmodtagerdefinition- og tilhørende beskyttelse af de platformsansatte
  2. Fair konkurrence for virksomhederne med arbejdsgiverforpligtigelse for platformsvirksomhederne på lige vilkår med ikke-platformsvirksomheder
  3. Fair spillebane for forbrugerne, der tryggere kan bestille madleverance, rengøring eller anden service via en platform med overenskomstdækning.

For os er det åbenbart, at det er i alles interesse med en fair regulering af denne nye type arbejdsplads med færrest mulige kriterier.

Platformsdirektivet

I Danmark har Skattestyrelsen for nylig erklæret, at alle Wolt-bude skal betragtes som lønmodtagere i skatteretlig forstand.

Og generelt – både i Danmark og de andre medlemslande og i EU-sammenhæng – er der en række initiativer i gang, der på samme tid skal skabe vækstmuligheder for de nye platformsvirksomheder og samtidig sikre ordnede og fair vilkår.

Man skal ikke lade sig forvirre af kompleksiteten i de forskellige initiativer

Henning Overgaard og Anja C. Jensen
Hhv forbundsformand, 3F og forbundsformand, HK

Det skal være måden, man arbejder på, der afgør, om man skal betragtes som lønmodtager eller selvstændig, og ledelsesretten bliver ikke mindre ansvarspådragende, blot fordi den er algoritmebaseret og styret af kunstig intelligens.

Indsatsen for at kombinere platforms-vækst og ordnede arbejdsvilkår omfatter både arbejdsret, konkurrenceret, social sikring af og tryghed for medarbejderne, muligheden for kollektiv-aftaler og -forhandlinger for soloselvstændige og så videre.

Men man skal ikke lade sig forvirre af kompleksiteten i de forskellige initiativer.

Forvirring er absolut ikke nødvendig i slutspillet om platformsdirektivet og Danmarks indsats for fair arbejdsvilkår: Gør det enkelt for medarbejderne at få den ret til social tryghed og ordnede løn- og arbejdsvilkår, der gælder for kollegaer i samme arbejdssituation i en traditionel virksomhed.

Læs også

Altså, stå klippefast på et krav om max to kriterier for at få lønmodtagerstatus. Det vil være både fair og til stor gavn for de 28 millioner platformsarbejdere i EU. Og de 15 millioner flere EU-platformsarbejdere, der forventes at komme til de næste to år.

Hvis SVM-regeringen og Folketinget derimod svigter de tusindvis af primært unge, der i Danmark knokler for platformsvirksomheder, underminerer man ikke bare deres rettigheder.

Man stiller de analoge virksomheder ringere end platformsvirksomhederne og forpasser muligheden for at sikre en fair og bæredygtig udnyttelse af de nye innovative digitale måder at organisere arbejde på.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Henning Overgaard

Forbundsformand, 3F, formand, Pensiondanmark
lager- og transportarbejder

Anja C. Jensen

Forbundsformand, HK Danmark 2021-
Hotelreceptionist

0:000:00