Debat

Concito: EU bør ændre sin landbrugspolitik, hvis grønne midler skal blive til grøn omstilling

Nye skærpede krav er på vej til landbruget, hvor ambitiøse målsætninger på biodiversitet, klima og miljø tager form. Men har landbrugene de rigtige rammevilkår for at kunne leve op til samfundets voksende krav og forventninger, spørger Simone Højte.

Formand for EU-Kommissionen, Ursula Von der Leyen, annoncerede i sin State of the Union-tale, at Kommissionen
vil starte en strategisk dialog om fremtidens landbrug, hvor landbrug og naturbeskyttelse kan gå hånd i
hånd.
Formand for EU-Kommissionen, Ursula Von der Leyen, annoncerede i sin State of the Union-tale, at Kommissionen vil starte en strategisk dialog om fremtidens landbrug, hvor landbrug og naturbeskyttelse kan gå hånd i hånd.Foto: Yves Herman/Reuters/Ritzau Scanpix
Simone Højte
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Vi skal finde vejen til et samfund, hvor landbrug og naturbeskyttelse går hånd i hånd.

Det annoncerede EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, i sin State of the Union-tale.

Hovedparten af midlerne går stadig til at støtte landbrugernes indkomst via den arealbaserede grundbetaling, og er dermed ikke målrettet.

Simone Højte
Klimaanalytiker, Concito

Bagtæppet for dette er et spirende oprør i landbruget, som finder sted rundt omkring i Europa, tydeligst i Holland og Irland, hvis landbrug minder en del om det, vi har i Danmark.

Modstanden skyldes for en stor dels vedkommende, at mange landbrugere føler sig ladt i stikken i den grønne omstilling.

Sådan behøver det ikke at være: Sammen med en række andre europæiske tænketanke og forskere foreslår CONCITO i en ny visionsrapport at ændre landbrugets rammevilkår.

Således det bliver det muligt for landbrugerne i langt højere grad at bidrage til samfundets ønsker om bedre beskyttelse af klima, dyrevelfærd, biodiversitet og miljø.

Reduktioner af drivhusgas udebliver

EU’s landbrugspolitik (CAP) spiller en central rolle i at fastsætte rammebetingelserne for landbruget, da den påvirker landbrugernes økonomiske situation, deres produktionsmetoder og deres påvirkning af miljøet.

CAP-budgettet er cirka 2.738 milliarder kroner i perioden fra 2023 til 2027, og udgør dermed omtrent en tredjedel af EU's samlede budget.

Ved tidligere reformer af landbrugspolitikken har de politiske institutioner forsøgt at reducere drivhusgasudledningerne fra landbruget samt forbedre biodiversiteten.

Men Den Europæiske Revisionsret har slået fast, at disse indsatser har fejlet.

Ændringen kan ske ved, at de øremærkede midler bliver overført til en ny fond, som fokuserer på bæredygtig arealanvendelse.

Simone Højte
Klimaanalytiker, Concito

Det er dog vigtigt at anerkende, at effektiviteten i landbrugsproduktionen er steget betydeligt, hvilket globalt har haft en positiv effekt, men dette har ikke ført til forbedringer i EU, da produktionen samtidig er øget.

Visionsrapporten understreger, at en central forklaring på, hvorfor CAP ikke tidligere har leveret på de grønne politiske målsætninger, findes i designet af politikken og den måde, midlerne bliver tildelt.

Hovedparten af midlerne går stadig til at støtte landbrugernes indkomst via den arealbaserede grundbetaling, og er dermed ikke målrettet, hverken til dem som har størst behov for økonomisk støtte eller til de miljø- og klimamæssige indsatser, som er nødvendige for at nå målene.

Yderligere kapitaliseres grundbetalingen over i jordpriserne og understøtter dermed ikke de nuværende og kommende landbrugere, men dem, som forlader erhvervet og sælger jorden til høje priser.

Nødvendigt med en ny grøn landbrugspolitik

Derfor er der behov for en større omstrukturering af Common Agricultural Policy (CAP), så grønne midler giver grøn omstilling.

Ændringen kan ske ved, at de grønne midler bliver overført til en ny fond, som fokuserer på bæredygtig arealanvendelse samt ændring af erhvervet. Denne fond skal følge princippet om at skabe ’offentlige goder for offentlige midler’.

Denne del af støtten kan målrettes for eksempel lagring af kulstof, reduktion af drivhusgasudledninger, beskyttelse af grundvand, god dyrevelfærd, bedre beskyttelse af biodiversiteten og forbedring af vandkvaliteten.

Ansvaret for fonden bør overgå til de myndigheder, som er ansvarlige for at levere på klima, dyrevelfærd, miljø og biodiversitet i et tæt samarbejde med landbrugsmyndighederne.

Det vil sikre en meningsfuld kobling mellem, hvad vi som samfund ønsker at opnå og de myndigheder, der forvalter disse mål.

EU-valg bliver afgørende

En sådan større omstrukturering af landbrugsstøtten vil muliggøre at landbrugere i langt højere grad får betaling for at levere samfundsgoder.

Det vil forhåbentligt styrke samfundskontrakten mellem landbruget og den øvrige del af samfundet.

Det haster at komme i gang med arbejdet.

Simone Højte
Klimaanalytiker, Concito

Det vil kræve et stort politisk arbejde at foretage så omfattende en ændring af EU’s landbrugspolitik. Det haster at komme i gang med arbejdet.

Afgørende bliver det, at det nye Europa-Parlament samt Kommissionen på den anden side af valget i 2024 får en sammensætning, hvor der er mod og vilje til at påtage sig denne vigtige opgave.

Ikke alene vil det gøre dem i stand til at levere på de grønne politiske målsætninger, så skal en ny CAP også forhindrer yderligere polarisering – begge elementer, som skal sikre en bæredygtig fremtid i EU.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Simone Højte

Klimaanalytiker, Fremtidens Fødevarer, Concito
Cand. scient. i Klimaforandringer (Københavns Universitet, 2017)

Ursula von der Leyen

Formand, EU-Kommissionen, fhv. forsvarsminister, Tyskland (CDU)
KA i folkesundhedsvidenskab (2001), cand.med. (Mediziniche Hochschule, Hannover, 1991)

0:000:00