Danske MEP'er uenige om valgreform

VALGREFORM: Andrew Duffs forslag om at skabe en paneuropæisk valgkreds og valgslister får en blandet modtagelse af danske Europa-parlamentarikere.
Morten Øyen

Jeg var jo helt sikker på, at forslaget ikke ville have en chance, da det blev forslået. Men nu tror jeg faktisk at det vil blive vedtaget, i alt fald i udvalgene. Og måske også i Parlamentet.

Søren Søndergaard
MEP, Folkebevægelsen mod EU
Fakta

Andrew Duffs forslag til en valgreform indeholder en række konkrete forslag til ændringer i den nuværende valglov.
Forslaget lægger blandt andet op til en harmonisering af valgreglerne inden for de forskellige medlemslande.
Mest kontroversielt er forslaget om at skabe 25 ekstra mandater i Europa-Parlamentet, der skal vælges fra en fælles, paneuropæiske valgliste.
Ifølge forslaget vil hver EU-vælger have to stemmer, én til valglisten bestående af de nationale kandidater og én stemme til den paneuropæiske liste. De 25 paneuropæiske kandidater skal opstilles af de politiske partier repræsenteret i Europa-Parlamentet.

Ifølge Andrew Duff skal forslaget gøre de europæiske partier til rigtige politiske partier som i de enkelte medlemslande. Dermed håber Andrew Duff at styrke den demokratiske legitimitet i Parlamentet og på sigt også valgdeltagelsen.

Forslaget bliver i øjeblikket behandlet i udvalgene i Europa-Parlamentet og ventes at komme til afstemning til maj. For at forslaget kan vedtages endeligt, skal det dog godkendes af Ministerrådet på et senere tidspunkt.

Medlemmer af Europa-Parlamentet drøfter i denne tid den britiske MEP Andrew Duffs forslag til en valgreform i Europa-Parlamentet. Forslaget er kontroversielt, da det lægger op til, at der skal skabes 25 nye pladser i Parlamentet, som alle skal vælges på en fælles europæisk valgliste på tværs af nationale grænser.

Ifølge Andrew Duff, vil forslaget være med til at gøre de europæiske politiske partier i Europa-Parlamentet til rigtige politiske partier i stil med dem, der findes i de enkelte medlemslande. Det vil skabe en bedre europæisk offentlighed og på sigt både styrke interessen og den folkelige legitimitet i Europa-Parlamentet, lyder argumentet.

De danske parlamentarikere er delte omkring forslaget.

Kun til gavn for de store lande
Folkebevægelsens MEP Søren Søndergaard er på forhånd meget kritisk overfor forslaget. Ifølge ham er der føderale tendenser i forslaget, og de ekstra 25 paneuropæiske mandater vil kun gøre den danske repræsentation i Parlamentet dårligere end i dag.

"Man vil selvfølgelig prioritere kandidater, der kan trække stemmer i de store lande, da disse jo har flere vælgere. Og det vil typisk være kandidater fra netop de store lande. Det vil sige, at det i praksis betyder flere mandater til England, Frankrig og Tyskland især. Og det er udemokratisk," siger Søren Søndergaard.

0:000:00