DF: Nej, danskerne er ikke pludselig blevet jubeleuropæere

DEBAT: Nye tal viser en stigning i danskernes opbakning til EU. Men under overfladen viste det sig, at der på et samlet EU-niveau er voksende bekymring for samarbejdets udvikling, og at danskerne stadig bakker op om forbeholdene, skriver Jørn Dohrmann (DF). 

Af Jørn Dohrmann (DF)
Medlem af Europa-Parlamentet

I maj kunne flere medier og EU-institutionernes kommunikationskontorer i Danmark berette, at danskernes opbakning til EU er i stødt stigning, ifølge en måling foretaget af EU’s Eurobarometer.

Skjult under overfladen var fortællingen meget klar: Vælgerne kunne følge med i de kludrede forhandlinger om Storbritanniens udmelding fra EU, og klog af skade er de blevet langt mere positivt stemte over for samarbejdet. 

Konklusionen på den undersøgelse var dog enormt skarpvinklet. Respondenterne havde svaret på, om de kunne se idéen i EU-samarbejdet, hvilket otte ud af ti havde nikket ja til.

Det kan jeg også i nogen grad tilslutte mig. EU-samarbejdet kan være en god idé, og er det da for så vidt også på nogle punkter. Mens samarbejde i sig selv kan ses som en god ting, er et andet spørgsmål imidlertid, hvorvidt det konkrete samarbejde har en tilfredsstillende form. 

Selektivt talmateriale
Her blev offentligheden dog ikke præsenteret for data, der fortalte om de danske vælgeres svar på det spørgsmål.

Altinget var faktisk et af de medier, der gravede lidt dybere, og derfor kunne fortælle, at der på et samlet EU-niveau faktisk er stigende bekymring over samarbejdets udvikling.

Og de tal stemmer jo fantastisk overens med virkeligheden, hvis man tager et kig ud over Europa.

Europæiske valg understreger tendensen
I Slovenien var der i forrige uge valg, hvor det immigrationskritiske parti SDS blev sejrherre. Som bekendt blev Femstjernebevægelsen og Lega de største partier ved valget i Italien.

Meningsmålingerne forud for det svenske valg i september peger også entydigt på, at Sveriges Demokraterne står til at få rigtig stærk opbakning blandt de svenske vælgere. De kan endda meget vel blive landets største parti.

Skal vi igen gå tilbage til førnævnte måling, fremgår det endvidere, at kampen mod terrorisme er et af de mest presserende EU-emner blandt de europæiske vælgere.

Og i den kontekst er det jo slående, at fællesnævneren for de tre nævnte partier er, at de tillader sig at udfordre status quo. De udfordrer den generelle politiske linje, der føres på immigrationsspørgsmålet fra EU-Kommissionen og de traditionelle magtpartier, der har udgjort rygraden i Rådet.

Jeg tror, europæerne føler sig løbet over ende af et Schengen-system, der ikke fungerer, og et magtapparat, der ikke lytter, når de anfægter hullede grænser og terroranslag på europæisk jord.

Det er derfor, vi nu endelig kan se en italiensk regering, der tvinger skibe fyldt med migranter til at vende rundt på Middelhavet.

Farvet måling
Det er derfor, vi kan se, at danskerne - på trods af at de lige pludselig er blevet jubeleuropæere - stadig er tilhængere af at bevare vores danske EU-forbehold, skal man tro andre målinger, der også har figureret på dette medie.

Og det er også derfor, at vores egen statsminister nu vælger at finde sammen med europæiske samarbejdspartnere om at drive modtagecentre for asylansøgere uden for EU. Hvorfor dette først sker nu, kan man jo så undre sig over.

EU bliver straffet af flertallet af vælgerne, der orienterer sig mod partier, der ikke er i kridthuset i Bruxelles. Det kan en farvet, EU-sponsoreret måling altså ikke ændre på.

Forrige artikel Honorær konsul: Albaniens EU-optagelse er ren win-win Honorær konsul: Albaniens EU-optagelse er ren win-win Næste artikel Barnekow: Nu skal vi udbedre skaderne fra dansk Europaråds-formandskab Barnekow: Nu skal vi udbedre skaderne fra dansk Europaråds-formandskab
 • Anmeld

  T. Nedergaard

  EU-propaganda er stærkt farvet

  Ja, lad os håbe, at danskerne står fast ved deres forbehold, sådan at vi kan få et ikke-føderalistisk EU - uden Merkel-Macron-Juncker aksens mere og mere autoritære styring.
  Bare se, hvor desperat Merkel søger rygdækning for sin "åbne grænsers politik" vendt mod store dele af 'sin egen' tyske, befolkning og ikke mindst Seehofer/Söders/CSUs linie.
  Nu vil Tyskland og Frankrig til at udskifte dobbeltregistrerede flygtninge/immigranter, - som om det overhovedet battede noget som helst eller fjernede det selvskabte problem med migrantkatastrofen.
  Midlertidige modtagelseslejre for asylansøgere i ikke-EU lande er bedre end ingenting, men da ikke i et muslimsk land som Albanien. Hvad mon de milliarder, som EU vil betale Albanien for lejrene, kommer til at gå til? Positiv vækst for den albanske befolkning eller våben og luksusgoder for den regerende elite? Lejre fulde af unge, krigeriske mænd, som hurtigt vil kunne rykke op igennem Balkan og blive spydspidsen i den nye, muslimske erobringsbølge? Modtagelseslejre i Afrika, som vil bryde sammen under stormen af økonomiske flygtninge?
  Vi skal have et stærkt og ligeberettiget samarbejde i EU mellem vestlige lande byggende på den kristne og antikke kultur - bestandig holdt i ligevægt af suveræne nationalstater. EUs egen migrant- og udlændingepolitik har afsløret, hvor impotent og farligt samarbejdet 'styret' fra toppen er. Befolkningernes flertal vil have øjeblikkeligt stop for ikke-vestlig indvandring, men vil gerne hjælpe andre befolkninger hjemme hos dem selv. Ikke i Europa!

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Jubel europæere.

  DF lever et meget "forsigtigt" liv. Man vil se udfaldet af et britisk exit, før DF vil gå ind for en dansk afstemning om udtræden. Hvorfor?!. Jeg mener, jo før det sker, jo større chancer er der for at vi kan få et løsere og fornuftigt samarbejde. EF/EFTA.
  Vi skal nok regne med, at for hver traktat, mere sammen knugen til "stammen". Til sidst, EU superstat. Er det det vi vil?. Nej, lad os få en afgørelse hurtigst muligt.

 • Anmeld

  Bertel Joghansen · Maskinmester

  Nationalstaten burde aldrig være opfundet

  Besynderligt som Dansk Folkeparti ivrer for at postulere, at borgerne vil noget andet end det de faktisk vil. Nemlig medlemskab af et gensidigt forpligtende politisk og økonomisk samarbejde i Europa, i form af netop EU, og med fuld og engageret dansk deltagelse i alle beslutningsprocesser.

  Kun naive mennesker uden historisk bevidsthed kan som EPJørn Dohrmann (DF) tro på, at en egoistisk nationalstat kan skabe velfærd for borgerne i et lille land som Danmark.

  Nationalstaten som Jørn Dohrmann og hans proselytter hylder, er jo historisk set en meget ny opfindelse i Europa. Og netop etableringen af disse politiske og økonomiske egoistiske nationalstater fra midt i 18-hundrede-tallet rundt omkring i Europa, medførte hele 2 altødelæggende krige der spredte sig ud over verden + et antal mindre krigskatastrofer.

  Så hvorfor i alverden støtte Dansk Folkeparti`s uforståelige trang til nye katastrofer i Europa ? Dansk Folkeparti og Jørn Dohrmann skylder os alle en bare nogenlunde sammenhængende forklaring på, hvorledes de forestiller sig et Europa uden EU - opdelt i egoistiske nationalstater der straks vil gå i handelskrig med hinanden ligesom under optakterne til de forrige krige. Med hver sin udgave af Donald Trump i spidsen !

  Er der ikke snart et voksen og historiebevidst menneske blandt DF-erne der kan forklare de naive, at deres evindelige EU-bashing kun kan føre til nye katastrofer - helt uden af deres kontrol ?

  For Jørn Dohrmann og DF forestiller sig vel næppe, at alle andre i Europa så vil lytte efter hvad de siger og rette ind efter Dansk Folkeparti ?

  Efter at Pia Kjærsgaard har forladt styrepulten i DF, er al fornuft i det parti åbenbart forsvundet.

 • Anmeld

  Henrik Dalgaard

  Bertel og historien

  Bertel:

  Nationalstaten er for Danmarks vedkommende 1000 år gammel.

  Er velfærdssamfundet i Danmark over eller under gennemsnittet i resten af verden?

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Bertel, EU sælges som et værn mod "trump" i øjeblikket.


  Men EU er ikke et værn, det er USA´s industriers, herunder den financielle industris, forlængede arm i Europa.

  EU er USA´s lydstat.

  Tænk på hvordan EU er indrettet med en trojansk hest, som Luxembourg, og Schweiz, der opsuger alle større virksomheders skat i deres skattely.

  Schweiz og Norge står udenfor, og klarer sig økonomisk bedst af alle lande i Europa.

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Der er en grund til at alle større virksomheder ender på amerikanske hænder.


  EU gør det nemmere for amerikanske virksomheder at tage overskud ud skattefrit.

  Nationalstaterne er under afvikling.
  De opstod primært op til 1600 tallet og år 2400 er de væk, men i praksis er de allerede opløst eller på vej dertil.
  Tænk på udflytningen af styrelser mv fra København. Det er en opløsning af retsstaten indefra, der vil føre til opløsning af nationalstaten.Og lovgivningen i Småtingstinget-folketinget, der reelt styres fra EU.
  -Og gør alle folketingspolitikere til latterlige små børn, fordi de formes og opfostres, som resten af befolkningen, i små krukker, der forhindrer dem i at gro rigtigt, men vokser op som hofnarre for fyrsten-EU/USA.

  EU istitutionerne sætter instituionerne over det enkelte menneskes frihed.
  Derfor er EU ikke egnet for, især de nordlige menneskers samfund.

 • Anmeld

  Jens Ole Mortensen

  Fact

  Jørn Dohrmann påpeger jo bare nogle kendsgerninger. Super Europærere bruger jo ofte den, at tilslutningen til EU er vokset som et argument for at fjerne f.eks. forbehold og indføre Euroen.
  Jeg er da ret overbevidst om at der er flertal for at beholde kronen og forbeholdene. ligeså ønsker danskerne ikke en social union. Og en mere kritisk linje til det føderale EU. Selvom danskerene ikke rigtigt kan overskue problemerne med en udmelding.
  Glæder mig at jeg kan finde fodslag med Dohrmann på dette spørgsmål, selvom jeg ikke har samme politiske ståsted som han.
  Jeg kan sige det sådan at jeg er mere til 5stjernebevægelsen end Lega.
  Men det kan da ske at jeg bliver mere positiv for EU, når partier som lega og 5stjernebevægelsen regerer Europa og dermed EU.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  SV: Henrik Dalgaard: Om nationalstatens opståen

  Visse-vasse, Henrik Dalgaard:

  Danmark blev først en nationalstat 5. juni 1848 med vedtagelsen af den Grundlov der nu definerede denne som gældende for "alle dele af Danmarks Rige."

  Før den tid havde vi et kongedømme der omfattede Danmark og Hertigdømmerne mm. skiftende landområder op igennem historien.

  Og netop det, at man fra national-dansk side absolut ville definere hele kongeriget som en ensartet nationalstat, gav stødet til oprøret i de overvejende tysktalende hertugdømmer. Et oprør som de nationalt-sindede fik slået ned i 3-års-krigen, men som blussede op igen i 1864, hvor Hertugdømmerne endegyldigt blev tabt.

  Så altså Henrik Dalgaard: Det går ikke at forveksle den gamle 1000-årige kongemagts besiddelser med den nyere nationalstat. De to statsformer havde og har endog meget forskelligt udgangspunkt for internationalt samarbejde.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Nu blander De rundt i facts Jørgen Jørgensen

  - hvordan kan EU være USA´s forlængede arm ind i Europa ? Det er jo netop EU der nu og før går op IMOD urimelige USA-regler der f.eks. giver deres IT-industri alt for meget spillerum, og det er EU der nu bekæmper USA`s nye toldgrænser. Noget som INGEN europæisk nationalstat magtede alene.

  Og ja: Der er stadig problemer med skattely internt i EU, men de er dog små i forhold til tidligere, og det er kun politisk bagstræb fra de der pukker på "Nationalstaten" der forhindrer at f.eks. Luxenburg og Irland endegyldigt passer ind. Så hvad med at komme ind i kampen sammen med os andre og få den sidste rest af dette skattely-cirkus internt i EU udryddet ?

  Og Schweitz er i øvrigt ikke medlem af EU, og enhver sammenligning at økonomi med Norges Oliefond er useriøs. Den kan De venligst sammenligne med Saudi Arabien.

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Det ene udelukker ikke det andet,

  Båden skal blot rokkes så meget at alle til sidst hopper op til farmand i EU/USA.
  Dynamikken er ikke todimensinal.