Debat

Digital Europe: Unicorns flygter fra Europa

DEBAT: Virksomheder med høj vækst og stort potentiale flytter ofte væk fra Europa. Der er behov for en målrettet unicorn-strategi for at holde de værdifulde virksomheder på europæisk jord, skriver Digital Europe.

Manifestet "A Stronger Digital Europe" er sendt til alle europæiske ledere. 
Manifestet "A Stronger Digital Europe" er sendt til alle europæiske ledere. 
Astrid Johanne Bjørnskov
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Cecilia Bonefeld-Dahl
Direktør, Digital Europe

Digitalt indre marked
Inklusion
Grøn vækst
Innovation
Tillid
Agil
Lederskab

Sådan ser i kort form det syvpunktsmanifest ud, som besvarer spørgsmål "Hvor skal Europa sætte ind på det digitale område frem til 2025".

Manifestet blev i dag torsdag overrakt EU's kommissær for det digitale område, Mariya Gabriel, og EU-Kommissionens generalsekretær, Martin Selmayr, for øjnene af de 500 ledere, der var samlet i Bruxelles til konferencen: "Masters of Digital 2019". Det – manifestet– vender vi tilbage til. 

Til anagrammet D I G I T A L kunne tilføjes V Æ K S T, for digital vækst er det helt centrale for Europas udvikling de kommende år. Bliver vi ikke vindere i det globale kapløb om væksten, bliver vi det modsatte, og det er lige nu, banerne bliver fordelt.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].

Europa skal se at bringe sig i position – den velfærd, vi gerne vil bibeholde i vores verdensdel, betaler ikke sig selv.

EU mangler "unicorns"
Derfor er det afgørende for Europa, at vi skaber og bevare langt flere unicorns (virksomheder med hastig vækst og markedsværdi på over én milliard dollar) på europæisk grund, end tilfældet er i dag. I øjeblikket er blot 50 af verdens unicorns europæiske, hvilket svarer til 11 procent (og heraf er seks procent fra Storbritannien).

Alene i Danmark og resten af Norden flygter op til to tredjedele af unicorn-virksomheder inden for de første to-tre vækstfaser.

Cecilia Bonefeld-Dahl
Direktør, Digital Europe

Vores ambition er 25 procent i 2025 – markedet er globalt, og i den digitale tidsalder må man sige, at scale and size does matter. EU har altså akut behov for en konkret strategi for at skabe morgendagens store virksomheder, European champions, og derfor behov for en målrettet unicorn-strategi.

Og vinderne er …
Ved Masters of Digital-konferencen blev Digital Europe Unicorn Award 2019 uddelt til de tre mest innovative og hurtigst voksende tech-SMV'er i Europa. De europæiske lande nominerer hver en potentiel ”fremtidens unicorn", og de tre med størst potentiale vinder. I år gik priserne til:

Umbraco fra Danmark, som har skabt et unikt brugervenligt interface og en utrolig succesfuld content management system-platform (CMS) på det europæiske marked.

MaaS Global fra Finland, som har udviklet en app, der samler alle transportformer på en platform og sikrer, at man kan komme bekvemt og hurtigt rundt. 

Teslasuit fra UK, som introducerer sin unikke og innovative VR-dragt, teslasuiten. Dragten kan anvendes til for eksempel genoptræning og gør oplevelsen i virtual reality virkelighedsnær, idet den kan simulere alt fra varme til kulde, muskelsmerter og kropsbevægelser.

Unicorns flygter
Alle tre er lovende SMV'er, moderne tænkt, digitale, globalt skalerbare, innovative. Problemet er bare, at der for øjeblikket er større sandsynlighed for, at de realiserer deres unicorn-potentiale i en anden verdensdel end Europa. Alene i Danmark og resten af Norden flygter op til to tredjedele af unicorn-virksomhederne inden for de første to-tre vækstfaser.

Det skyldes, dels at det er relativt vanskeligt at finde de rigtige kompetencer og risikovillig kapital. Men en væsentlig del af årsagen er også, at Europa fortsat er for bøvlet at vokse i.

Det europæiske marked er simpelthen for fragmenteret til at være et rigtigt hjemmemarked, og unicorns har behov for at vokse hurtigt, hvis de skal kunne blive globale ledere, før andre tager idéen og markedet fra dem.

Skaber fremtidens velfærd
Skal vi gøre det realistisk at bevare vækstvirksomheder som Umbraco, Mass Global og Teslasuit på europæisk jord, forudsætter det en langt mere ambitiøs markedsintegration end den, vi ser i dag.

Grundlæggende kan man sige, at der er to typer lande i Europa: dem, de har indset, at de er små, og dem, der endnu ikke har indset det. De sidste bør snarest fatte, at på det globale marked er vi alle småfisk, hvis vi ikke agerer som ét.

Til gengæld kan belønningen for at tænke D I G I T A L i fællesskab tælles i kolde kontanter: Op mod 415 milliarder euro ekstra årligt vil et mere homogent marked kunne indbringe; penge, vi kan bruge til at skabe velfærd, jobskabelse og innovation. Det viser beregninger, EU-Kommissionen har foretaget.

Manifest for et digitalt Europa
Det er derfor, DigitalEurope i dag lancerer manifestet "A Stronger Digital Europe 2025", som sætter klare målsætninger for, hvor Europas ledere skal sætte ind for at blive vindere i den digitale tidsalder. Manifestet rummer en vision og syv indsatsområder, alle tilknyttet konkrete målsætninger og mål.

Digital Europes vision 2025 er:
- Et Europa, hvor digitale teknologier, innovation og kunstig intelligens (Ai) skaber velfærd, konkurrencedygtighed og arbejdspladser, løfter sundhedstjenester og forbedrer det offentlige velfærdområde.
 
- Et stærkt forenet digitalt Europa, der fører en agil og målorienteret politisk beslutningsproces, og som tager lederskab for digital inklusion, grøn vækst, innovation og tillid, som resulterer i velstand, velfærd og et konkurrencedygtigt Europa baseret på europæiske værdier og global åbenhed.

Syv mål
De syv konkrete områder, der skal gøre visionen til virkeligheden, udgør det anagram, jeg indledte med:

D for digitalt indre marked: Europa skal styrke det digitale indre marked og samtidig adressere fragmenteringen, hvis vi fremover skal forblive konkurrencedygtige i den globale digitale tidsalder og fremme væksten i Europa.

I for inklusion: Frygten for den teknologiske udvikling skal konverteres til forståelse for de digitale muligheder for at forbedre samfundet. Borgernes digitale kompetencer og forståelse skal opgraderes betydeligt. 

G for grøn vækst: Europa skal anvende digitale teknologier til grøn omstilling og sætte rammerne for en bæredygtig, lav-CO2 og ressourceeffektiv udvikling i økonomien og i samfundet.

I for innovation: Europa skal investere i digitale teknologier som kunstig intelligens, internet of things (IoT) og 5G samt opbygge innovative økosystemer på tværs af sektorer, som fokuserer på digital vækst.

T for tillid: Europa skal være et forbillede, når det kommer til beskyttelse af personlig data og cybersikkerhed og samtidig fremme datas fri bevægelighed i sikre rammer.

A for agile og målorienterede politikker: Europa skal definere klare politiske målsætninger, fremme agile politiske processer baseret på multi-stakeholder-involvering og afprøve politikkerne ved brug af policy sandboxing samt sikre en ensartet implementering over hele Europa. 

L for lederskab: Europæiske ledere skal definere, hvad de vil med digitalisering; de skal sætte en klar europæisk vision og klare målsætninger for, hvordan digitalisering skal forbedre samfundet og konkurrencedygtigheden.  

Ledere, der tænker defensivt, taber! De fokuserer på kortsigtede problemer frem for at udtænke de nødvendige visioner og strategier, der skal til for at håndtere for eksempel de digitale udfordringer. Både de nuværende og kommende ledere i politik såvel som i erhvervslivet må snarere have som sit vigtigste spørgsmål: Hvad er vores mål, og hvordan opnår vi dem?

Manifestet "A Stronger Digital Europe" er sendt til alle europæiske ledere og kan læses her, og videoen kan ses her.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Cecilia Bonefeld-Dahl

Generaldirektør, DigitalEurope, medlem af Europæiske Cyberstyrelse og Natos advisory board for emerging technologies
Sprøk (CBS 1999)

0:000:00